Ιωάννα Ν. Τριπερίνα
Ψυχολόγος MSc.

 

 

Βιογραφικό | Υπηρεσίες | BlogΕπικοινωνία

 

 

 

 

Ελληνικό Εργαστήριο Έρευνας Ανάπτυξης και Εφαρμογής της Ψυχολογίας

 

 

 

 

Μελετώντας τις ελληνικές ιδιαιτερότητες η Ψυχολόγος Ιωάννα Ν. Τριπερίνα κάνει έρευνες και εφαρμόζει καινοτόμα προγράμματα ψυχολογίας με σκοπό την ανάπτυξη ανθρώπων, ομάδων, οργανώσεων και όλης της κοινότητας.

 

 

____

 

Open Science - An innovative idea and contribution to society

The broad goal of researchers can be construed as wanting to advance the understanding of scientific phenomena with the outcome of improving the lives of people throughout the world. However, the information amassed during the research process is rarely extracted into the public sphere to influence policy or practice. I believe that is essential the role of the mediator between the researchers and the public, as long as public engagement is critical for using research to invoke social change. Moreover, the public have their own needs according to their beliefs (theoretical, aesthetical, social, political, economical, theological). These needs can accordingly feed forward scientific research.
Therefore, I have taken the initiative to play the mediating role, as a psychologist, lifelong trainer, experience designer and writer, in research and private practice, that disseminates research results to the public, and public needs to the research community, because I hold a position that is close to both research and public.


 

Ανοιχτή Επιστήμη - Μία καινοτόμος ιδέα και συνεισφορά στην κοινωνία

Η ψυχολογική έρευνα προσπαθεί να προάγει την κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων με ευρύτερο στόχο να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας σπάνια φτάνουν στη δημόσια σφαίρα με τρόπο ώστε να επηρεάσουν τις πολιτικές ή την εφαρμογή στην πράξη. Τις περισσότερες φορές φτάνουν ως δημοσιογραφικές ενημερωτικές αναφορές που τις παίρνει ο άνεμος, ή απευθύνονται αποκλειστικά στους επαγγελματίες και τους επιστήμονες της ψυχικής υγείας. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο διαμεσολαβητικός ρόλος ανάμεσα στους ερευνητές και το κοινό είναι ουσιαστικός, καθώς η εμπλοκή του κοινού είναι κρίσιμη για την αξιοποίηση της έρευνας για την πρόκληση της κοινωνικής αλλαγής. Επιπλέον, το κοινό έχει τις δικές του ανάγκες (θεωρητικές, αισθητικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, θεολογικές, κ.α.). Αυτές οι ανάγκες μπορούν να τροφοδοτήσουν τις κατευθύνσεις της επιστημονικής έρευνας.

Για αυτό έχω πάρει την πρωτοβουλία να παίξω αυτόν το διαμεσολαβητικό ρόλο ως ψυχολόγος που, αξιοποιώντας την εμπειρία μου στην έρευνα (research), στην εφαρμογή στην πράξη (applied psychology), στο σχεδιασμό εμπειρίας (experience design) και στη συγγραφή, διαχέω τα αποτελέσματα της έρευνας στο ευρύ κοινό και τις ανάγκες του κοινού στην ερευνητική κοινότητα - παράλληλα με το έργο της εφαρμογής της έρευνας (private practice) - με σκοπό τόσο να βελτιώσω τη ζωή των ανθρώπων όσο και να προκαλέσω κοινωνικές αλλαγές.

 

copyright 1/1/00, I.N.Triperina

____

 

 

 

 

Έρευνα και Ανάπτυξη

 

Ευφυής Σταδιοδρομία: Διαπολιτισμική Έρευνα - Μέρος 5ο (2024)

 

Ευφυής Σταδιοδρομία: Οργανωσιακή Έρευνα - Μέρος 4ο (2023)

 

Ευφυής Σταδιοδρομία: Έρευνα Πεδίου - Μέρος 3ο (2022)

 

Ευφυής Σταδιοδρομία: Ανοιχτή Επιστήμη - Μέρος 2ο (2020-2021)

 

Ευφυής Σταδιοδρομία: Έρευνα, Θεωρία και Πράξη - Μέρος 1ο (1990-2019)

 

Ορθόδοξο Χριστιανικό Ήθος

 

Κινηματογραφοθεραπεία

 

Ψηφιακή Κουλτούρα & Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ)

 

Διαλεκτική των Αντιθέσεων

 

Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Σφάλματα Αντίληψης

 

Αυταρχισμός, Αναποφασιστικότητα κλπ. χαρακτηριστικά της εποχής

 

 

 

 

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εργασία

 

Εξισορρόπηση Επαγγελματικής και Προσωπικής Ζωής

 

Βελτίωση Ψυχοκοινωνικού Περιβάλλοντος στην Εργασία

 

Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

 

Ψυχική Υγεία και Εργασία: η ψυχολογική αξιολόγηση

 

Υπηρεσίες Οργανωσιακού Ψυχολόγου για μικρές επιχειρήσεις

 

Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών Εργασιακής/Οργανωσιακής Ψυχολογίας

 

Συγγραφή Οδηγών και Αναφορών Στρες

 

Οργανωσιακή Έρευνα

 

Διαχείριση Καριέρας και Απόδοσης (το βιβλίο της Ι.Ν.Τριπερίνα - pdf)

 

 

 

 

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

 

Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο

            -  9muses9gifts (on Instagram)

 

Διαγενεακή Συνεργασία - Πέντε Γενιές Μαζί

 

Συναισθηματική Ευφυΐα

 

Δημιουργική Ψυχολογική Γραφή

 

Ψυχοεκπαίδευση διά Αλληλογραφίας

 

Ομαδική Ψυχοεκπαίδευση διά Αλληλογραφίας

 

 

 

 

Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στον Τουρισμό

 

Βιωματική Ψυχολογία και Βιωματικός Τουρισμός

  

 

_____________________

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2023

_____________________

 

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας