Πέντε γενιές μαζί: Διαγενεακή Συνεργασία

 

της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα
Ψυχολόγου BSc MSc

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

Είδος υπηρεσίας εκπαίδευσης:

Σε ποιους απευθύνεται:

Τρόπος παροχής υπηρεσίας εκπαίδευσης:

 

Το χάσμα των γενεών δημιουργεί δυσκολίες στην επικοινωνία, παρανοήσεις και φαινομενική έλλειψη σεβασμού και κατανόησης.

Ειδικά στο χώρο εργασίας, αυτό επηρεάζει το ηθικό των εργαζόμενων και εν τέλει την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.

 

Η Ευρωπαική Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (24-28 Οκτωβρίου 2016) μας θυμίζει ότι το ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης γερνάει και χρειάζεται να μεριμνήσουμε για αυτό. Οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη εξαιτίας του γηράσκοντος πληθυσμού της, δεν μπορούν να μας αφήσουν αμέτοχους ως χώρα. Tο κράτος χρειάζεται να αναπτύξει μια δημογραφική στρατηγική, και η ιδιωτική πρωτοβουλία του CleverCareer πρωτοπορεί με άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις.

 

Οι πέντε γενεές:

Γενιά του Πολέμου - War Generation: γεννήθηκαν μεταξύ 1926 και 1945.

Γενιά Μπέιμπι Μπουμ - Baby boom Generation: γεννήθηκαν μεταξύ 1946 και 1965.

Γενιά Χ - Generation X: γεννήθηκαν μεταξύ 1966 και 1985.

Γενιά Υ - Generation Υ / Millennials: γεννήθηκαν μεταξύ 1986 και 2005.

Γενιά Ζ - Generation Z: γεννήθηκαν από το 2006 και θα γεννηθούν έως το 2025.

 

Στο ολοήμερο ψυχοεκπαιδευτικό μας πρόγραμμα:

Συζητούμε και αναστοχαζόμαστε τις προκλήσεις.

    Ποιες πραγματικά είναι οι γενιές και τι τις χαρακτηρίζει;

    Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές τους;

Κατανοούμε τις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε γενιάς, που μας αφορά γιατί είναι τα παιδιά που ανατρέφουμε, οι γονείς που φροντίζουμε, οι πελάτες χάρη των οποίων υπάρχουμε, οι εργαζόμενοι που προσλαμβάνουμε, που μετακινούμε ή πρόκειται να συνταξιοδοτήσουμε.

Έχουμε σχεδιάζει διαίτερα πετυχημένες βιωματικές δραστηριότητες που δίνουν την ευκαιρία της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας διαγενεακών ομάδων.

Μεθοδεύουμε άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις στο χώρο επιχειρήσεων, οργανισμών, ιδρυμάτων, οργανώσεων.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright, 11/9/2010, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά.

 

 

Πέντε γενιές μαζί σε ένα Καναδέζικο τραγούδι

Mes Aïeux, Dégénérations, Stéphane Archambault, album En famille, 2004.

 

 

Πρόσωπα επικοινωνίας / Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές / coaches

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Ψυχολόγος BSc MSc

 

Σοφία Ν. Τριπερίνα

Σύμβουλος Οργάνωσης Δια Βίου Μάθησης

Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας

 

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2024

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας