Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Ψυχολογία Προσώπων  >Οργανωσιακή Ψυχολογία  >Ψυχολογία Δ.Β.Μάθησης  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

> Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ψυχολογία διά βίου μάθησης για οργανισμούς που μαθαίνουν, εκπαιδευτικά ιδρύματα και διά βίου αυτοεκπαιδευόμενους

 

 

 

διαβάστε αναλυτικά:

 

 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση by Ioanna N. Triperina:

παροχή συμβουλών και εκπαιδευτικά προγράμματα

 

 

 

 

Βιωματική Μάθηση και Ανάπτυξη by Ioanna Ν. Triperina:

εκπαιδευτικά ιδρύματα, κατασκηνώσεις, επιχειρήσεις και οργανισμοί που μαθαίνουν

 

 

CleverCareerLab by Ioanna N. Triperina:

έφηβος

 

 

Δημιουργική Ψυχολογική Γραφή της Ι.Ν.Τριπερίνα:

πρόσωπο

 

 

Διαγενεακή Συνεργασία της Ι.Ν.Τριπερίνα:

πέντε γενεές

 

 

Παιγνιοθεραπεία by Ioanna Ν. Triperina:

παιδί

Παιγνιοθεραπεία

 

Experiential Tourism by Ioanna N. Triperina:

βιωματική μάθηση


 

EQplayschool by Ioanna N. Triperina:

παιδί και οικογένεια

 

 

 

Ανοιχτά καινοτόμα έργα by Ioanna N. Triperina:

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

Έδρα Ψυχολογικού Γραφείου CleverCareer: Γληνού 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018

 

 

Κλείστε ένα ραντεβού