Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Υπηρεσίες Ψυχολόγου  >Βιογραφικό  >Projects  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English   

 

 

> Έρευνα και Καινοτομία

 

Το CleverCareer διαθέτει επιστημονικό εργαστήρι ψυχολογικής έρευνας, που μελετά σε πέντε επίπεδα: πρόσωπο, ομάδα, οργάνωση, τοπική κοινότητα, παγκόσμια κοινότητα, θέματα υψηλού ενδιαφέροντος, διεξάγοντας πρωτότυπα σχέδια εργασίας:

 

6s, άνθρωπος και ψυχική υγεία

CleverCareerLab, έφηβος

Δημιουργική Ψυχολογική Γραφή, πρόσωπο

Διαγενεακή Συνεργασία, πέντε γενεές

Experiential Tourism, βιωματική μάθηση

EQplayschool, παιδί και οικογένεια

intripwalkstalkscity, πολιτισμός

psy_art, τέχνη και ψυχολογία

Special Editions, ειδικές εκδόσεις

CleverTOOLS, επιχειρήσεις

SR, ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ευθύνη

 

 

6s by Ioanna N. Triperina:

 

CleverCareerLab by Ioanna N. Triperina:

 

Δημιουργική Ψυχολογική Γραφή της Ι.Ν.Τριπερίνα:

 

Διαγενεακή Συνεργασία της Ι.Ν.Τριπερίνα:

 

Experiential Tourism by Ioanna N. Triperina:

 

EQplayschool by Ioanna N. Triperina:

 

intripwalkstalkscity by Ioanna N. Triperina:

 

 

 

psy_art by Ioanna N. Triperina:

 

Special Editions by Ioanna N. Triperina:

 

CleverTOOLS by Ioanna N. Triperina:

 

SR by Ioanna N. Triperina:

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018