Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English   

>Υπηρεσίες Ψυχολόγου  >Οργανωσιακή Ψυχολογία  >Βιωματικά έργα

 

 

> Βιωματικά Έργα (Projects)

 

Τι είναι το ΒΙΩΜΑ για την Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγο MSc Occ Psy

 

Το CleverCareer διαθέτει επιστημονικό εργαστήρι ψυχολογικής έρευνας, που μελετά σε πέντε επίπεδα (πρόσωπο, ομάδα, οργάνωση, τοπική κοινότητα, παγκόσμια κοινότητα) θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, και εφαρμόζει πρωτότυπα σχέδια εργασίας:

 

6s, άνθρωπος και ψυχική υγεία

CleverCareerLab, έφηβος

Δημιουργική Ψυχολογική Γραφή, πρόσωπο

Διαγενεακή Συνεργασία, πέντε γενεές

Experiential Tourism, βιωματική μάθηση

EQplayschool, παιδί και οικογένεια

intripwalkstalkscity, πολιτισμός

psy_art, τέχνη και ψυχολογία

Special Editions, ειδικές εκδόσεις

CleverTOOLS, επιχειρήσεις

SR, ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ευθύνη

 

 

6s by Ioanna N. Triperina:

 

CleverCareerLab by Ioanna N. Triperina:

 

Δημιουργική Ψυχολογική Γραφή της Ι.Ν.Τριπερίνα:

 

Διαγενεακή Συνεργασία της Ι.Ν.Τριπερίνα:

 

Experiential Tourism by Ioanna N. Triperina:

 

EQplayschool by Ioanna N. Triperina:

 

intripwalkstalkscity by Ioanna N. Triperina:

 

 

 

psy_art by Ioanna N. Triperina:

 

Special Editions by Ioanna N. Triperina:

 

CleverTOOLS by Ioanna N. Triperina:

 

SR by Ioanna N. Triperina:

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018