Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Ψυχολογία Προσώπων  >Οργανωσιακή Ψυχολογία  >Ψυχολογία Δ.Β.Μάθησης  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο

 

 

 

ΠΑΙΔΙΑ | ΕΦΗΒΟΙ | ΝΕΟΙ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 

Παιδιά και Οικογένειες

http://www.clevercareer.gr/EQplayschool12_17.htm

 

Έφηβοι

http://www.clevercareer.gr/lab.htm

 

Σχολεία

http://www.clevercareer.gr/EQplayschoolINdetail.htm

 

 

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 

Για σχολεία, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κατασκηνώσεις, επιχειρήσεις που μαθαίνουν - Experiential Psychologist

http://www.clevercareer.gr/experiencepsy.htm

 

Παροχή Επιστημονικών Συμβουλών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

http://www.clevercareer.gr/educonsultancy.htm

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 

Κρατούμενες και Αποφυλακισμένοι

Αισιοδοξία στο σχολείο της φυλακής (2011-2017)

 

Άνθρωποι με Νοητική Στέρηση

Φίλοι ανθρώπων με ειδικές ανάγκες (2013-2016)

 

 

 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

"EQplayshool" brief presentation in English

 

We, Triperina sisters, combined our sciences, our interests, our local identity, and our international perspective, to establish CleverCareer company in Thebes, Greece, right after our postgraduation from Cardiff University, Wales, UK.

With our “EQplayschool” projects and services we provide unique walk, talk and play psychology experiences (experiential tourism, learning and development) on business, individual/family and voluntary basis.

We address our services to national and international groups and individuals.

We play, walk and talk of timeless psychology subjects inspired by the ancient ancestors of Thebes city (Oedipus the mythical king, Dionysus the mythical god, Crates the Philosopher, Luke the Evangelist, Rufus the Apostle), and the new agro-health-digital era.

Our city breaks boost self-awareness and self-motivation, by empowering strengths and coping weaknesses, for thinkers, feelers and doers, seeking real life experiences.

As United Nations declares 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development (http://media.unwto.org/press-release/2015-12-07/united-nations-declares-2017-international-year-sustainable-tourism-develop) we contribute, for our part, to the strengthening of peace in the world. With our business idea, experience and services we would like to encourage people to foster better understanding among peoples everywhere, in leading to a greater awareness of the rich heritage of various civilizations and in bringing about a better appreciation of the inherent values of different cultures.

Ioanna Triperina (MSc Occupational Psychology)

and

Sophia Triperina (MBA)

 

 

 

 

Δημιουργός και Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018