Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Ευφυής Σταδιοδρομία

 

η ανοιχτή επιστήμη της Ι.Ν.Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc Occ Psy

Science: Research, Theory and Practice

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΑΞΗ

 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ

1.

 

Η «Ευφυής Σταδιοδρομία» (Clever Career) λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, καλλιεργώντας τις υπαρξιακές, βιοσωματικές, συναισθηματικές, γνωστικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές δυνατότητες του προσώπου, μέσα στις ομάδες που εγκρίνει ή απορρίπτει (ενσωματώνεται ή αποχωρεί) στα πλαίσια του πολιτισμού μας. Αξιοποιούμε τον όρο "ευφυία" με την έννοια της πληρότητας.

 

Με το θεωρητικό μοντέλο μας της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» και τις εφαρμογές του αποβλέπουμε στην πλήρη, ολοκληρωμένη, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη της ανθρώπινης οντότητας με σκοπό τη συνύπαρξη, πρεσβεύοντας τις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της κριτικής σκέψης, της αγάπης, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της εκτίμησης και αξιοποίησης της διαφορετικότητας.

 

 

2.

 

Θεμελειώδης αρχή της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» είναι η φύση και καλλιέργεια (nature and nurture) με σκοπό την ψυχική υγεία και ευημερία ανθρώπων και κοινωνιών.

 

photo by Ioanna N. Triperina, July 2016

 

 

3.

 

Η «Ευφυής Σταδιοδρομία» δεν είναι στατική. «Κινείται» ανάμεσα σε δύο σημεία της περιφέρειας του κύκλου, αναζητώντας τη θετική ψυχολογία:

Κάπου ανάμεσα στα άκρα, στους δύο πόλους, στην ταλάντωση του «εκκρεμούς» ανάμεσα στα δύο άκρα, βρίσκεται το μέτρο (όταν το ψάχνουμε).

Η χρυσή τομή δεν είναι ένα σημείο, είναι η ίδια η ταλάντωση. Αυτή είναι η σύνθεση, κι αυτή είναι η δική μας φιλοσοφική θεώρηση :-)

Εξαντλείται η ταλάντωση στα σημεία του "εκκρεμούς"; Ό,τι υπάρχει πάνω και πέρα από την ταλάντωση είναι η δημιουργικότητα, η έμπνευση, το ένστικτο, που εμπλουτίζει και ολοκληρώνει την θεωρία μας.

Συνεπώς η "εικόνα" στη σύλληψή μας είναι τριδιάστατη, και η ταλάντωση έχει κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Σκεφτείτε τη διαφορά ανάμεσα στον κύκλο και στη σπείρα ;)

 

 

 

4.

 

Η «Ευφυής Σταδιοδρομία» ως αλληγόρημα είναι ένας κύκλος, με κέντρο, ακτίνα, περιφέρεια και φόντο.

 

Κέντρο: η μετα-επιστήμη που περιλαμβάνει τη θεολογία, τη φιλοσοφία, την επιστημονική έρευνα, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις ερευνητικές μας δεξιότητες (σκέψεις).

 

Ακτίνα: οι ανθρώπινες δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η επικοινωνία, η δημιουργικότητα, η καινοτομία, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, οι διαπολιτισμικές δεξιότητες. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές μας δεξιότητες (συναίσθημα, σχέσεις), στις οποίες βασίζονται οι σχέσεις μας.

 

Περιφέρεια: οι τέχνες (ως πολυδιάστατες μορφές έκφρασης που είναι σε θέση να συλλαμβάνουν και να αποδίδουν τα σύγχρονα πολυεπίπεδα χαρακτηριστικά και μηνύματα του κόσμου μας) που περιλαμβάνουν το λόγο, την εικόνα, τον ήχο, την κίνηση, το παιχνίδι. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις πολλαπλές εκφραστικές μας δεξιότητες (συμπεριφορά). Προσεγγίζουμε την τέχνη ως τρόπο έκφρασης και όχι ως καλλιτεχνία.

 

Φόντο: ο πολιτισμός, η φύση, ο κόσμος. Η ευημερία του ανθρώπου εξαρτάται από την ευημερία του πλανήτη (κλιματικές αλλαγές, βιοποικιλότητα, διαθεσιμότητα νερού κλπ.), η οποία βασίζεται στον πολιτισμό του. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις υπαρξιακές και φυσιοκρατικές μας δεξιότητες (σημασία, σώμα). Το νόημα της ύπαρξης συγκροτείται από το συνειδητό και το ασυνείδητο - συλλαμβάνεται στην επιφάνεια, αλλά αποκαλύπτεται σε όλο του το βάθος μετά από εσωτερική διερεύνηση.

 

 

 

5.

 

Στην «Ευφυή Σταδιοδρομία» έμφαση δίνουμε στη συνεργασία των πέντε γενεών:

Γενιά του Πολέμου - War Generation: γεννήθηκαν μεταξύ 1926 και 1945.

Γενιά Μπέιμπι Μπουμ - Baby boom Generation: γεννήθηκαν μεταξύ 1946 και 1965.

Γενιά Χ - Generation X: γεννήθηκαν μεταξύ 1966 και 1985.

Γενιά Υ - Generation Υ / Millennials: γεννήθηκαν μεταξύ 1986 και 2005.

Γενιά Ζ - Generation Z: γεννήθηκαν από το 2006 και θα γεννηθούν έως το 2025.

 

copyright 3.10.18, I.N.T.

 

 

6.

 

6σ για «Ευφυή Σταδιοδρομία»

 

RESEEN: Research, Emotions, Society, Expression, Existence, Nature

γνωστικός, συναισθηματικός, κοινωνικός, συμπεριφορικός, υπαρξιακός, βιοσωματικός τομέας

 

Βιοσωματικό (σώμα-αισθήματα)

Συναισθηματικό (συναισθήματα)

Γνωστικό (σκέψεις-λογική)

Συμπεριφορικό (συμπεριφορές)

Κοινωνικό (σχέσεις-αλληλεπιδράσεις: διαπροσωπικές, ομαδικές, διομαδικές, επιχειρησιακές, διεπιχειρησιακές, κοινοτικές, παγκόσμιες)

Υπαρξιακό (σημασία-νόημα-αξίες-κίνητρα-σκοπός)

 

copyright 2010, I.N.T.

 

Τη δομή της ανθρώπινης οντότητας συνιστούν

το σώμα

το συναίσθημα, η σκέψη, η συμπεριφορά (ψυχή)

οι σχέσεις (το πλαίσιο)

η σημασία

Όλα αυτά μαζί (=), συνολικά και συνθετικά, αποτελούν τους τομείς των δυνατοτήτων του (βιοσωματικές, γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές, κοινωνικές και υπαρξιακές) που μπορεί να καλλιεργεί ισότιμα για να έχει ψυχική ισορροπία και ευημερία.

 

Ο άνθρωπος έχει πολλές επιμέρους δυνατότητες τις οποίες μπορεί να καλλιεργήσει, αλλά και αδυναμίες που μπορεί να τις μεταχειριστεί με καλούς και κακούς τρόπους. Ο καθένας έχει τις δικές του δυνατότητες και αδυναμίες, πράγμα που τον κάνει ξεχωριστό και συνιστά την ιδιαίτερη αξία του, αλλά και τον οδηγεί στη συμπληρωματικότητα με τους άλλους. Από εδώ ξεκινάει το παιχνίδι της ζωής που έχει τόσο περιορισμούς και εμπόδια, όσο και ευκαιρίες. Ο άνθρωπος έχει την προσωπική ελευθερία ή ευθύνη να αξιοποιήσει τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες για το καλό το δικό του, των άλλων και του κόσμου.

 

 

7.

 

Η θεωρία και οι εφαρμογές της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα στην Ψυχολογία από το 1990 στην Αθήνα και άρχισαν να συστηματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο που διαβάζετε τώρα (1-9) από το έτος 2010 στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας της Στερεάς Ελλάδας. Περιδιαβαίνοντας τους επτά λόφους της πόλης των Θηβών εμπνευστήκαμε συνδυάζοντας το τοπικό με το παγκόσμιο, το αρχέγονο με το σύγχρονο, το τωρινό με το αιώνιο.

 

Ζωγραφική της Ι. Ν. Τριπερίνα + Μίλτα, copyright 2014, I.N.T.

 

 

8.

 

Αξιοποιώντας το θεωρητικό μοντέλο της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» κάνουμε εφαρμογές της ψυχολογίας με σκοπό την ανάπτυξη, την αλλαγή, την προσαρμογή και τη βελτίωση του προσώπου, ως μέλους ομάδων και συντελεστή πολιτισμού. Οι εφαρμογές της ψυχολογίας έχουν στόχο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια και την ικανοποίηση, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, είτε προληπτικά, είτε σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Βασίζονται στη διαμόρφωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του ψυχολόγου και ενός προσώπου, μιας ομάδας (ζεύγος, οικογένεια, φιλική, εκπαιδευτική, επαγγελματική, τοπική και κάθε είδος κοινότητας), και στην αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών που απορρέουν από την επιστήμη της ψυχολογίας.

 

Οι ψυχολογικές εφαρμογές μας:

copyright 2018, I.N.T.

 

 

9.

 

Οι εννέα μούσες, τα εννέα χαρίσματα και οι εννέα ευφυίες αποτελούν τους τομείς του ερευνητικού μας ενδιαφέροντος από το οποίο πηγάζουν οι εφαρμογές μας (ενημερωθείτε από μία εφαρμογή εδώ: 9muses9gifts Experience Central Greece).

Τα εννέα είδη νοημοσύνης σύμφωνα με τη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Howard Gardner (1983), καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Harvard, έχουν συνάφεια με τις 9 Μούσες της αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και τις χάρες που διέθετε η κάθε μία, καθώς και με τις χάρες που αναφέρονται στην Α' προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου (ιβ:8-10) ως οι εννέα χάρες του πνεύματος.

Η "σκοτεινή τριάδα" του Del Paulhus (1998), καθηγητή στο Πανεπιστήμιο British Columbia, έχει συνάφεια με τα πάθη της ψυχής, όπως περιγράφονται στα πατερικά κείμενα του Μάξιμου του Ομολογητή τον 6ο μ. Χ. αιώνα.
Στην εποχή μας η Ψυχολογική Αναγέννηση του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος και του Βυζαντινού Πνεύματος έχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον και έχει κινήσει τις αναζητήσεις μου στην ανοιχτή επιστημονική έρευνα ως ψυχολόγου από το 2010 ως σήμερα (Ι. Ν. Τριπερίνα).

 

Ζωγραφική της Ι. Ν. Τριπερίνα + Μίλτα, copyright Μάρτιος 2013, I.N.T.

 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας»

 

Ερευνητικά ερωτήματα που μελετούμε σε πέντε επίπεδα (πρόσωπο, ομάδα, οργάνωση, τοπική κοινότητα, παγκόσμια κοινότητα) στο επιστημονικό εργαστήρι ψυχολογικής έρευνας του CleverCareer:

Πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την εξέλιξη του πολιτισμού; (υπερπληθυσμός, υπερκατανάλωση, μόλυνση περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές, φυσικές καταστροφές, ένοπλες συρράξεις, κλπ.).

Πώς νιώθουν; (ψυχική υγεία, συναισθήματα, προσωπικότητα, ψυχολογικοί παράγοντες: αντίληψη του κινδύνου, στρες, συναισθηματικές αντιδράσεις, επιθετικότητα, αλλαγές στην κουλτούρα, αντίσταση στην αλλαγή, κλπ.).

Πώς συμπεριφέρονται; (α.υγεία, ευημερία, σεξουαλικότητα, β. σχέσεις: ενδοομαδικές, διομαδικές, διαφυλικές, διαγενεακές, ενδοοικογενειακές, γ. ψηφιακή επικοινωνία, δ. ιδρυματισμός/οργανώσεις, ε. οργάνωση και εργασία στον τόπο και στο χρόνο, στ. διομαδικές εντάσεις και συγκρούσεις, κλπ.).

Μεθοδολογία έρευνας: Παρατήρηση στο φυσικό χώρο, Συγκέντρωση ιστοριών ζωής και προσωπικών εμπειριών, Ανάλυση περιεχομένου οπτικοακουστικού υλικού

(η συλλογή του υλικού έχει ξεκινήσει από το 2010 αλλά διατηρώ δεδομένα ήδη από το μακρινό 1972, ακόμα και από τις αρχές του 20ου αιώνα).

Σκοπός έρευνας: Καταγραφή και κατανόηση της κατάστασης σε επίπεδο προσώπων, ομάδων, οργανώσεων και κοινότητας, ψυχολογική ενδυνάμωση, διευκόλυνση προσαρμογής στις αλλαγές, προαγωγή της συνεργασίας των γενεών, των συντρόφων, της οικογένειας και άλλων ομάδων, στρατηγική αναδιοργάνωση της παραγωγής και της εργασίας (διαδοχή επιχειρήσεων, μετάβαση στις ψηφιακές επιχειρήσεις, οργάνωση χωρίς οργανώσεις, καινοτόμος επιχειρηματικότητα, νεανική επιχειρηματικότητα, τοπική βιώσιμη επιχειρηματικότητα κλπ.).

Βλέπετε και εδώ:

Η επιστημονική έρευνα, η κατασκευή ψυχομετρικών εργαλείων, η σύνταξη εγχειριδίων και οδηγών της Ι.Ν.Τριπερίνα.

Ψηφιακός πολιτισμός και προσωπικότητα της Ι.Ν.Τριπερίνα.

www.clevercareer.gr/blog/neuroticism.htm της Ι.Ν.Τριπερίνα.

www.clevercareer.gr/blog/generationBB-X-Y.htm της Ι.Ν.Τριπερίνα.

www.clevercareer.gr/blog/climatechange_ecopsychology.htm της Ι.Ν.Τριπερίνα.

και γενικά το blog της Ι.Ν.Τριπερίνα.

 

https://www.clevercareer.gr/contradictionsynthesis.htm Διαλεκτική - Dialectic, της Ι.Ν.Τριπερίνα

 

 

 

 

 

ΠΡΑΞΗ

 

Ψυχολογική Θεραπεία

Η συνθετική προσέγγιση της "Ευφυούς Σταδιοδρομίας 69" αξιοποιείται στην θεραπευτική εργασία με παιδιά, εφήβους και ενηλίκους, σε ατομικές, ζεύγους ή ομαδικές συνεδρίες, για τη θεραπεία ψυχολογικών ζητημάτων και διαταραχών (κατάθλιψης,  άγχους, προσωπικότητας...), χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένες από την επιστημονική έρευνα θεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις.

Our integrative approach "CleverCareer" can be used to treat many psychological issues and disorders, including depressionanxiety, and personality disorders, incorporated into our therapeutic work with children, adolescents, and adults, in individual, couple or group sessions, by using evidence-based techniques and interventions. 

 

Τύποι Θεραπείας - Types of Therapy

 

Στην ιδιωτική μου πρακτική, αξιοποιώ μια ποικιλία τύπων θεραπείας (είτε συνθετικά, ή εκλεκτικά), στις οποίες έχω εκπαιδευτεί μέσω της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσής μου (συστηματικών διαδικασιών αυτομάθησης, εκπαίδευσης από συναδέλφους και από προσωπική εκπαιδευτική ψυχοθεραπεία), και τις οποίες έχω δοκιμάσει όπως αναδύθηκαν από μέσα μου, με την καθοδήγηση των αναγκών των εξυπηρετούμενών μου, κατά τη διάρκεια των εφαρμογών μου.

 

In private practice, I use a variety of types of therapy (either integratively, or eclectically), on which I have been trained through formal & informal education (self-learning, peer-to-peer learning and personal educational psychotherapy), and which I have tested as they emerged by myself (driven by my clients needs) during my applications.

 

 

Γενική Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση:

Συνθετική Θεραπεία

 

 

Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες:

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία - Cognitive Behaviour Therapy

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς - Applied Behaviour Analysis

Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης - Acceptance and Commitment Therapy

Γνωσιακή Θεραπεία Επεξεργασίας

Διαλεκτική Θεραπεία Συμπεριφοράς

Θεραπεία Έκθεσης

 

 

Ψυχοθεραπείες Πλαισίου:

Δικανική Θεραπείa - Forensic Therapy

Θεραπεία Ζεύγους

Οικογενειακή Συστημική Θεραπεία

Παιγνιοθεραπεία

Ψυχολογική Εξέταση και Αξιολόγηση

Ψυχολογικό Coaching / Θετική Ψυχολογία - Psychological Coaching / Positive Psychology

Θεραπεία βασισμένη σε Δυνατότητες

Θεραπεία ευαίσθητη ως προς την Κουλτούρα

Παρακινητική Συνέντευξη

 

 

Ψυχοθεραπείες Βάθους:

Βιωματική Θεραπεία - Experiential Therapy

Ψυχαναλυτική Θεραπεία - Psychoanalytic Therapy

Θεραπεία βασισμένη στην Προσκόλληση - Attachment-based Therapy

Υπαρξιακή Θεραπεία

 

 

e-Ψυχολόγος: οι υπηρεσίες μας διαδικτυακά

 

 

On-line Ψυχολογική Θεραπεία

 

H online πλατφόρμα CleverCareer_YOU στο Instagram. Εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 2018. Ακολουθήστε μας www.instagram.com/clevercareer_you

 

Το CleverCareer στα πλαίσια της έρευνας και ανάπτυξης στην ηλεκτρονική υγεία έχει εγκαινιάσει την online πλατφόρμα CleverCareer_YOU στο Instagram από το Νοέμβριο του 2018.

Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στην πλατφόρμα με διάφορους τρόπους, με κριτήρια επιλογής τους. Η σειρά εμφάνισης του περιεχομένου και η λεπτομέρειά του μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του εκάστοτε χρήστη, ενώ συνδέονται με αναλυτικότερο περιεχόμενο άλλων ηλεκτρονικών σελίδων μας.

Το CleverCareer_YOU βοηθά τους χρήστες του:

Να αναπτύξουν μια βασική κατανόηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας τους με τη μέθοδο της ψυχο-εκπαίδευσης.

Να έχουν πρόσβαση σε έγκυρο ψυχο-εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικά με το συναίσθημα, τη συμπεριφορά, τη σκέψη, το σώμα, την προσωπική θεραπεία, την οικογενειακή θεραπεία, την επιχειρησιακή θεραπεία, τη θεραπεία του κυβερνοεαυτού, την ψυχολογία ως επάγγελμα, την ψυχολογία ως επιστήμη.

Να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενό του καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, έχοντας κοντά τους τον ψυχολόγο τους.

Το CleverCareer_YOU

Δεν υποκαθιστά την θεραπεία πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά συνδέεται άψογα με τις συνεδρίες της ψυχολόγου Ι.Ν.Τριπερίνα πρόσωπο με πρόσωπο, διευκολύνοντας την επικοινωνία ψυχολόγου και εξυπηρετούμενου, επιτρέποντας περισσότερο χρόνο στην επεξεργασία των προσωπικών θεμάτων (αντί να αφιερώνεται χρόνος στην ψυχο-εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των πρόσωπο με πρόσωπο συνεδριών) και ενισχύοντας την θεραπευτική συμμαχία. Λειτουργεί τόσο ως προεργασία της ψυχοθεραπείας (feed-forward), όσο και παράλληλα με αυτήν, αλλά και ως follow-up (feed-back).

 

 

 

© Copyright 1997-2019, τελευταία αναθεώρηση 22/7/19, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά.

 

 

 

Δημιουργός και Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018