Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

 

της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα
Ψυχολόγου BSc MSc

 

 

Βιογραφικό | Υπηρεσίες | BlogΕπικοινωνία

 

Ελληνικό Εργαστήριο Έρευνας Ανάπτυξης και Εφαρμογής της Ψυχολογίας

 

 

 

 

 

 

Η εμπειρία μας στην έρευνα και στην εκπαίδευση & ανάπτυξη για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ)

 

Για να μάς αναθέσετε ένα έργο ... διαβάστε περισσότερα

 

Ηθική Παρενόχληση στο χώρο εργασίας, πρόληψη και αντιμετώπιση

 

CV - I.Ν.Triperina's relative experience

 

 

_______________

Η εμπειρία μας στην έρευνα και στην εκπαίδευση κι ανάπτυξη για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ)

 

Εδώ και 25 χρόνια διερευνούμε, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε, εφαρμόζουμε, αξιολογούμε και ανασχεδιάζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης, υποστήριξης, παρέμβασης, εκπαίδευσης, αλλαγής και ανάπτυξης που προάγουν την ΑΥΕ, με έμφαση στην ψυχική και επαγγελματική ευημερία σε ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό και κοινοτικό επίπεδο, παρέχοντας ολοκληρωμένες επιστημονικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών (consulting).

Αναλαμβάνουμε έργα - εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, παροχής συμβουλών - για την εναρμόνιση των επιχειρήσεων με τη νέα ελληνική νομοθεσία, με σκοπό την προώθηση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας, την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής.

Νόμος 4808/2021, κωδικοποιημένος με τον 5078/2023
Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις

 

 

ΈΡΕΥΝΑ

- Έρευνες εργασιακού στρες και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης στρες (stress management programmes)

- Έρευνες επαγγελματικής ευημερίας και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων προαγωγής επαγγελματικής ευημερίας

- Έρευνες συμπεριφορικής ασφάλειας

- Έρευνες αλληλεπίδρασης ανθρώπων - τεχνολογιών

- Έρευνες χαρακτηριστικών εργασίας

- Ανάλυση έργου και ανασχεδιασμό εργασίας

- Έρευνες οργανωσιακού κλίματος ή κουλτούρας

- Έρευνες εξυπηρέτησης/ικανοποίησης πελατών

- Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του επαγγελματικού περιβάλλοντος, και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου

- Καθιέρωση πολιτικών πολυμορφίας και ισότητας

     Θετική εργασιακή κουλτούρα και οργανωσιακή δομή (φόρτος εργασίας, έλεγχος εργασίας, υποστήριξη εργασίας, σχέσεις, προσδιορισμός ρόλων, προσαρμογή στις αλλαγές, κίνητρα, κλπ.)

     Στυλ ηγεσίας και διοίκησης

     Επικοινωνία και σχέσεις

     Επιλογή και αξιολόγηση

     Εκπαίδευση και ανάπτυξη

     Εργασιακή ασφάλεια (αλλαγές και μείωση προσωπικού)

     Εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής

     Συμβουλευτική, coaching και προγράμματα βοήθειας εργαζόμενων (employee assistance programmes - EAPs)

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

Έχουμε εκπαιδεύσει εκατοντάδες στελέχη παραγωγικών φορέων, στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματίες ΑΥΕ, και άλλους, σε θέματα ΑΥΕ και διαφορετικότητας.

 

Έχουμε παράσχει χιλιάδες ώρες ψυχολογικής συμβουλευτικής, ψυχολογικού coaching και ψυχοεκπαίδευσης σε πρόσωπα και ομάδες, είτε με πρωτοβουλία του οργανισμού τους, είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία. Διενεργούμε ψυχολογικές εξετάσεις και αξιολογήσεις. Μεριμνούμε ολοκληρωμένα για την επαγγελματική και προσωπική υγεία και ασφάλεια.

 

Έχουμε οργανώσει δεκάδες δραστηριότητες και εκδηλώσεις ΑΥΕ: εκπαιδευτικές εκδρομές, ταξίδια κινήτρων, θεματικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κλπ.

 

Έχουμε πάρει μέρος σε συνέδρια και ημερίδες ΑΥΕ με παρουσιάσεις ερευνών και μελετών περιπτώσεων.

 

 

Healthy Workplaces Campaigns

 

Με το CleverCareer συμμετέχουμε στις καμπάνιες του European Agency for Safety and Health at Work για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με δημοσιεύσεις άρθρων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

 

Healthy Workplaces Safe and healthy work in the digital age - Campaign 2023-25

 

Healthy Workplaces Lighten the Load - Campaign 2020-22

 

Healthy Workplaces MANAGE DANGEROUS SUBSTANCES - Campaign 2018-19

 

Healthy Workplaces Healthy workplaces for all ages - Campaign 2016–17

 

Healthy Workplaces Managing stress and psychosocial risks at work - Campaign 2014-2015

 

Οι ταινίες του Napo για θέματα ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.

 

Πέντε έγγραφα συζήτησης του EU-OSHA και περισσότερα σχετικά με COVID-19

COVID-19 outbreak and workplace safety and health by EU-OSHA

 

Ηθική Παρενόχληση στο χώρο εργασίας

 

 

Η ηθική παρενόχληση (mobbing) είναι συνηθισμένο πλέον φαινόμενο στα εργασιακά περιβάλλοντα που επικρατεί η εργασιακή ανασφάλεια, το εργασιακό στρες, η επαγγελματική εξουθένωση, οι αρνητικές συνθήκες και χαρακτηριστικά εργασίας, ο ανταγωνισμός, το αντισυναδελφικό πνεύμα. Οι συνέπειες είναι μεγάλες τόσο για την ψυχική υγεία του θύματος, όσο και για το κλίμα του οργανισμού.

Ο χαρακτηριστικός τύπος του μακιαβελικού θύτη εμφανίζει εγωιστική και ανέντιμη συμπεριφορά καθώς βρίσκει τρόπους να επιβάλλεται και να κάνει κατάχρηση εξουσίας, έχοντας ψυχοπαθολογική ανάγκη για έλεγχο. Ενισχύει την αυτοεκτίµησή του προβάλλοντας στους άλλους τον πόνο που αδυνατεί να αναγνωρίσει ότι έχει βιώσει και τις εσωτερικές συγκρούσεις που αρνείται να επεξεργαστεί καθώς έχει χαμηλό επίπεδο συναισθηματικής ευφυίας. Νιώθοντας συναισθήματα ανεπάρκειας, ανασφάλειας και αβοηθητότητας απαιτεί συνεχή υποστήριξη, κι όταν δεν του παρέχεται κατηγορεί τους άλλους. Στόχος της συμπεριφοράς του είναι να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του ανεπάρκεια, αποφεύγοντας έτσι να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χαμηλής αυτοεκτίμησης και της αίσθησης ανικανότητας. Διακατέχεται από συναισθήματα ζήλιας και ικανοποιείται όταν σπείρει τη διχόνοια στους άλλους και παρακολουθεί τις διαμάχες που προκαλεί. Η συμπεριφορά του είναι συστηματικά και μεθοδευμένα επιθετική προς το θύμα, ενώ προς τους άλλους συναδέλφους και ανωτέρους είναι από φιλική έως και δουλοπρεπής, κολακεύοντάς τους και εξαπατώντας τους.

Εκτός από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, η δυναμική της ομάδας και η οργάνωση της εργασίας συμβάλλουν στην εκδήλωση του φαινομένου.

 

Copyright, 25/2/17, I. N. T.

 

Προλαμβάνοντας και αντιμετωπίζοντας την ηθική παρενόχληση στο χώρο εργσίας

 

Εργαστήρια Στυλ Διοίκησης

Για την πρόληψη της επιθετικής συμπεριφοράς και τη διαχείριση των ψυχολογικών κινδύνων, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να καθιερώσουν ένα δημοκρατικό / συμμετοχικό στυλ διοίκησης μέσω εργαστηρίων επαγγελματικής συμβουλευτικής.

 

Σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας

Η θέσπιση κώδικα δεοντολογίας με την έγγραφη σύνταξή του για την εφαρμογή πολιτικών καταπολέμησης της ηθικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας συμβάλλει στη θέσπιση ορίων και κανόνων συμπεριφοράς για το σύνολο των εργαζομένων και όλο το φάσμα της επαγγελματικής επικοινωνίας. Μετά τη σύνταξη του κώδικα δεοντολογίας ακολουθεί εκστρατεία πληροφόρησης των εργαζομένων μέσω της έκδοσης φυλλαδίων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας, της ανάρτησης εντύπων στο χώρο εργασίας, της αποστολής e-mail στους εργαζόμενους, της προβολής ταινιών κλπ.

 

Εργαστήρια Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Κοινωνικών Δεξιοτήτων, Διαχείρισης Στρες, Διαχείρισης Συγκρούσεων

Μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής θα βοηθηθούν οι εργαζόμενοι να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν κατάλληλα το θυμό, να διεκδικούν εκφράζοντας τις σκέψεις, τις απόψεις και τα συναισθήματά τους, να καλλιεργούν την ενεργητική ακρόαση και την ενσυναίσθηση, να κάνουν διάλογο επιλύοντας προβλήματα, να αντιμετωπίζουν το άγχος, και να είναι δημιουργικοί.

