Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc αρ. αδ. 3750/19.5.97

 

Βιογραφικό  |  Υπηρεσίες  |  Χάρτης  |  Επικοινωνία

 

 

Απολογισμός του έργου της ψυχολόγου Ι.Ν.Τριπερίνα τη δεκαετία 2000-2010

 

 

Επιμόρφωση / Δια Βίου Μάθηση:

          Εκπαίδευση εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αθήνα, 3/7/06-14/1/07, 300 ώρες

          Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις γνωσιακές ψυχοθεραπείες, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα, 29/10/02-3/6/03, 100 ώρες

          Σεμινάριο θεωρητικό και βιωματικό για το ψυχόδραμα, Ελληνικό Ινστιτούτο Ψυχοδράματος, Αθήνα, 2001, 40 ώρες

 

 

Πιστοποιήσεις:

Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων: στο πρώτο μητρώο το 2003, αρ. μητρώου 412171, στο δεύτερο μητρώο το 2008, αρ. μητρώου ΕΒ12171.

 

 

Επαγγελματική Εμπειρία:

 

Ατομικές ψυχολογικές συνεδρίες με ιδιώτες (ενηλίκους, εφήβους και παιδιά)

Ψυχολογική εξέταση

Ψυχολογική αξιολόγηση

Ψυχολογική υποστήριξη/παρέμβαση (ψυχολογική συμβουλευτική, ψυχολογικό coaching, ψυχολογική θεραπεία, ψυχοεκπαίδευση)

Συμβουλευτική γονέων και ζεύγους

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας

 

Ομαδικές ψυχολογικές συνεδρίες με ιδιώτες

«Σκέφτομαι ορθά, νιώθω καλά και συμπεριφέρομαι αποτελεσματικά»

--Ομάδα εκπαιδευτικών

Διάρκεια: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2009 (16 ώρες)

Αριθμός μελών ομάδας: 8

--Ομάδα νέων επιχειρηματιών

Διάρκεια: Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2007 (20 ώρες)

Αριθμός μελών ομάδας: 6

--Ομάδα ενηλίκων με ενδιαφέρον για τις διαπροσωπικές σχέσεις σε ισορροπία με την επαγγελματική ζωή

Διάρκεια: Απρίλιος – Ιούνιος 2007 (24 ώρες)

Αριθμός μελών ομάδας: 8

 

Έργα ψυχολόγου με σύμβαση

 

Συμβουλευτική απασχόλησης (job club) σε άνεργες γυναίκες (ομαδικές συνεδρίες), Διαδημοτική Επιχείρηση – ΚΕΚ Νέων Ευκαιριών και Υποστήριξης Γυναικών Δυτικής Αθήνας, Ιούνιος 2000

 

Συμβουλευτική παλιννοστούντων - Ελληνοποντίων σε ατομικές συνεδρίες για την προσωπική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, ΚΕΚ Integration, Ιανουάριος - Μάιος 2000

 

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (Νοέμβριος 2002 - Μάιος 2003)

Μαθητών της Α΄ τάξης του Α΄ κύκλου ΤΕΕ για την ενδυνάμωση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και της Α΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου για τον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

Συμβουλευτική σταδιοδρομίας (Απρίλιος 2003)

Για την επιτυχημένη τοποθέτηση αλλοδαπών φοιτητών σε ελληνικούς οργανισμούς για πρακτική άσκηση (ατομικές και ομαδικές συνεδρίες), Leonardo Da Vinci.

 

Διαχείριση άγχους (Δεκέμβριος 2000-Απρίλιος 2001)
Ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με εργαζόμενους στα ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στα πλαίσια της διερεύνησης των αιτιών και των συνεπειών του εργασιακού άγχους των πληρωμάτων ασθενοφόρων και της ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων της έρευνας στο Σωματείο Εργαζόμενων του ΕΚΑΒ (δημοσιευμένη έρευνα).

 

 

Εκπαιδευτικό έργο:

 

Πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια 412171/2003, ΕΒ12171/2008, για τον γενικό πληθυσμό και για ΑΜΕΑ

 

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ψυχολόγων:

Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση, follow-up και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

 

Διάρκεια: 30/6-1/7/06, 7-8/7/06 και 16-17/6/07, 23-24/6/07, 30/6-1/7/07 (60 ώρες)

Αντικείμενο: Εκπαίδευση 58 εκπαιδευτών (εκπαιδευτικών ΤΕΕ) στη βιωματική εκπαίδευση «Βιωματικές μέθοδοι για την επαγγελματική ενδυνάμωση και την επιχειρηματική ενθάρρυνση των μαθητών των καλοκαιρινών σχολείων νεανικής επιχειρηματικότητας»

Διοργανωτής: CleverCareer, Ιωάννα & Σοφία Ν. Τριπερίνα Ο.Ε. – Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων στα πλαίσια του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7 (Ιούνιος 2006-Σεπτέμβριος 2007) «ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.3.2.ζ΄ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ II ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ

 

Διάρκεια: 8-31/1/03 (24 ώρες)

Αντικείμενο: Εκπαίδευση καθηγητών και μαθητών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (πέντε ΤΕΕ και Ενιαίο Λύκειο) στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας  

Διοργανωτής: CleverCareer, Εργασιακοί Ψυχολόγοι - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

Διάρκεια: 3-19/12/02 (28 ώρες)

Αντικείμενο: Εκπαίδευση εκπαιδευτών (διευθυντών σχολικών μονάδων και καθηγητών) στην ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των μαθητών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων  

Διοργανωτής: CleverCareer, Εργασιακοί Ψυχολόγοι - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

Διάρκεια: 8/12/02 (3 ώρες)

Αντικείμενο: Αυτοδιαχείριση του άγχους και πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης  για ψυχολόγους

Διοργανωτής: Ελλήνων Σχολικών Ψυχολόγων Εταιρεία (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας)

 

Διάρκεια: 7/12/02 (6 ώρες)

Αντικείμενο: Από τη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας: Εργαλεία και Δεξιότητες των Σχολικών Ψυχολόγων για ψυχολόγους

Διοργανωτής: Ελλήνων Σχολικών Ψυχολόγων Εταιρεία (2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σχολικής Ψυχολογίας)

 

Διάρκεια: 9/3/02 (3 ώρες)

Αντικείμενο: Stress Management για εκπαιδευτικούς

Διοργανωτής: Ελληνικό Σεξολογικό Ινστιτούτο

 

Ενδοεπιχειρησιακή (κυρίως) και διεπιχειρησιακή εκπαίδευση στελεχών:

Σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση, αξιολόγηση, follow-up και διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων:

 

Διάρκεια: 9-10,23-24/6/03 (32 ώρες)

Αντικείμενο: Αποτελεσματικός ηγέτης και μέλος ομάδας (πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών της Ελληνικής Τράπεζας)

Διοργανώτρια εταιρεία: SKAI Training Center, Κύπρος

 

Διάρκεια: 17-18/5/03 (10 ώρες)

Αντικείμενο: Ο Εκπαιδευτής Σύμβουλος: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών  

Διοργανώτρια εταιρεία: CleverCareer, Εργασιακοί Ψυχολόγοι - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

Διάρκεια: 3/7/02 (8 ώρες)

Αντικείμενο: Κέντρο Ανάπτυξης Γραμματέων

Διοργανώτρια εταιρεία: SKAI Training Center, Κύπρος

 

Διάρκεια: 8-9,15-16/4/02 (32 ώρες)

Αντικείμενο: Team-building των στελεχών της Ελληνικής Τράπεζας 

Διοργανώτρια εταιρεία: SKAI Training Center – Γ. Βίτσας, Κύπρος

 

Διάρκεια: 27/3/02 (8 ώρες)

Αντικείμενο: Ανάπτυξη δεξιοτήτων εξυπηρέτησης πελατών των στελεχών της ΑΒ Βασιλόπουλος 

Διοργανώτρια εταιρεία: TEAM ΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

Διάρκεια: 29/9/01 (8 ώρες)

Αντικείμενο: Team-building των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα MBA Executive του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διοργανώτρια εταιρεία: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Διάρκεια: 22-23/9/01 (16 ώρες)

Αντικείμενο: Team-building των εργαζόμενων της ORIFLAME 

Διοργανώτρια εταιρεία: TEAM ΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

Διάρκεια: 24-25/4/01 (16 ώρες)

Αντικείμενο: Team-building των εργαζόμενων της ΜΕΤΑΧΑ

Διοργανώτρια εταιρεία: TEAM ΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

Διάρκεια: 10/3/01 (8 ώρες)

Αντικείμενο: Team-building των εργαζόμενων της ΑΒ Βασιλόπουλος

Διοργανώτρια εταιρεία: TEAM ΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

Διάρκεια: 12-13/1/01 (12 ώρες)

Αντικείμενο: Team-building των εργαζόμενων της HENKEL-ECOLAB

Διοργανώτρια εταιρεία: TEAM ΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

Διάρκεια: 27/10/00 (8 ώρες)

Αντικείμενο: Team-building των εργαζόμενων της PIAGGIO

Διοργανώτρια εταιρεία: TEAM ΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

Διάρκεια: 5-7/10/00 (16 ώρες)

Αντικείμενο: Team-building των εργαζόμενων της SCHWARZKOPF - RILKEN

Διοργανώτρια εταιρεία: TEAM ΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

Διάρκεια: 19-20/9/00 (16 ώρες)

Αντικείμενο: Team-building των εργαζόμενων της CARREFOUR

Διοργανώτρια εταιρεία: TEAM ΕΠΕ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

 

Κατάρτιση ανέργων:

 

Διάρκεια: Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2006 (42 ώρες)

Αντικείμενο: «Συμβουλευτική μειονοτικών κοινωνικών ομάδων» στα πλαίσια της κατάρτισης στελεχών συμβούλων ΚΑΥΠ, στα πλαίσια του έργου «Ορίζοντες: δράσεις εργασιακής και κοινωνικής ενσωμάτωσης, της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL.

Διοργανώτρια εταιρεία: ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε Α.Ε.

 

Διάρκεια: Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2005 (30 ώρες)

Αντικείμενο: Γλώσσα του σώματος (15 ώρες) και Τέχνη της πειθούς (15 ώρες) στα πλαίσια του προγράμματος «Τεχνικές teamwork, προγραμματισμός και οργάνωση εργασίας»

Διοργανώτρια εταιρεία: ΚΕΚ ΙΜΕ&Ε Α.Ε.

 

Διάρκεια: Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2000 (42 ώρες)

Αντικείμενο: Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού πρόγραμμα

“Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού” Συνεχιζόμενης Κατάρτισης για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διοργανώτρια εταιρεία: Διαδημοτική Επιχείρηση - ΚΕΚ Κέντρο Νέων Ευκαιριών και Υποστήριξης Γυναικών Δυτικής Αθήνας

 

Διάρκεια: Ιούνιος 2000 (25 ώρες)

Αντικείμενο: Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, επαγγελματικός προσανατολισμός και μέθοδοι εξεύρεσης εργασίας μακροχρόνια ανέργων αντρών 45-65 ετών

Διοργανώτρια εταιρεία: ΚΕΚ Διάλογος

 

Διάρκεια: Μάρτιος 2000 (18 ώρες)

Αντικείμενο: Οργανωσιακή Ψυχολογία, πρόγραμμα “Δημοσίων Σχέσεων” Συνεχιζόμενης Κατάρτισης για αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Διοργανώτρια εταιρεία: ΚΕΚ Integration

 

Διάρκεια: Μάρτιος 2000 (18 ώρες)

Αντικείμενο: Προσωπικότητα και επικοινωνία, διαδικασίες οργάνωσης, οργανωσιακή ψυχολογία και συμπεριφορά, πρόγραμμα “Γραμματείας Διοικήσεως” Συνεχιζόμενης

Κατάρτισης για αποφοίτους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Διοργανώτρια εταιρεία: ΚΕΚ Integration

 

 

 

Ερευνητικό έργο:

Κοινωνική Έρευνα, Στατιστική Ανάλυση (SPSS), Σύνταξη Εκθέσεων και Συγγραφή, και Εφαρμοσμένη Έρευνα (Παροχή Συμβουλών)

 1. Αξιολόγηση της βιωματικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του υποέργου 7 «Βιωματικές μέθοδοι για την επαγγελματική ενδυνάμωση και την επιχειρηματική ενθάρρυνση των μαθητών» στα πλαίσια του έργου «Καλοκαιρινά σχολεία νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατηγορία πράξεων 2.3.2.ζ΄ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ II ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ, δημοσίευση Σεπτέμβριος 2008

 2. Αξιολόγηση της βιωματικής εκπαίδευσης στα πλαίσια του υποέργου 7 «Βιωματικές μέθοδοι για την επαγγελματική ενδυνάμωση και την επιχειρηματική ενθάρρυνση των μαθητών» στα πλαίσια του έργου «Καλοκαιρινά σχολεία νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατηγορία πράξεων 2.3.2.ζ΄ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ II ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ, δημοσίευση Σεπτέμβριος 2007

 3. Αξιολόγηση του συμβουλευτικού έργου για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας των μαθητών της Σιβιτανιδείου, δημοσίευση Μάιος 2003

 4. Αιτίες και συνέπειες του εργασιακού άγχους των πληρωμάτων ασθενοφόρων, δημοσίευση Απρίλιος 2001

 

 

Συγγραφικό Έργο:

ΒΙΒΛΙΟ:

Διαχείριση Καριέρας και Απόδοσης: Εφαρμόζοντας την Ψυχολογία στην Εργασία, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, ISBN 960-87278-0-4, σελίδες 416, διαστάσεις 17x24 εκ., εκδ. CleverCareer, Μάιος 2002

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Η πρώτη πανελληνίως ηλεκτρονική περιοδική έκδοση για το ανθρώπινο δυναμικό των επιχειρήσεων με τίτλο "Personal Coach".

Το Personal Coach πρωτοκυκλοφόρησε στο διαδίκτυο το Νοέμβριο του 2001 ως διμηνιαία περιοδική έκδοση, και πραγματοποίησε έξι ηλεκτρονικά τεύχη (www.clevercareer.gr/personalcoach.htm) με την εξής θεματολογία σε κάθε τεύχος εξ αυτών:

Επιλογή
Αξιολόγηση
Εκπαίδευση
Συμβουλευτική
Υγιεινή & Ασφάλεια
Οργανωσιακή Αλλαγή & Ανάπτυξη
Διεθνείς Προσεγγίσεις
Άποψη του
Management
Άποψη των Εργαζόμενων
Άποψη των Υποψήφιων
Gallop

Νομικό Πλαίσιο Εργασίας

Τα θέματα παριείχαν πρακτικές συμβουλές, χρήσιμα εργαλεία, άρθρα, έρευνες, συνεντεύξεις, απόψεις και  προτάσεις.

Το Νοέμβριο του 2002 το ηλεκτρονικό περιοδικό μετονομάστηκε σε "e-HR Personal Coach" (www.e-HR.gr/personalcoach.htm) και απετέλεσε έως το Δεκέμβριο του 2006 το διαδραστικό τόπο της CleverCareer, παρέχοντας στους χρήστες του δυνατότητα συμμετοχής σε έρευνες και δικαίωμα λήψης ανατροφοδότησης των αποτελεσμάτων, δυνατότητα δοκιμής εργαλείων, δυνατότητα αίτησης και λήψης συμβουλών και ενημέρωση.

ΟΔΗΓΟΙ:

 1. «Οδηγός Βιωματικής Εκπαίδευσης» για εκπαιδευτές των καλοκαιρινών σχολείων νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής, «Προσωπικό Σχέδιο Ανάπτυξης» και «Οδηγός Ανάπτυξης Δεξιοτήτων» για μαθητές των καλοκαιρινών σχολείων νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής, στα πλαίσια του υποέργου 7 «Βιωματικές μέθοδοι για την επαγγελματική ενδυνάμωση και την επιχειρηματική ενθάρρυνση των μαθητών» στα πλαίσια του έργου «Καλοκαιρινά σχολεία νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατηγορία πράξεων 2.3.2.ζ΄ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ II ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα & Σοφία Τριπερίνα, 2007-2008

 2. Οδηγοί επιχειρηματικότητας: 1. Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα, 2. Κατάστρωση επιχειρηματικού σχεδίου, 3. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, 4. Χρηματοδότηση επιχειρηματικών ιδεών, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ανάθεση έργου από: Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου Κρήτης, Οκτώβριος 2005-Φεβρουάριος 2006

 3. Ηλεκτρονικός οδηγός εφαρμογής της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση: εργαλεία και δεξιότητες για τη συνεργασία μαθητών, καθηγητών/σχολείων, γονέων, φορέων, επιχειρήσεων και συμβούλων, εκδ. CleverCareer, Απρίλιος 2003

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (για αξιοποίηση σε εκπαιδευτικά προγράμματα):

1.       Ο Σύμβουλος Καριέρας στο εργασιακό περιβάλλον, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα & Σοφία Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Ιούλιος 2004

2.       Διαχείριση οργανωσιακής αλλαγής και ανάπτυξης, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Σεπτέμβριος 2003

 1. Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στην εκπαίδευση, στην απασχόληση και για ειδικές ομάδες, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Ιούλιος 2003

 2. "ΔΕΝΔΡΑ - Δεξιότητες ΕΝ ΔΡΑσει" / “COMPETIA - COMPETencies In Action”, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Ιούνιος 2003

 3. Ο Εκπαιδευτής-Σύμβουλος, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2003

 4. Προσωπική αξιολόγηση και οργάνωση σχεδίου καριέρας, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2002

 5. Παράγοντες επιτυχίας στην εύρεση εργασίας, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2002

 6. Εισαγωγή στον κόσμο της εργασίας και των επιχειρήσεων, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2002

 7. Αντιμετωπίζοντας το άγχος στην αναζήτηση εργασίας και τη διατήρηση της καριέρας, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2002

 8. Κλειδιά επιχειρηματικότητας, Σοφία Τριπερίνα & Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Μάιος 2002

 9. Διαχείριση της απόδοσης ατόμων, ομάδων, επιχείρησης, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Νοέμβριος 2001

 10. Διαχείριση καριέρας στελεχών, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Νοέμβριος 2001

 11. Διαχείριση καριέρας εργαζόμενων, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Νοέμβριος 2001

 12. Stress management, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, εκδ. CleverCareer, Νοέμβριος 2001

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ:

ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

 1. Triperina, I. N. (2004). Work and Organizational Psychology in Greece from the perspective of a practitioner. Newsletter of the European Association of Work and Organizational Psychologists, Winter/Spring 2004.

 2. Τριπερίνα, Ι. Ν. (2004). Μπορούν οι υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και στελέχωσης επιχειρήσεων να παρέχονται από τον ίδιο φορέα; Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, 70-71, σελ. 73-74, εκδ. Ελληνικά Γράμματα-ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.

 3. Triperina, I. N. (2003). Computer Supported Cooperative Work. Network of Excellence “CARiMan” (signal recognition real time knowledge risk management), 6th Framework Programme of the European Commission Information Society Technologies Call 2, www.ICSRoscher.de/CARiMan.htm, Athens: December.

 4. Δημοσίευση άρθρων της Ι. Ν. Τριπερίνα σε οικονομικές εφημερίδες όπως Ναυτεμπορική και ΕΞΠΡΕΣ και στο περιοδικό ψυχολογίας ΑΡΜΟΝΙΑ.

 

 

Κατασκευή Εργαλείων, Ανάπτυξη Μεθοδολογιών, Συστημάτων και Μοντέλων στα πλαίσια παροχής συμβουλών (υπηρεσιών consulting):

o         Σύμβουλος Αλλαγής και Ανάπτυξης

o         Σύμβουλος Απόδοσης

o         Σύμβουλος Εκπαίδευσης

o         Σύμβουλος Επιλογής

o         Σύμβουλος Καριέρας

o         Σύμβουλος Οργάνωσης Εργασίας

o         Σύμβουλος Πολυμορφίας και Ισότητας.

 

 

Εισηγήσεις σε ημερίδες / συνέδρια:

 

Φορέας Υλοποίησης: Εταιρεία Ελλήνων Σχολικών Ψυχολόγων, ΕΚΕ, Πλάκα, 19/11/05

Αντικείμενο: Hμερίδα με θέμα "Ρόλος της Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής στην Πρόληψη της Παραμέλησης και της Κακοποίησης των Παιδιών"

Θέμα Εισήγησης: Δύο εργαστήρια για τη διαχείριση του στρες και για τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας της Ι.Ν.Τριπερίνα

 

Φορέας Υλοποίησης: Ιωάννα & Σοφία Ν. Τριπερίνα Ο.Ε. (CleverCareer) υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων, Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Θηβαίων, Θήβα, 7/9/02

Αντικείμενο: Hμερίδα με θέμα "Διαχείριση Απόδοσης και Καριέρας: Δυναμικές μέθοδοι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων μέσω της απόδοσης και της ευημερίας των ανθρώπων"

Θέμα Εισήγησης: Επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω έρευνας και εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις της Ι.Ν.Τριπερίνα

 

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2002, 10.00-17.00

ΗΜΕΡΙΔΑ υπό την αιγίδα του Δήμου Θηβαίων - διοργάνωση CleverCareer - προσκλήσεις σε όλες τις επιχειρήσεις των Θηβών και της Αττικοβοιωτικής Βιομηχανικής ζώνης - είσοδος δωρεάν

Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Θηβαίων, Λ. Μπέλλου 1, Θήβα

Θέμα: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑΣ»
Δυναμικές μέθοδοι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων μέσω της απόδοσης και της ευημερίας των ανθρώπων

Οι αλλαγές, όπως αντικατοπτρίζονται στις νέες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων, διαμορφώνουν νέες τάσεις, στις οποίες καλούνται όλοι να αντεπεξέλθουν, είτε είναι εργοδότες, είτε στελέχη, είτε προσωπικό, είτε υποψήφιοι. Οι επιχειρήσεις πλέον δεν χαρακτηρίζονται μικρομεσαίες ή μεγάλες, αλλά δυναμικές ή μη. Στην εποχή μας, η διεκδίκηση της πολυπόθητης επιτυχίας, όπως κι αν την ορίζει κανείς, εμπλέκει τον καθένα ξεχωριστά, την κοινότητα, τις επιχειρήσεις/οργανισμούς, τους κρατικούς μηχανισμούς, όλο το μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμό μας. Υπό αυτό το πρίσμα, και με αφορμή την πρόσφατη κυκλοφορία ενός αξιόλογου βιβλίου, στόχος της ημερίδας είναι να σας ενημερώσει και να σας εξοπλίσει με πρακτικά εφόδια αποτελεσματικής ανάπτυξης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

10.00-10.30

Προσέλευση

10.30-11.00

Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Θηβαίων Αλέκο Κοφίνη και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων

11.00-11.30   

Παρουσίαση του βιβλίου της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα «Διαχείριση Καριέρας και Απόδοσης: εφαρμόζοντας την ψυχολογία στην εργασία».  Ένα βιβλίο εργαλείο, κίνητρο και οδηγός για ανάληψη δράσεων, αξιοποιώντας την κατάλληλη γνώση και δύναμη.

11.30-12.00

Το κλίμα στη βιομηχανία και η δέσμευση των εργαζόμενων. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας από έγινε από την CleverCareer στην Αττικοβοιωτική βιομηχανική ζώνη. Τι, γιατί και πώς μπορεί να αλλάξει;

Σοφία Τριπερίνα, Σύμβουλος Ανάπτυξης, CleverCareer

12.00-12.30

Το πρότυπο ISO ως βασικός φορέας διασφάλισης της ποιότητας στις επιχειρήσεις: πελατοκεντρική προσέγγιση.

Γιώργος Δρουγούτης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, συνεργάτης CleverCareer

12.30-13.00

Επίτευξη αποτελεσμάτων μέσω έρευνας και εκπαίδευσης: Κάθε επιχείρηση μπορεί να είναι τόσο καλή όσο και οι άνθρωποί της· πόσο καλοί είναι οι άνθρωποί της και πώς μπορούν να γίνουν καλύτεροι;

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Εργασιακή & Οργανωσιακή Ψυχολόγος, CleverCareer

13.00-15.00

Συζήτηση και μπουφέ

15.00-15.30

Επαγγελματική εκπαίδευση για τα στελέχη και το προσωπικό επιχειρήσεων: Νέα προγράμματα και ευκαιρίες χρηματοδότησης από το Ε.Κ.Τ..

Χρήστος Τσίρος, Υπουργείο Εργασίας, Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), Προϊστάμενος Μονάδας Οργάνωσης – Πληροφορικής

15.30-16.00

Έξυπνες μέθοδοι παρακίνησης και ανάπτυξης (incentives), με πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους.

Σοφία Τριπερίνα, Σύμβουλος Ανάπτυξης, CleverCareer

16.00-16:30

Οι νέες δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για εμπλουτισμό της πληροφόρησης, διασυνδέσεις, επικοινωνία, ενδυνάμωση και βελτίωση της απόδοσης: Οι εφαρμογές “e-HR”, “e-recruiting” και “e-learning” της CleverCareer.

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Εργασιακή & Οργανωσιακή Ψυχολόγος, CleverCareer

16.30-17:00

Κλείσιμο με ευχάριστο πρόγραμμα

 

 

Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα:

 1. Leonardo Da Vinci (υλοποίηση προτάσεων)

 2. EQUAL (σύνταξη και υλοποίηση προτάσεων)

 3. Άρθρο 6 «Καινοτόμες προσεγγίσεις στη διαχείριση της αλλαγής» (σύνταξη πρότασης)

 4. FP6 (σύνταξη προτάσεων)

 

 

Μέλος Επιστημονικών Συλλόγων:

 

της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (BPS),

του Division of Occupational Psychology της BPS,

του Special Group in Coaching Psychology της BPS,

του European Association of Work and Organizational Psychologists (EAWOP),

του European Network for Positive Psychology,

του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων,

της Ελληνικής Εταιρείας Σχολικών Ψυχολόγων (Ε.Σχο.Ψ.Ε.),

της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.).

 

 

1970-1990

 

1990-2000

 

2010-2020

 

2020-2030

 

 

copyright 4/1/20, I.N.Τριπερίνα

 

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2020

 

 

Βιογραφικό  |  Υπηρεσίες  |  Χάρτης  |  Επικοινωνία

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας