Ευφυής Σταδιοδρομία - Α' Μέρος

Research, Theory and Practice - Έρευνα, Θεωρία και Πράξη

 

της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα
Ψυχολόγου BSc MSc

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

 

Ευφυής Σταδιοδρομία (1990-2019): Έρευνα, Θεωρία και Πράξη - Μέρος 1ο

 

 

 

Ευφυής Σταδιοδρομία: Ανοιχτή Επιστήμη - Μέρος 2ο (2020-2021)

 

Ευφυής Σταδιοδρομία: Έρευνα Πεδίου - Μέρος 3ο (2022)

 

Ευφυής Σταδιοδρομία: Οργανωσιακή Έρευνα - Μέρος 4ο (2023)

 

 

 

1.

 

Η «Ευφυής Σταδιοδρομία» (Clever Career) λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, καλλιεργώντας τις υπαρξιακές, βιοσωματικές, συναισθηματικές, γνωστικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές δυνατότητες του προσώπου, μέσα στις ομάδες που εγκρίνει ή απορρίπτει (ενσωματώνεται ή αποχωρεί) στα πλαίσια του πολιτισμού μας. Αξιοποιούμε τον όρο "ευφυΐα" με την έννοια της πληρότητας και της πλαστικότητας.

 

Με το θεωρητικό μοντέλο μας της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» και τις εφαρμογές του αποβλέπουμε στην πλήρη, ολοκληρωμένη, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη της ανθρώπινης οντότητας με σκοπό τη συνύπαρξη, πρεσβεύοντας τις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της κριτικής σκέψης, της αγάπης, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της εκτίμησης και αξιοποίησης της διαφορετικότητας.

 

 

2.

 

Θεμελειώδης αρχή της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» είναι η φύση και καλλιέργεια (nature and nurture) με σκοπό την ψυχική υγεία και ευημερία ανθρώπων και κοινωνιών.

 

photo by Ioanna N. Triperina, July 2016

 

 

3.

 

Η «Ευφυής Σταδιοδρομία» δεν είναι στατική. «Κινείται» ανάμεσα σε δύο σημεία της περιφέρειας του κύκλου, αναζητώντας την ψυχική υγεία και ευημερία.

Κάπου ανάμεσα στα άκρα, στους δύο πόλους +/-, στην ταλάντωση του «εκκρεμούς» ανάμεσα στα δύο άκρα, βρίσκεται το μέτρο (όταν το ψάχνουμε).

Η χρυσή τομή δεν είναι ένα σημείο, είναι η ίδια η ταλάντωση. Αυτή είναι η σύνθεση, κι αυτή είναι η δική μας φιλοσοφική θεώρηση :-)

Εξαντλείται η ταλάντωση στα σημεία του "εκκρεμούς"; Ό,τι υπάρχει πάνω και πέρα από την ταλάντωση είναι η δημιουργικότητα, η έμπνευση, το ένστικτο, που εμπλουτίζει και ολοκληρώνει την θεωρία μας. Συνεπώς η "εικόνα" στη σύλληψή μας είναι τρισδιάστατη, και η ταλάντωση κάνει ολόκληρη περιφορά και έχει κίνηση προς τα πάνω. Σκεφτείτε τη διαφορά ανάμεσα στον κύκλο και στη σπείρα ;-)

 

 

 

4.

 

Η «Ευφυής Σταδιοδρομία» ως αλληγόρημα είναι μια σφαίρα, με κέντρο, ακτίνα, περιφέρεια και φόντο μέσα στο οποίο κινείται. Σκεφτείτε ότι η σφαίρα κινείται τόσο από μόνη της όσο και όταν την πετάει κανείς, είτε από πρόθεση, είτε τυχαία ;-)

 

Κέντρο: η μετα-επιστήμη που περιλαμβάνει την επιστημονική έρευνα, τη φιλοσοφία, τη θεολογία, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις ερευνητικές μας δεξιότητες (σκέψεις).

 

Ακτίνα: οι ανθρώπινες δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η επικοινωνία, η καινοτομία, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, οι διαπολιτισμικές δεξιότητες. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές μας δεξιότητες (συναίσθημα, σχέσεις), στις οποίες βασίζονται οι σχέσεις μας.

 

Περιφέρεια: οι τέχνες (ως πολυδιάστατες μορφές έκφρασης που είναι σε θέση να συλλαμβάνουν και να αποδίδουν τα σύγχρονα πολυεπίπεδα χαρακτηριστικά και μηνύματα του κόσμου μας) που περιλαμβάνουν το λόγο, την εικόνα, τον ήχο, την κίνηση, το παιχνίδι. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις πολλαπλές εκφραστικές μας δεξιότητες (συμπεριφορά). Προσεγγίζουμε την τέχνη ως τρόπο έκφρασης και όχι ως καλλιτεχνία.