 

Coaching Στελεχών

Με σκοπό την ανάπτυξη επιτυχημένων διοικητικών στελεχών, την αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, τη μείωση των παραιτήσεων και των απουσιών των εργαζομένων και την ανάπτυξη κουλτούρας μάθησης στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Επιλογή Προσωπικού, Αξιολόγηση Προσωπικού, Ανάπτυξη Ομάδων

Η κουλτούρα μιας επιχείρησης πρέπει να βασίζεται στη συνεργασία και στην ομαδικότητα που έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία θετικού επιχειρησιακού κλίματος, άρα βελτίωση της απόδοσης και της ικανοποίησης των εργαζομένων. Η καθιέρωση ολοκληρωμένων συστημάτων επιλογής, αξιολόγησης και ανάπτυξης θα συμβάλουν μεταξύ πολλών άλλων στην πρόληψη της ηθικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας.

 

Ηθική Παρενόχληση στο χώρο εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε.

 

Copyright, 8/12/20, I. N. T.

 

 

_______________

Πρόσωπα επικοινωνίας

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Ψυχολόγος BSc, Εργασική και Οργανωσιακή Ψυχολόγος MSc

 

Σοφία Ν. Τριπερίνα

Δημόσια Διοίκηση BSc, Διοίκηση Επιχειρήσεων DBA

Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Σύμβουλος Οργάνωσης Δια Βίου Μάθησης

 

 

 

_______________

I.Ν.Triperina's relative experience

 

My adults training experience

 

I am a Certified Adults Trainer: cert. no 412171/2003, cert. no ΕΒ12171/2008, since 2014 in EOPPEP catalogue, (three certifications due to different policy approaches), for the general population, for people with special needs, for conventional and for e-learning.

 

Training in organizations (design, implementation, evaluation), 2000-2020

Training of trainers, training of counsellors, e-training, continuous professional training (managers, personnel, graduates): AB Vassilopoulos, CARREFOUR, Hellenic Bank, Greek Association of School Psychologists, Greek Sex Medical Institute, Gregory’s Food, HENKEL-ECOLAB, HOTELS AMALIA, ΜΕΤΑXΑ, National Center of Intensive Care (EKAB), ORIFLAME, PIAGGIO, SCHWARZKOPF-RILKEN, Sivitanidios Public School of Arts and Professions, Technical University of Crete, Universal Life Insurance, Harokopio University, open

Training subjects: counsellors and educators development, performance management, career management, change management, team building, stress management, work-life balance, personnel selection & assessment, development centres-competencies development, communication, emotional intelligence, cross-generation cooperation, brain plasticity, digital culture and human computer interaction, etc.

 

Continuous vocational training / unemployed training, 1998-2016

Vocational guidance for counselors, women, long-term unemployed men 45-65 years old, repatriated, graduates, mentally retarded people, prisoners, professionals e-learning.

 

Students training, 1998-2001

New York College (BΑ) Lecturer on Courses: Industrial Psychology, Social Research and Statistics (1999-2000)

University of Louisville, Athens Master Programs (ΜΒΑ) (seminars: Human Resource Management) (1998-2000)

Economic University of Athens (MBA-Executive), seminars: Team-building (2001)

 

Coaching & Counselling

My approach is sensitive to culture, gender, sexual orientation, age and special needs. Over 3.000 hours of experience, working individually and in groups.

 

 

My innovative implementations experience

 

"CleverTOOLS", for individuals and business, based on principles of psychometrics and business metrics / business analytics (ask me for details)

 

Experience design: Experiential tourism "9muses9gifts in Sterea Ellada", based on experiential travel, #9muses9gifts on instagram.

 

 

My research experience

 

Research and publications:

(statistical methodology/research design: structural equation modeling)

From competencies in action (ΔΕΝΔΡΑ, Greece and Cyprus 1997-2009) to emotional play-school (Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο, Viotia 2010-2017): experiential learning and development in the cultural and geophysical landscape for the cultivation of multiple intelligence (PSMA, 2017).
Experiential training assessment "entrepreneurship competencies" in summer schools in Attica (2007-2008).

Assessment of a counselling programme for career development of students at trades and vocations in Athens (2003).

Causes and effects of ambulance crew work stress (2001).

Cross-cultural counseling (refugees - asylum seekers): description and evaluation for social and job market integration in Greece (1999).

Organizational climate and commitment in the Greek manufacturing industry (1998).

Gender differentiations in sexuality perception (1996).

Social competencies and behavior problems of children in child protection institutions (1995).

 

Research proposals and applications:

Erasmus +: FORINER etc.

EQUAL: Women overcoming the ceiling glass

FP6-IST (Information Society Technologies): various

FP6: "The CARiMan project": CleverCareer's contribution with Computer Supported Cooperative Work

EPEAEK II: various entrepreneurship projects

European Project Β3-4113: Refugee integration

YOUTH: “ΕΥGΕ-ΝΕΤ: Young Entrepreneurs Development”

NOW: IT Women

AVANZA: Job Club for women

LEONARDO DA VINCI: “WEPY: Work Experience for Youth” etc.

YOUTHSTART: Job Club for young people

ADAPT: ECO-Management Project

 

 

My publications experience

 

BOOK:

Career and Performance Management: applying psychology at work, ISBN 960-87278-0-4, 416 pages, Athens: CleverCareer (2002).

 

HANDBOOKS:

"Experiential Training Guide" for Attica youth summer school trainers, "Personal Development Plan" and "Skills Development Guide" for Attica youth summer school students, in the context of subproject 7 "Experimental methods for professional empowerment and entrepreneurial encouragement of students" in the context of the project "Summer Schools of Youth Entrepreneurship of Attica", which was implemented in the context of Operations category 2.3.2.g of EPEAEK II of the Ministry of Education, Ioanna N. Triperina & Sofia Triperina, 2007-2008
 

Entrepreneurship Guides: Introduction, Business Plan: design and implementation, Financing, in printed and electronic version, EPEAEK ΙΙ, for the Career Service of the Technical University of Crete, 2005-2006
 

“The Career Management Counselor in the Workplace of the ICT Sector”, in the framework of LEONARDO DA VINCI “INDICAM project”, in English, July 2004

 

E-guide for applying career counselling at secondary education: tools and skills for the cooperation of pupils, teachers, parents, institutions, companies, and counsellors, (co-author Sophia Triperina), CleverCareer, April 2003

 

“Vocational Guidance Guide for the Education Ministry, Career Counselors, Youth and Organizations”, in the framework of LEONARDO DA VINCI “WEPY project”, in Greek and English, book and CD-ROM format, April 1999

 

More than 20 essays based on CleverCareer projects.

 

STORIES:

A wide range of therapeutic stories (from 2008 and on)

 

ARTICLES:

CleverCareer e-magazine

e-HR Your Personal Coach”, http://www.clevercareer.gr/personalcoach.htm (not open any more)

From November 2001 to December 2004, 62 articles covering innovative issues on entrepreneurship,  employees-management-candidates perspectives, human resource (selection, appraisal, training, development), professional wellbeing, career, organizational change and development, personal change and development, client relations, etc.

 

National Newspaper “ETHNOS”, periodic publication “ERGASIA”, Column “Work Counselor”:

From 30/11/99 to 22/5/01, 59 pioneering issues for unemployed and employees, that changed the classic perspective of work and employment.  

 

Other:

Triperina, I. N. (2014). Nine muses, nine types of intelligence. Workshop Festival "Myths and traditions of Boeotia. The preservation of oral culture".

Triperina, I. N. (2004). Work and Organizational Psychology in Greece from the perspective of a practitioner. Newsletter of the European Association of Work and Organizational Psychologists, Winter/Spring 2004.

Triperina, Ι. Ν. (2004). Can Career Counseling services and manpower recruitment services be provided by the same organization? Quarterly Review of Counselling and Guidance, 70-71, pages: 73-74, Athens: Ellinika Grammata.

Triperina, I. N. (2003). Computer Supported Cooperative Work. Network of Excellence “CARiMan (signal recognition real time knowledge risk management), 6th Framework Programme of the European Commission Information Society Technologies Call 2, Athens: December.

Triperina, Ι. Ν. (2002). Achieving results through surveys and training in organizations. Presentation at the Conference of CleverCareer on “Performance and Career Management: Powerful methods to improve the effectiveness of organizations through improving people performance and well-being”, Conference Center of the Municipality of Thebes, Thebes/GR: 7/9/02.

Triperina, Ι. Ν. (2001). Cross-cultural Career Counseling: a programme on refugees’ integration in the Greek society and job market. Presented at the Congress of the Hellenic Society of Counseling and Guidance: Being different and equal in the 21st century, ΕΒΕΑ, Athens: 2-3/12/00. Published on the Quarterly Review of Counselling and Guidance, 58-59, pages 144-167, Athens: Ellinika Grammata.

Triperina, I. N. (2000). Experiences in participating in gender sensitive projects. European meeting on the development of gender sensitive integration methods (presentation). European Council for refugees and Exiles (ECRE), Brussels, 13.7.00.

Triperina, Ι. Ν. (1996). Education for Peace, the battle against social exclusion and racism, Mediterranean Meeting, European Youth Centre, Council of Europe, Strasbourg, France: 16-20/12/96.

Triperina, I. N. (1995). Best Buddies: The social integration of mentally retarded people. PsyScriptum, No 6 Autumn, page 3, European Association of Psychology Students.

Articles on national newspapers such as Naftemporiki, EXPRESS, NETWEEK.

 

PRESENTATIONS

In various congresses, seminars, webinars, speeches.

_______________

 

 

Copyright, 1/9/2000, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά.

 

 

_______________

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2024

 

 

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας