Η Ψυχική Υγεία στον Κόσμο

 

της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα
Ψυχολόγου BSc MSc

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

 

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, 10 Οκτωβρίου

 

10 Οκτωβρίου 2023

Η ψυχική υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα

Πρωτοβουλία-επιμέλεια: Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, ψυχολόγος MSc.

 

10 Οκτωβρίου 2022

Κάντε την ψυχική υγεία και την ευημερία για όλους παγκόσμια προτεραιότητα

Παγκόσμια κρίση και ψυχική υγεία

Πρωτοβουλία-επιμέλεια: Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, ψυχολόγος MSc.

 

10 Οκτωβρίου 2021

Φροντίδα ψυχικής υγείας για όλους: Ας το πραγματοποιήσουμε

Πρωτοβουλία-επιμέλεια: Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, ψυχολόγος MSc. - δημοσιεύσεις για 10 ημέρες στα social media

 

10 Οκτωβρίου 2020

Αύξηση των επενδύσεων στην ψυχική υγεία

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της νόσου covid-19

Για τους ανθρώπους με αναπηρίες

Πρωτοβουλία-επιμέλεια: Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, ψυχολόγος MSc.

 

10 Οκτωβρίου 2019

Ψυχική Υγεία για την πρόληψη της αυτοκτονίας

Πρωτοβουλία-επιμέλεια: Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, ψυχολόγος MSc.

 

10 Οκτωβρίου 2018

Ψυχική Υγεία των νέων στον μεταβαλλόμενο κόσμο

Πρωτοβουλία-επιμέλεια: Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, ψυχολόγος MSc.

 

10 Οκτωβρίου 2017

Ψυχική Υγεία στο χώρο εργασίας

Πρωτοβουλία-επιμέλεια: Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, ψυχολόγος MSc.

 

10 Οκτωβρίου 2016

Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες για όλους

Πρόσκληση σε Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης (ελεύθερη είσοδος)

Πρωτοβουλία-επιμέλεια: Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, ψυχολόγος MSc.

 

 

__________________

 

Η ψυχική υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα

 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου 2023 είναι μια ευκαιρία για ανθρώπους και κοινότητες να ενωθούν με αφορμή το θέμα «Η ψυχική υγεία είναι ανθρώπινο δικαίωμα».

Η καλή ψυχική υγεία είναι ζωτικής σημασίας για τη συνολική υγεία και ευημερία μας. Ωστόσο, ένας στους οκτώ ανθρώπους παγκοσμίως ζει με παθήσεις ψυχικής υγείας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τη σωματική του υγεία, την ευημερία του, τον τρόπο σύνδεσης με τους άλλους και τα μέσα διαβίωσής του. Η ψυχική υγεία είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα για όλους. Ο καθένας, όπου και αν βρίσκεται, έχει δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ψυχικής υγείας. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα προστασίας από κινδύνους ψυχικής υγείας, το δικαίωμα σε διαθέσιμη, προσβάσιμη, αποδεκτή και καλής ποιότητας φροντίδα και το δικαίωμα στην ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ένταξη στην κοινότητα. Το σχολείο, το εργασιακό περιβάλλον, η οικογένεια και οι κοινοτικές δομές μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να εγείρουν φραγμούς και να ενισχύουν τον αποκλεισμό, ενώ σε άλλες επιτρέπουν στους ανθρώπους να ευημερούν χωρίς στίγμα, στερεότυπα ή διακρίσεις. Για αυτό είναι απαραίτητες οι δράσεις που θα επιτρέψουν σε πρόσωπα, ομάδες και κοινότητες την πληροφόρηση, την πρόληψη, την πρώιμη διάγνωση, τη θεραπευτική υποστήριξη και εν τέλει, την ουσιαστική αποδοχή των προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Είμαστε στη διάθεσή σας να μοιραστούμε μαζί σας ιστορίες ενδυνάμωσης της ψυχικής υγείας για όλους, που αναδύονται μέσα από προσωπικές ιστορίες αντιμετώπισης δυσκολιών σε περιόδους κρίσης.

Η πρότασή μας απευθύνεται κυρίως σε εργασιακά περιβάλλοντα. Σύμφωνα με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ (Βρυξέλλες, 2008) ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην Ψυχική Υγεία στους Χώρους Εργασίας.

Η απασχόληση είναι ευεργετική για την φυσική και ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία και η ευεξία του εργατικού δυναμικού είναι μια βασική πηγή παραγωγικότητας και καινοτομίας στην ΕΕ. Ο ρυθμός και η φύση της εργασίας αλλάζει, οδηγώντας σε μεγαλύτερη πίεση της ψυχικής υγείας και της ευημερίας. Χρειάζεται δράση για την αντιμετώπιση της σταθερής αύξησης της απουσίας από την εργασία και την αδυναμία, και πρέπει να χρησιμοποιηθεί κάθε δυνατότητα για τη βελτίωση της παραγωγικότητας που σχετίζεται με το άγχος και τις ψυχικές διαταραχές. Ο χώρος εργασίας παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι υπεύθυνοι πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι καλούνται να αναλάβουν δράση για την ψυχική υγεία στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβάνοντας τα παρακάτω:

❙ Βελτίωση της οργάνωσης της εργασίας, της οργανωτικής κουλτούρας και των ηγετικών πρακτικών προκειμένου να προωθηθεί η ψυχική υγεία και η ευεξία στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβάνοντας τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής.

❙ Υλοποίηση προγραμμάτων ψυχικής υγείας και ευεξίας με αξιολόγηση του κινδύνου και προγράμματα πρόληψης για καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν αντίθετα αποτελέσματα στην ψυχική υγεία των εργαζομένων (άγχος, βάναυση συμπεριφορά όπως βία και παρενόχληση στην εργασία, αλκοόλ, ναρκωτικά) και σχήματα έγκαιρης παρέμβασης στο χώρο εργασίας.

❙ Παροχή μέτρων για υποστήριξη των προσλήψεων, της διατήρησης ή της αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία ανθρώπων με προβλήματα ψυχικής υγείας ή διαταραχές.

Οι υπηρεσίες μας, CleverCareer, αφορούν και στους τρεις αυτούς τομείς. Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη ενημέρωσης των εργαζομένων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας προτείνουμε τη διεξαγωγή μίας Ημέρας Ευαισθητοποίησης και Ενδυνάμωσης Ψυχικής Υγείας στον χώρο εργασίας, με θέμα:

«Κάνοντας τις προσωπικές ιστορίες αντιμετώπισης δυσκολιών σε περιόδους κρίσης, ιστορίες ενδυνάμωσης της ψυχικής υγείας για όλους.»

·        Ιστορίες εξισορρόπησης προσωπικής/οικογενειακής ζωής και εργασίας (χωρισμός, επαρχία-Αθήνα)

·        Ιστορίες ανάπτυξης καριέρας (έναρξη, μέση, λήξη)

·        Ιστορίες αντιμετώπισης διαταραχών διάθεσης (άγχος, κατάθλιψη, θυμός)

·        Ιστορίες διαγενεακής συνεργασίας (ψηφιακή κουλτούρα vs ανθρωπιστική κουλτούρα)

Οι ιστορίες εκτυλίσσονται σε πέντε άξονες: παρατήρηση, διάγνωση, θεραπευτική υποστήριξη, αποδοχή, πρόληψη.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

#WorldMentalHealthDay #ψυχικήυγεία #παγκόσμιαημέραψυχικήςυγείας

 

Διαβάστε περισσότερα:

Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολογία  

Η Ψυχική Υγεία στον Κόσμο

 

Copyright, 25.9.2023, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

 

 

__________________

 

Παγκόσμια κρίση και ψυχική υγεία

 

"Κάντε την ψυχική υγεία και την ευημερία για όλους παγκόσμια προτεραιότητα." Αυτό το θέμα επιλέχθηκε στα πλαίσια μιας παγκόσμιας ψηφοφορίας που ήταν ανοιχτή στο κοινό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Καθώς όλα τα έθνη βγαίνουν από την πανδημία, είναι σαφές ότι κανένα έθνος δεν ήταν έτοιμο για την κρίση στην ψυχική υγεία που επακολούθησε του COVID και την επίδραση του μακροχρόνιου COVID στην ψυχική υγεία. Επιπλέον, πολλά συστήματα υγείας δεν ήταν καλά προετοιμασμένα για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις σωματικής και ψυχικής υγείας των πληθυσμών τους. Εκτός από την πανδημία, ο κόσμος αγωνίζεται επίσης να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία, τον επακόλουθο εκτοπισμό, τις έκτακτες ανάγκες της κλιματικής αλλαγής, την ενεργειακή κρίση, την οικονομική κρίση, τα οποία έχουν σοβαρές συνέπειες για τους πολίτες του κόσμου. Τα ποσοστά των ανθρώπων που βιώνουν ιδέες αυτοκτονίας αυξάνονται παγκοσμίως όπως και οι άνθρωποι που εκδηλώνουν ψυχικές διαταραχές, ενώ οι κυβερνήσεις δεν έχουν μεριμνήσει για νέες παρεμβάσεις και υπηρεσίες πρόληψης.

Ωστόσο, όλοι μπορούμε να παίξουμε τον ρόλο μας στην αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με το πώς λειτουργούν οι προληπτικές παρεμβάσεις ψυχικής υγείας ώστε να βοηθήσουν όλους τους ανθρώπους.

 

Copyright, 9.9.2022, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

 

 

__________________

 

Αύξηση των επενδύσεων στην ψυχική υγεία

 

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, στις 10 Οκτωβρίου 2020, έρχεται σε μια εποχή που η καθημερινή μας ζωή έχει αλλάξει σημαντικά ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19. Οι τελευταίοι μήνες έχουν φέρει πολλές αλλαγές:
• για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, οι οποίοι παρέχουν φροντίδα σε δύσκολες συνθήκες, και εργάζονται με το φόβο μην φέρουν τον COVID-19 σπίτι μαζί τους
• για τους μαθητές, που αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στην παρακολούθηση των μαθημάτων από το σπίτι, με ελάχιστη επαφή με δασκάλους και φίλους, και νιώθουν ανήσυχοι για το μέλλον τους
• για τους εργαζομένους των οποίων απειλούνται τα προς το ζην
• για τον τεράστιο αριθμό ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί στη φτώχεια ή σε εύθραυστα ανθρωπιστικά περιβάλλοντα με εξαιρετικά περιορισμένη προστασία από τον COVID-19
• για τους ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές, πολλοί από τους οποίους βιώνουν ακόμη μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση από πριν
• για τους ανθρώπους που έχουν να διαχειριστούν την θλίψη από την απώλεια ενός αγαπημένου τους προσώπου, μερικές φορές χωρίς να μπορούν να πουν αντίο.
Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας γίνονται ήδη αισθητές, καθώς οι εταιρείες είτε μειώνουν το προσωπικό τους, είτε κλείνουν εντελώς.
Δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, αναμένεται ότι η ανάγκη για υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης θα αυξηθεί σημαντικά τους επόμενους μήνες και χρόνια. Η επένδυση σε προγράμματα ψυχικής υγείας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τα οποία έχουν ήδη υποστεί χρόνια χρόνιας υποχρηματοδότησης, είναι πλέον πιο σημαντική από ποτέ. Γι 'αυτό ο στόχος της εκστρατείας της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας φέτος είναι η αύξηση των επενδύσεων στην ψυχική υγεία.
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(μετάφραση: Ιωάννα Ν. Τριπερίνα)

πηγή

 

Το επιχείρημα για την υγεία
Σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι έχουν ψυχική διαταραχή και οποιοσδήποτε, οπουδήποτε, μπορεί να έχει ψυχική διαταραχή κάποια στιγμή στη ζωή του.
Η κατάθλιψη είναι μια από τις κύριες αιτίες ασθένειας και αναπηρίας μεταξύ εφήβων και ενηλίκων.
1 στα 5 παιδιά και εφήβους έχει ψυχική διαταραχή.
Άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια τείνουν να πεθαίνουν 10-20 χρόνια νωρίτερα από τον γενικό πληθυσμό.
Η αυτοκτονία απειλεί τη ζωή περίπου 800.000 ανθρώπων κάθε χρόνο - 1 άτομο κάθε 40 δευτερόλεπτα - και είναι η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου για νέους ηλικίας 15-29 ετών.

Το κενό φροντίδας
Παρά τη φύση και το μέγεθος του ζητήματος της ψυχικής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο, το χάσμα μεταξύ ζήτησης και παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας παραμένει σημαντικό.
Σχετικά λίγοι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Σε χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα, περισσότερο από το 75% των ατόμων με ψυχικές διαταραχές δεν λαμβάνουν καθόλου θεραπεία για την κατάστασή τους.
Τα σοβαρά κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στη φροντίδα ψυχικής υγείας είναι αποτέλεσμα χρόνιων υποεπενδύσεων για πολλές δεκαετίες στην προώθηση, την πρόληψη και τη φροντίδα ψυχικής υγείας.
Το στίγμα, οι διακρίσεις και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχική υγεία παραμένουν διαδεδομένες.


Το οικονομικό κόστος
Το έλλειμμα της παραγωγικότητας που προκύπτει από την κατάθλιψη και το άγχος, δύο από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές, κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία 1 τρισεκατομμύριο δολάρια κάθε χρόνο.

Το επενδυτικό έλλειμμα
Κατά μέσο όρο, οι χώρες δαπανούν λιγότερο από το 2% των εθνικών τους προϋπολογισμών για την υγεία στην ψυχική υγεία.
Παρά την αύξηση της βοήθειας ανάπτυξης για την ψυχική υγεία τα τελευταία χρόνια, ποτέ δεν υπερέβη το 1% της βοήθειας ανάπτυξης για την υγεία.

Τα καλά νέα
Μερικές από τις πιο συνηθισμένες καταστάσεις ψυχικής υγείας, η κατάθλιψη και το άγχος, μπορούν να αντιμετωπιστούν με θεραπείες λόγου, φάρμακα ή συνδυασμό αυτών.
Για κάθε ένα δολλάριο που επενδύεται σε κλιμακούμενη θεραπεία για την κατάθλιψη και το άγχος, υπάρχει απόδοση πέντε δολλαρίων.
Για κάθε ένα δολλάριο που επενδύεται σε τεκμηριωμένη θεραπεία για την εξάρτηση από τα ναρκωτικά, υπάρχει απόδοση έως και επτά δολλαρίων στο μειωμένο κόστος εγκληματικότητας και ποινικής δικαιοσύνης.
Οι γενικοί λειτουργοί υγείας μπορούν να εκπαιδευτούν για τη διάγνωση και τη διαχείριση καταστάσεων ψυχικής υγείας.
Ο τακτικός έλεγχος της υγείας ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές μπορεί να αποτρέψει τον πρόωρο θάνατο.
Η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που ζουν με καταστάσεις όπως ο αυτισμός και η άνοια μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά όταν οι φροντιστές τους λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση.
Τα δικαιώματα των ατόμων που έχουν διαταραχές ψυχικής υγείας μπορούν να προστατευθούν και να προωθηθούν μέσω της νομοθεσίας για την ψυχική υγεία, της πολιτικής, της ανάπτυξης οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας που βασίζονται στην κοινότητα, και μέσω της συμμετοχής ατόμων με βιωματική εμπειρία.

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(μετάφραση: Ιωάννα Ν. Τριπερίνα)
πηγή

 

Copyright, 5.10.2020, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

 

__________________

 

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις της νόσου covid-19

 

Η κατάσταση με αφορμή την νόσο covid-19 και τις συνέπειές της αναμένεται να έχει μεγάλες επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των πολιτών: αύξηση διαταραχών ψυχικής υγείας όπως το άγχος και η κατάθλιψη, αύξηση των προβλημάτων συμπεριφοράς όπως η κατάχρηση αλκοόλ, ουσιών, τυχερών παιχνιδιών, και κοινωνικά προβλήματα όπως η επιδείνωση των σχέσεων και ο κυβερνοεκφοβισμός.

 

Πιο συγκεκριμένα:

Πρόσωπα με προυπάρχουσες διαταραχές ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με σοβαρές ψυχικές ασθένειες, επηρεάζονται ιδιαίτερα από υποτροπή, δυσκολίες στη λήψη των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, απομόνωση, πιθανή επιδείνωση συμπτωμάτων ως αντίδραση σε πληροφορίες και συμπεριφορές που σχετίζονται με την πανδημία.

Εξάλλου οι επιπτώσεις από την καραντίνα και την μακροχρόνια αποστασιοποίηση στον γενικό πληθυσμό περιλαμβάνουν άγχος, κατάθλιψη, ευερεθιστότητα, θυμό, φοβικά συμπτώματα, αυπνία, κρίσεις πανικού, συναισθηματική εξάντληση, συμπτώματα μετατραυματικού στρες και σε ακραίες περιπτώσεις αυτοκτονία.

Πρόσωπα με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές διαταραχές επηρεάζονται από αλλαγές και διαταραχές στην υποστήριξη και στη ρουτίνα, απομόνωση και μοναξιά. 

Οι γηραιότεροι και ιδιαίτερα αυτοί με πολλαπλή συνοσηρότητα επηρεάζονται από ζητήματα όπως η απομόνωση, η μοναξιά, η φροντίδα για το τέλος της ζωής και το πένθος, τα οποία μπορεί να επιδεινώνονται από το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα.

Τα παιδιά, οι έφηβοι και οι οικογένειες επηρεάζονται από το κλείσιμο των σχολείων. Μπορεί επίσης να επηρεάζονται από την έκθεση σε ουσίες, τυχερά παιχνίδια, ενδοοικογενειακή βία και κακομεταχείριση παιδιών, ζητήματα στέγασης - οικονομικές δυσκολίες - υπερβολικό αριθμό προσώπων κάτω από την ίδια στέγη, την απασχόληση των γονέων, και αλλαγή ή παρεμπόδιση των κοινωνικών δικτύων. 

Ο γενικός πληθυσμός επηρεάζεται από την αλλαγή του τρόπου ζωής, εργασίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Επιχειρήσεις, επαγγελματίες, εργαζόμενοι και πελάτες επηρεάζονται από το φόβο της μόλυνσης, ηθικό τραυματισμό, διατάραξη των συνηθισμένων λειτουργιών και υποστηρικτικών δομών, εργασιακό άγχος και ζητήματα διατήρησης. 

Η κοινωνία μπορεί από τη μια να βιώνει αυξημένη κοινωνική συνοχή και από την άλλη να επηρεάζεται από ανισότητες στην υγεία, συνεπαγόμενα οικονομικά προβλήματα, αύξηση των επιθέσεων λόγω φυλής, εθνικότητας κλπ. και άλλα τραύματα.

Σημειώνεται ότι οι αγροτικές κοινωνίες επηρεάζονται διαφορετικά από τις αστικές κοινότητες.

Οι κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των φυλακισμένων, των αστέγων και των προσφύγων, χρειάζονται προσαρμοσμένη ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Οι άνθρωποι με χαμηλά εισοδήματα αντιμετωπίζουν εργασιακή και οικονομική ανασφάλεια, δυσκολίες στέγασης και δυσκολίες πρόσβασης στο διαδίκτυο και την τεχνολογία.

πηγή The Lancet

 

Copyright, 16.4.2020, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

__________________

 

Για τους ανθρώπους με αναπηρίες

 

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού - πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι - ζουν με κάποια μορφή αναπηρίας, εκ των οποίων το 2-4% αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη λειτουργικότητά τους. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους χρειάζονται βοηθητικές τεχνολογίες, όπως συσκευές για χαμηλή όραση, αναπηρικές καρέκλες ή βοηθήματα ακοής. Ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί σε 2 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050 (πηγή WHO).
Οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν
κάποια αναπηρία από τους άνδρες και οι ηλικιωμένοι περισσότερες από τους νέους. Οι χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα έχουν υψηλότερα ποσοστά αναπηρίας από ό,τι οι χώρες υψηλού εισοδήματος και ο αντίκτυπος της αναπηρίας στους ανθρώπους σε φτωχότερες περιοχές ενισχύεται από ζητήματα προσβασιμότητας και έλλειψης υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Οι αυτόχθονες, οι εσωτερικά εκτοπισμένοι ή απάτριδες, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και οι κρατούμενοι με αναπηρία αντιμετωπίζουν επίσης ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την πρόσβαση σε υπηρεσίες.
Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της αναπηρίας έχει απομακρυνθεί από τη σωματική ή ιατρική προσέγγιση σε μία που λαμβάνει υπόψη το σωματικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο ενός προσώπου. Σήμερα, η αναπηρία νοείται ότι προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ της κατάστασης υγείας ή της μειονεξίας ενός προσώπου και του πλήθους των παραγόντων που το επηρεάζουν στο περιβάλλον του. Έχουν γίνει μεγάλα βήματα για να καταστεί ο κόσμος πιο προσιτός στους ανθρώπους με αναπηρί
ες. Ωστόσο, απαιτείται πολύ περισσότερη δουλειά για την κάλυψη των αναγκών τους.

 

Copyright, 10.4.2020, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

__________________

Ψυχική Υγεία για την πρόληψη της αυτοκτονίας

 

#40seconds #suicide #prevention #letstalk #depression #anxiety #adolescence #youth #SuicideAwareness #MentalHealth #MentalHealthDay #WorldMentalHealthDay #WorldSuicidePreventionDay #help #selfhelp #MentalHealthMatters #MentalHealthAwareness #BrakeTheStigma #psychology #clevercareer

 

Δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ένας άνθρωπος στον κόσμο αυτοκτονεί κάθε 40 δευτερόλεπτα.
Οι αυτοκτονίες προλαμβάνονται.
Μια απόπειρα αυτοκτονίας είναι επικίνδυνος παράγοντας για αυτοκτονία.
Η αυτοκτονία είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στους νέους 15-29 ετών.

Η κατάθλιψη είναι η πρώτη αιτία πρόκλησης ασθένειας και αναπηρίας στην εφηβική ηλικία.

Ο αυτοκτονικός ιδεασμός (σκέψεις για αυτοκτονία) μπορεί να θεραπευτεί.

(πηγή WHO)  

 

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ

 

Προειδοποιητικά σημάδια του προσώπου που βρίσκεται σε κίνδυνο

Απειλεί ότι θα δώσει τέλος στη ζωή του.

Κάνει έμμεσες δηλώσεις όπως "δεν θα λείψω σε κανέναν άμα φύγω".

Αναζητεί τρόπους να δώσει τέλος στη ζωή του (φάρμακα, σπίρτα κλπ.)

Περιγράφει την αυτοκτονία ως λύση σε ένα πρόβλημα.

Δίνει αγαπημένα του αντικείμενα.

Αποχαιρετά συγγενείς και φίλους.

 

Πώς αντιδρούμε στα προειδοποιητικά σημάδια

--Δεν αφήνουμε μόνο του το πρόσωπο που μας έχει δώσει προειδοποιητικά σημάδια.

--Απομακρύνουμε όλα τα πιθανά επικίνδυνα μέσα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αυτοκτονήσει κάποιος.

--Προσπαθούμε να καταλάβουμε εάν το πρόσωπο είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.

--Είμαστε ευθείς: μιλάμε ανοιχτά για την αυτοκτονία και εάν τη σκέφτεται το πρόσωπο. Αυτή η ερώτηση δεν βάζει την ιδέα της αυτοκτονίας στο πρόσωπο αλλά το κάνει να νιώσει κατανόηση και συναισθηματική εγγύτητα.

--Αναζητούμε επαγγελματική βοήθεια, και τη βοήθεια φίλων που εμπιστευόμαστε τόσο εμείς όσο και το πρόσωπο για να του μιλήσουν.

--Δεν υποτιμούμε τις απειλές για αυτοκτονία. Φράσεις του τύπου "δεν είναι και τόσο άσχημα τα πράγματα και σύντομα θα βελτιωθούν" δεν βοηθούν.

--Δεν είμαστε κριτικοί.

--Βρίσκουμε ευκαιρίες για αλληλεπίδραση με το πρόσωπο.

 

Στην κοινότητα ενθαρρύνουμε:

Διερεύνηση των πεποιθήσεων, των σκέψεων, των αντιλήψεων, των στάσεων και των συναισθημάτων για την αυτοκτονία και αυτούς που αυτοκτονούν, εκείνους που αποπειρώνται να αυτοκτονήσουν και τις οικογένειές τους.

Διερεύνηση των θρησκευτικών και των πολιτισμικών πεποιθήσεων για την αυτοκτονία.

Διερεύνηση των κοινωνικονομικών συνθηκών και της σχέσης τους με την αυτοκτονία.

Δίνουμε ευκαιρίες για ανοιχτές συζητήσεις, προβληματισμούς και ανταλλαγές απόψεων. Φυσικά αυτό είναι καλύτερο να γίνει πριν οποιοδήποτε κρούσμα και όχι "κατόπιν εορτής", μετά από κρίσιμα συμβάντα, τότε που όλοι είθισται να ευαισθητοποιούνται και να μετανιώνουν γιατί δεν έκαναν κάτι εκ των προτέρων.

 

Πηγή ερεθισμάτων για συζήτηση:

 

Εναλλακτική κουλτούρα, αυτοτραυματισμοί και αυτοκτονία της Ι.Ν.Τριπερίνα

 

Αυτοτραυματισμοί και σωματικά συναισθήματα της Ι.Ν.Τριπερίνα

 

«Δεκετρία γιατί», αμερικάνικο μυθιστόρημα και τηλεοπτική σειρά

Μια μαθήτρια λυκείου αυτοκτονεί. Ένας συμμαθητής της γίνεται μάρτυρας του πόνου της και μαθαίνει ότι, κάποιες φορές, ακόμα και το παραμικρό γεγονός μπορεί να επηρεάσει τη ζωή μας – θετικά ή αρνητικά.

 

Copyright, 7.10.2018 και 10.9.19, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

__________________

Ψυχική Υγεία των νέων στον μεταβαλλόμενο κόσμο

 

#letstalk #depression #suiside #prevention #adolescence #youth #youngadults #mentalhealth #mentalhealthday #worldmentalhealthday #help #selfhelp #psychology #clevercareer

 

Δεδομένα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ένας στους έξι ανθρώπους είναι ηλικίας 10-19 ετών.

Στην πληθυσμιακή ομάδα των νέων 10-19 ετών το 16% των προβλημάτων υγείας είναι προβλήματα ψυχικής υγείας.

Το 50% των προβλημάτων ψυχικής υγείας ξεκινούν από την ηλικία των 14 ετών αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαγιγνώσκονται και δεν αντιμετωπίζονται.

Η κατάθλιψη είναι η πρώτη αιτία πρόκλησης ασθένειας και αναπηρίας στην εφηβική ηλικία.

Η αυτοκτονία είναι η δεύτερη αιτία πρόκλησης θανάτου στις ηλικίες 15-29 ετών.

(πηγή WHO)

 

Τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία των νέων

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων τον κύριο λόγο έχουν η οικογένεια, το σχολείο, η τοπική κοινότητα, η κοινωνική μέριμνα για καθαρό περιβάλλον, λειτουργικές πόλεις και δρόμους, για δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, για θέσπιση νόμων προστασίας των δικαιωμάτων των νέων.

Η καλύτερη πρόληψη είναι η προαγωγή της υγείας, όπως για παράδειγμα σε θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης.

 

Τι μπορούμε να κάνουμε για την ψυχική υγεία των νέων

 

Να διευκολύνουμε την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Να μειώσουμε το στίγμα σχετικά με τη λήψη βοήθειας για την ψυχική υγεία.

 

Να εκπαιδεύσουμε την κοινότητα για ζητήματα σχετικά με την ψυχική υγεία, τη χρήση ουσιών, την αυτοκτονία, κ.α. ώστε να μειώσουμε τις διακρίσεις, τη βία, το στίγμα.

 

Να εκπαιδεύσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την υπεύθυνη και κατάλληλη αναφορά σε ζητήματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία.

 

Να μεριμνήσουμε ιδιαίτερα και να κάνουμε παρεμβάσεις σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

 

Να διευκολύνουμε τις σχέσεις των νέων, την αίσθηση απομόνωσης, την έλλειψη κοινωνικής υποστήριξης, τις σχέσεις με την οικογένεια, τις σχέσεις με τους συνομηλίκους. Η εκπαίδευση στο ρόλο του παρατηρητή των νέων τους καθιστά περισσότερο ικανούς να μην είναι ούτε θύτες, ούτε θύματα.

 

Στην εμφάνιση ενός προβλήματος ψυχικής υγείας σε ατομικό επίπεδο συμμετέχουν γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες, το οικογενειακό ιστορικό, η προσωπικότητα, περιβαλλοντικές συνθήκες όπως απώλεια εργασίας / οικονομικά προβλήματα / μεταβάσεις και αλλαγές, ο τρόπος ζωής (θρησκεία, καθημερινότητα).

 

Ένα πλαίσιο υποστήριξης έχει τέσσερις άξονες:

1. Εαυτός: αυτοβοήθεια (θρησκεία, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, τρόπος ζωής, συντροφικότητα).

2. Άλλοι: οικογένεια, συγγενείς, φίλοι.

3. Κοινοτική βοήθεια: ομάδες και πλαίσια παροχής κοινοτικής υποστήριξης.

4. Επαγγελματική βοήθεια: ειδικοί ψυχικής υγείας.

 

Ας μιλήσουμε για την κατάθλιψη των νέων

Η κατάθλιψη δυσκολεύει τη διεκπεραίωση ακόμα και των πιο απλών καθημερινών δραστηριοτήτων, επηρεάζοντας τις σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους, την ικανότητα για εργασία και σπουδές. Αλλά μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί. Κατανοώντας την κατάθλιψη βοηθάμε την εξάλειψη του στίγματος και διευκολύνουμε τους νέους να αναζητήσουν βοήθεια.

Δείτε το σχετικό βίντεο του παγκόσμιου οργανισμού υγείας (WHO)

 

Είσαι νέος και νιώθεις καταθλιπτικά συμπτώματα;

Τι μπορείς να κάνεις:

--Μιλάς σε κάποιον που εμπιστεύεσαι για τα συναισθήματά σου.

--Αναζητείς επαγγελματική βοήθεια.

--Διατηρείς την επαφή σου με την οικογένεια, συγγενείς και φίλους.

--Βγαίνεις στον καθαρό αέρα και στον ήλιο, κάνεις διαφραγματικές αναπνοές, περπατάς, πίνεις καθαρό νερό, τρέφεσαι ισορροπημένα και υγιεινά, κοιμάσαι καλά (διατηρώντας σταθερό πρόγραμμα διατροφής και ύπνου).

--Το αλκοόλ και οι ουσίες ακόμα κι αν φαίνεται ότι βοηθούν βραχυπρόθεσμα, τελικά χειροτερεύουν την κατάθλιψη.

--Συνεχίζεις να κάνεις τις δραστηριότητες που σε ευχαριστούσαν ακόμα κι αν δεν έχεις την ίδια όρεξη.

--Αναγνωρίζεις τις επίμονες αυτοπεριοριστικές σου σκέψεις και προσπαθείς να τις αναθεωρήσεις.

--Εάν σου περνάει από το μυαλό να δώσεις τέλος στη ζωή σου, το μοιράζεσαι με κάποιον που εμπιστεύεσαι.

 

Copyright, 7.10.2018, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

__________________

Ψυχική Υγεία στο χώρο εργασίας

 

Ψυχική Υγεία και Εργασία: η ψυχολογική αξιολόγηση

της Ι.Ν.Τριπερίνα, Ψυχολόγου BSc MSc

 

Copyright, 7.10.2017, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

__________________

Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες για όλους

 

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, 10 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε Σεμινάριο Ευαισθητοποίησης (ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας)

«Ψυχολογικές Πρώτες Βοήθειες για όλους»

 

Οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή παροχής βοήθειας σε άλλους ανθρώπους, όπως το προσωπικό υγείας, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στην κοινότητα, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, οι εθελοντές ΜΚΟ κ.α. χρειάζονται ενημέρωση και ενδυνάμωση προκειμένου να αναλαμβάνουν κατάλληλη δράση ως προς τη διαχείριση ψυχολογικών πρώτων βοηθειών των συνανθρώπων μας.

 

Πώς προσφέρουμε χέρι βοηθείας σε αυτούς που το χρειάζονται, σε καταστάσεις κρίσης, σε ατυχήματα, σε σκηνές βίας ή θανάτου, σε καταστροφές, σε άρτι αφιχθέντες αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες;

 

Μαθαίνοντας τις βασικές αρχές ψυχολογικών πρώτων βοηθειών είμαστε σε θέση να υποστηρίξουμε ανθρώπους που είναι στρεσσαρισμένοι, γνωρίζουμε τι να πούμε και κυρίως τι να μην πούμε.

 

Πρωτοβουλία και συντονισμός:

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Ψυχολόγος MSc.

Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας

Μια εθελοντική κοινωνική συνεισφορά στην προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε επείγοντα ζητήματα ψυχικής υγείας

 

Τετάρτη 19/10/2016

Ώρα: 18.00-20.00

Τόπος: Γληνού 38, Θήβα

 

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά παρακαλείστε να δηλώσετε την παρουσία σας τηλεφωνικά ή με email, από Δευτέρα 10/10 έως Δευτέρα 17/10 - η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί για περιορισμένο αριθμό προσώπων με τις παραπάνω αναφερόμενες ιδιότητες.

 

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης

 

Διαβάστε περισσότερα εδώ

 

Copyright, 7.10.2016, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

 

__________________

Copyright, 2016-2021, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

__________________

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2022

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας