Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

Πρότυπο Κέντρο Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Ψυχολογίας "CleverCareer" (ίδρυση το έτος 2000)

μαζί μας, η σταδιοδρομία, η δική σας και των ανθρώπων σας, είναι EYφυής

με αφοσίωση στην ψυχική ΕΥημερία

 

Ολιστική αντιμετώπιση:

||  Πρόληψη

||  Παρέμβαση σε προσωπικό, οικογενειακό και επιχειρησιακό επίπεδο

||  Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών

 

Προσωπική Θεραπεία

Enjoy the World Happiness Feeling! psy_art by I.N.Triperina © 30.1.19

      

      

      

      

            

      

      

 

Οικογενειακή Θεραπεία

Enjoy the Wild Family Life Feeling! psy_art by I.N.Triperina © 30.12.18

      

      

      

 

Επιχειρησιακή Θεραπεία

Enjoy the Human Business Feeling! by I.N.Triperina © 21.2.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2019