 

Φόντο: ο πολιτισμός, η φύση, ο κόσμος. Η ευημερία του ανθρώπου εξαρτάται από την ευημερία του πλανήτη (κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, διαθεσιμότητα νερού κλπ.), η οποία βασίζεται στον πολιτισμό του. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις υπαρξιακές και φυσιοκρατικές μας δεξιότητες (σημασία, σώμα). Το νόημα της ύπαρξης συγκροτείται από το συνειδητό και το ασυνείδητο - συλλαμβάνεται στην επιφάνεια, αλλά αποκαλύπτεται σε όλο του το βάθος μετά από εσωτερική διερεύνηση.

 

 

 

5.

 

Στην «Ευφυή Σταδιοδρομία» έμφαση δίνουμε στη συνεργασία των πέντε γενεών:

Γενιά του Πολέμου - War Generation: γεννήθηκαν μεταξύ 1926 και 1945.

Γενιά Μπέιμπι Μπουμ - Baby boom Generation: γεννήθηκαν μεταξύ 1946 και 1965.

Γενιά Χ - Generation X: γεννήθηκαν μεταξύ 1966 και 1985.

Γενιά Υ - Generation Υ / Millennials: γεννήθηκαν μεταξύ 1986 και 2005.

Γενιά Ζ - Generation Z: γεννήθηκαν από το 2006 και θα γεννηθούν έως το 2025.

 

copyright 3.10.18, I.N.T.

 

 

6.

 

6σ για «Ευφυή Σταδιοδρομία»

 

RESEEN: Research, Emotions, Society, Expression, Existence, Nature

γνωστικός, συναισθηματικός, κοινωνικός, συμπεριφορικός, υπαρξιακός, βιοσωματικός τομέας

 

Βιοσωματικό (σώμα-αισθήματα)

Συναισθηματικό (συναισθήματα)

Γνωστικό (σκέψεις-λογική)

Συμπεριφορικό (συμπεριφορές)

Κοινωνικό (σχέσεις-αλληλεπιδράσεις: διαπροσωπικές, ομαδικές, διομαδικές, επιχειρησιακές, διεπιχειρησιακές, κοινοτικές, παγκόσμιες)

Υπαρξιακό (σημασία-νόημα-αξίες-κίνητρα-σκοπός)

 

copyright 2010, I.N.T.

 

Τη δομή της ανθρώπινης οντότητας συνιστούν

το σώμα

το συναίσθημα, η σκέψη, η συμπεριφορά (ψυχή)

οι σχέσεις (το πλαίσιο)

η σημασία

Όλα αυτά μαζί (=), συνολικά και συνθετικά, αποτελούν τους τομείς των δυνατοτήτων του (βιοσωματικές, γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές, κοινωνικές και υπαρξιακές) που μπορεί να καλλιεργεί ισότιμα για να έχει ψυχική ισορροπία και ευημερία.

 

Η ψυχή (mind & soul), το σώμα (body) και το πνεύμα (spirit) αποτελούν την τρισυπόστατη φύση του ανθρώπου.

 

Ο άνθρωπος έχει πολλές επιμέρους δυνατότητες τις οποίες μπορεί να καλλιεργήσει, αλλά και αδυναμίες που μπορεί να τις μεταχειριστεί με καλούς και κακούς τρόπους. Ο καθένας έχει τις δικές του δυνατότητες και αδυναμίες, πράγμα που τον κάνει ξεχωριστό και συνιστά την ιδιαίτερη αξία του, αλλά και τον οδηγεί στη συμπληρωματικότητα με τους άλλους. Από εδώ ξεκινάει το παιχνίδι της ζωής που έχει τόσο περιορισμούς και εμπόδια, όσο και ευκαιρίες. Ο άνθρωπος έχει την προσωπική ελευθερία ή ευθύνη να αξιοποιήσει τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες για το καλό το δικό του, των άλλων και του κόσμου.

 

 

7.

 

Η θεωρία και οι εφαρμογές της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα στην Ψυχολογία από το 1990 στην Αθήνα και άρχισαν να συστηματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο που διαβάζετε τώρα (1-9) από το έτος 2010 στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας της Στερεάς Ελλάδας. Περιδιαβαίνοντας τους επτά λόφους της πόλης των Θηβών εμπνευστήκαμε συνδυάζοντας το τοπικό με το παγκόσμιο, το αρχέγονο με το σύγχρονο, το τωρινό με το αιώνιο.

 

Ζωγραφική της Ι. Ν. Τριπερίνα + Μίλτα, copyright 2014, I.N.T.

 

 

8.

 

Αξιοποιώντας το θεωρητικό μοντέλο της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» κάνουμε εφαρμογές της ψυχολογίας με σκοπό την ανάπτυξη, την αλλαγή, την προσαρμογή και τη βελτίωση του προσώπου, ως μέλους ομάδων και συντελεστή πολιτισμού. Οι εφαρμογές της ψυχολογίας έχουν στόχο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια και την ικανοποίηση, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, είτε προληπτικά, είτε σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Βασίζονται στη διαμόρφωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του ψυχολόγου και ενός προσώπου, μιας ομάδας (ζεύγος, οικογένεια, φιλική, εκπαιδευτική, επαγγελματική, τοπική και κάθε είδος κοινότητας), και στην αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών που απορρέουν από την επιστήμη της ψυχολογίας.

 

Οι ψυχολογικές εφαρμογές μας:

  1. Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία

  2. Ψυχολογικό coaching

  3. Ψυχολογικό counseling

  4. Ψυχο-εκπαίδευση

  5. Δια βίου μάθηση

  6. Σχεδιασμός εμπειρίας - e-content (e-learning, e-health, e-safety, e-freedom, digital culture)

  7. Consulting (research/survey, design, manage, implement, evaluate, feedback)

  8. Επιστημονική δημιουργικότητα

copyright 2018, I.N.T.

 

9.

 

9muses9gifts

Η φωτεινή πλευρά της ψυχής:

Οι εννέα μούσες, τα εννέα χαρίσματα και οι εννέα ευφυΐες αποτελούν τους τομείς του ερευνητικού μας ενδιαφέροντος από το οποίο πηγάζουν οι εφαρμογές μας.

Στις μελέτες μας διαφαίνονται εννέα είδη νοημοσύνης, σε συνάφεια με ένα στάδιο της θεωρίας της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner (1983), καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Harvard, σε συνάφεια με τις Εννέα Μούσες της αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και τις χάρες που διέθετε η κάθε μία, καθώς και σε συνάφεια με τις χάρες που αναφέρονται στην Α' προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου (ιβ:8-10) ως οι Εννέα Χάρες του Πνεύματος (πβ. και Τρεις Ιεράρχες, ως σύμβολο σύζευξης Ελληνισμού και Χριστιανισμού, ισότητας και ενότητας).

Η σκοτεινή πλευρά της ψυχής:

Στις μελέτες μας δεν παραλείπουμε να ρίχνουμε φως και στο σκοτάδι της ψυχής, μιας και το ένα είναι η άλλη πλευρά του άλλου. Η "σκοτεινή τριάδα" της προσωπικότητας [ο ναρκισσισμός (εγωκεντρισμός), η μη κλινική ψυχοπάθεια (αντικοινωνικότητα, μεγαλομανία, παρορμητικότητα), η χειριστικότητα (εκμετάλλευση και εξαπάτηση)] του Del Paulhus (1998), καθηγητή στο Πανεπιστήμιο British Columbia, έχουμε παρατηρήσει ότι έχει συνάφεια με τις τρεις σκοτεινές θεότητες της αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, την Εκάτη, την Άρτεμη και την Περσεφόνη, καθώς και με τα πάθη της ψυχής, όπως περιγράφονται στα πατερικά κείμενα του Μάξιμου του Ομολογητή τον 6ο μ. Χ. αιώνα.
Στην εποχή μας η Ψυχολογική Αναγέννηση του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος και του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πνεύματος έχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για τους τομείς της ψυχοθεραπείας, της εξελικτικής, της παιδαγωγικής και άλλων κλάδων της ψυχολογίας, και με αυτό ασχολούμαστε από το 2010 ως σήμερα (Ι. Ν. Τριπερίνα).

 

Ζωγραφική της Ι. Ν. Τριπερίνα + Μίλτα, copyright Μάρτιος 2013, I.N.T.

 

 

 

___________

 

 

Έρευνα, Θεωρία και Πράξη της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας»

 

 

___________

 

 

Copyright, 24.6.2019, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

___________

 

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2022

 

 

Βιογραφικό  |  Υπηρεσίες  |  Χάρτης  |  Επικοινωνία

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας