Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Ψυχολογία Προσώπων  >Οργανωσιακή Ψυχολογία  >Ψυχολογία Δ.Β.Μάθησης  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

> Blog

The broad goal of researchers can be construed as wanting to advance the understanding of psychological phenomena with the outcome of bettering the lives of people throughout the world. However, the information amassed during the research process is rarely extracted into the public sphere to influence policy or practice. I believe that is essential the role of the mediator between the researchers and the public, as long as public engagement is critical for using research to invoke social change. Therefore, I have taken the initiative to play the mediating role as a psychologist that disseminates research results to the public.

I mostly write in Greek, but this is my English writing section:

I am a researcher on my own, and my research work is here (in Greek).

Would you like to collectively write with me? Read here and find a way to collaborate #cscw :)

Η ψυχολογική έρευνα προσπαθεί να προάγει την κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων με ευρύτερο στόχο να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας σπάνια εξάγονται στη δημόσια σφαίρα για να επηρεάσουν τις πολιτικές ή την εφαρμογή στην πράξη.  Πιστεύω ακράδαντα ότι ο διαμεσολαβητικός ρόλος ανάμεσα στους ερευνητές και το κοινό είναι ουσιαστικός, καθώς η εμπλοκή του κοινού είναι κρίσιμη για την αξιοποίηση της έρευνας για την πρόκληση της κοινωνικής αλλαγής. Για αυτό έχω πάρει την πρωτοβουλία να παίξω αυτόν το διαμεσολαβητικό ρόλο ως ψυχολόγος που διαχέει τα αποτελέσματα της έρευνας στο ευρύ κοινό. Η δική μου ερευνητική εργασία βρίσκεται εδώ.

Μελετώ τις επιστημονικές εξελίξεις της ψυχολογίας μέσα από έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και τις μοιράζομαι, με τρόπο εύληπτο,

στους ακόλουθους τομείς:

 

Πρόσωπο || Οικογένεια || Οργάνωση || Κοινότητα

 

 

 

Διαταραχές Συναισθήματος, Προσωπικότητας, Συμπεριφοράς

 

Οικογένεια, Ζευγάρι, Παιδί, Έφηβος

 

 

 

Οργάνωση και Εργασία

 

 

Κοινότητα και Ομάδα

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

Έδρα Ψυχολογικού Γραφείου CleverCareer: Γληνού 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018

 

 

Κλείστε ένα ραντεβού