Κέντρο  Ψυχολογικών  Εφαρμογών  για  Ενηλίκους  Ανηλίκους  Ομάδες  Οργανώσεις  Κοινότητες

Ψυχολογικές Υπηρεσίες | Επαγγελματική Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση | Έρευνα και Καινοτομία

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc. Occ Psy, T. +302262302619, K. +306977702872, skype: iotrip

 

> Βιογραφικό  > Επικοινωνήστε μαζί μας

 

ψυχική υγεία και ευημερία | ανθρώπινες σχέσεις | οικογένεια, παιδί, έφηβος | εργασία/επιχειρήσεις | μάθηση και ανάπτυξη | περιβάλλον | ευάλωτες ομάδες

 

 

> Έρευνα και Καινοτομία

Το CleverCareer διαθέτει επιστημονικό εργαστήρι ψυχολογικής έρευνας, που μελετά σε πέντε επίπεδα: πρόσωπο, ομάδα, οργάνωση, τοπική κοινότητα, παγκόσμια κοινότητα, θέματα υψηλού ενδιαφέροντος:

2017-: υπερπληθυσμός, κλιματική αλλαγή και ψυχολογικοί παράγοντες

2008-2016: βιωματική μάθηση στην ομάδα και στην κοινότητα, τουρισμός και πολιτισμός

2000-2008: οργανωσιακή έρευνα και ψυχομετρικά εργαλεία

1997-2000: πρόσφυγες, γυναίκες και παιδιά για την ειρήνη

 

 

> 2017-: υπερπληθυσμός, κλιματική αλλαγή και ψυχολογικοί παράγοντες

 

"το δάσος", "το δέντρο" και ο άνθρωπος

"Τρεις γενεές στη Βοιωτία: η μεγάλη εικόνα της οικοψυχολογίας και η καθημερινότητα"

Πώς αντιλαμβάνονται την εξέλιξη του πολιτισμού; (υπερπληθυσμός, υπερκατανάλωση, μόλυνση περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές, φυσικές καταστροφές, ένοπλες συρράξεις, κλπ.).

Πώς νιώθουν; (ψυχική υγεία, συναισθήματα, προσωπικότητα, ψυχολογικοί παράγοντες: αντίληψη του κινδύνου, στρες, συναισθηματικές αντιδράσεις, επιθετικότητα, αλλαγές στην κουλτούρα, αντίσταση στην αλλαγή, κλπ.).

Πώς συμπεριφέρονται; (α.σεξουαλικότητα, β. σχέσεις: ενδοομαδικές, διομαδικές, διαφυλικές, διαγενεακές, ενδοοικογενειακές, γ. ψηφιακή επικοινωνία, δ. ιδρυματισμός/οργανώσεις, ε. εργασία στον τόπο και στο χρόνο, στ. διομαδικές εντάσεις και συγκρούσεις, κλπ.).

Μεθοδολογία έρευνας: Παρατήρηση στο φυσικό χώρο, Συγκέντρωση ιστοριών ζωής και προσωπικών εμπειριών, Ανάλυση περιεχομένου οπτικοακουστικού υλικού

(η συλλογή του υλικού έχει ξεκινήσει από το 2010).

Σκοπός έρευνας: Καταγραφή και κατανόηση της κατάστασης σε επίπεδο προσώπων, ομάδων, οργανώσεων και κοινότητας-πόλης-νομού, ψυχολογική ενδυνάμωση, διευκόλυνση προσαρμογής στις αλλαγές, προαγωγή της συνεργασίας των γενεών, στρατηγική αναδιοργάνωση της παραγωγής και της εργασίας (διαδοχή επιχειρήσεων, μετάβαση στις ψηφιακές επιχειρήσεις, καινοτόμος επιχειρηματικότητα, νεανική επιχειρηματικότητα, τοπική βιώσιμη επιχειρηματικότητα κλπ.).

 

 

> 2008-2016: βιωματική μάθηση στην ομάδα και στην κοινότητα, τουρισμός και πολιτισμός

Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο

> Βιωματικός Τουρισμός και Βιωματική Μάθηση στη Βοιωτία

 

 

> 2000-2008: οργανωσιακή έρευνα και ψυχομετρικά εργαλεία

 

  

 

> 1997-2000: πρόσφυγες, γυναίκες και παιδιά για την ειρήνη

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Ψυχολόγος | Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολόγος

Innovative Projects Leader

Coach | Counselor | Εκπαιδεύτρια Δια Βίου Μάθησης

Consultant | Συγγραφέας | Δημιουργικός Επιστήμονας

 

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

 

 

         

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2017, αριθμός αδείας ψυχολόγου 3750-19/5/97

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc. Occ Psy, T. +302262302619, K. +306977702872, skype: iotrip