Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

> Για εμάς

 

CV 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Ψυχολόγος, MSc. Occ Psy, αρ. αδείας 3750-19/5/97

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

     Η Ιωάννα Ν. Τριπερίνα σπούδασε Ψυχολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ 1990-1996), έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Ψυχολόγου από τη Νομαρχία Αθηνών με αριθμό 3750-19/5/97, και απέκτησε με υποτροφία μάστερ επιστημών (MSc) στην Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Ουαλίας Κάρντιφ, στο Ηνωμένο Βασίλειο (1997-1998).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΠΡΟΛΗΨΗ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ – ατομικά και ομαδικά – σε ενηλίκους και ανηλίκους

     Μετεκπαιδεύτηκε στις Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) στην Αθήνα και διαθέτει χιλιάδες ώρες εμπειρίας στην παροχή ψυχολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε πρόσωπα και ομάδες, ενηλίκων και ανηλίκων, στον ιδιωτικό τομέα (CleverCareer, Κέντρο Προαγωγής Ψυχικής Ευημερίας, και σε ιδιωτικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής και coaching στα στελέχη και στους εργαζομένους τους), στο δημόσιο τομέα (Συμβουλευτική Υπηρεσία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως πραγματογνώμονας στο δικαστήριο, κ.α.), σε ΜΚΟ (Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, κ.α.), και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Έχει κάνει αξιολόγηση προγραμμάτων συμβουλευτικής, διαπολιτισμικής συμβουλευτικής και execuitive coaching. Έχει κάνει σχετικές δημοσιεύσεις στο επιστημονικό περιοδικό Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (εκδ. Ελληνικά Γράμματα-ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.). Έχει ενταχθεί στο μητρώο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως εμπειρογνώμονας για θέματα σχέσεων στη σχολική κοινότητα. Στην ιδιωτική της πρακτική αξιοποιεί μια ποικιλία τύπων θεραπείας (είτε συνθετικά, ή εκλεκτικά) ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τους θεραπευτικούς στόχους.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

     Έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ (ΕΚΕΠΙΣ Α’ και Β’ Μητρώο) ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων με εκπαιδευτική επάρκεια, και διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία ως επιστημονική σύμβουλος στο σχεδιασμό με ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την κατασκευή εκπαιδευτικών υλικών και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης, στα πλαίσια ευρωπαικών και εθνικών προγραμμάτων όπως Leonardo Da Vinci, Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση κ.α. Έχει εκπαιδευτεί στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

     Έχει εμπνευστεί, σχεδιάσει, οργανώσει, εφαρμόσει και αξιολογήσει το καινοτόμο έργο «Βιωματικές μέθοδοι για την επαγγελματική ενδυνάμωση και την επιχειρηματική ενθάρρυνση των μαθητών», συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, στα πλαίσια του έργου «Καλοκαιρινά σχολεία νεανικής επιχειρηματικότητας Αττικής» (2006-2007), ΕΠΕΑΕΚ II, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), από όπου ωφελήθηκαν εξήντα εκπαιδευτικοί και χίλιοι μαθητές τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

     Έχει εργαστεί στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση [κατάρτιση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (στελεχών κ.α.), εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκπαιδευτικών κ.α.), ανέργων και κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων], σε συνεργασία με εκπαιδευτικές εταιρείες και κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης. Έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση συμβούλων, εκπαιδευτών και στελεχών σε επιχειρήσεις/οργανισμούς όπως: ΑΒ Βασιλόπουλος, Carrefour, Γρηγόρης Μικρογεύματα, Ελληνική Τράπεζα, HENKEL-ECOLAB, ΜΕΤΑΞΑ, ORIFLAME, Piaggio, Schwarzkopf-Rilken, Universal Life Insurance, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Executive MBA, New York College, Σιβιτανίδειος Σχολή, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο κ.α.

     Έχει εργαστεί σε προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, Σχολές Γονέων, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας) που απευθύνονταν στο γενικό πληθυσμό και σε ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες. Παράλληλα εκπαιδεύτηκε στις εξειδικευμένες μεθοδολογίες εφαρμογής των παραπάνω προγραμμάτων. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαικά σχήματα με σκοπό τις προτάσεις για χάραξη πολιτικών στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, όπως στο ERASMUS+ FORINER για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των ελλήνων κρατούμενων σε ευρωπαικές φυλακές. Είναι η δημιουργός πρωτότυπων έργων όπως "Ευφυής Σταδιοδρομία με την πολλαπλή ευφυία RESEEN", "Δημιουργική Ψυχολογική Γραφή", "Βελτίωση Σχέσεων Πολλαπλών Γενεών" κ.α.

 

ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

     Το έτος 2000 ίδρυσε μαζί με την αδερφή της την ομόρρυθμη εταιρεία CleverCareer, Ιωάννα και Σοφία Ν. Τριπερίνα Ο.Ε., στα πλαίσια της οποίας έκαναν έρευνα και ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και παρείχαν εξειδικευμένες συμβουλές οργανωσιακής ψυχολογίας. Το έτος 2010 η Ο.Ε. έγινε δύο ξεχωριστές ατομικές επιχειρήσεις των αδερφών Τριπερίνα, συνεχίζοντας ανάλογη δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Η εμπειρία της Ι.Ν.Τριπερίνα προέρχεται από τους ακόλουθους επιχειρηματικούς κλάδους: Βιομηχανία, Εμπόριο, Οικογενειακές επιχειρήσεις, Πολιτισμός, Τουρισμός, Υγεία, Υπηρεσίες.

     Η Ι.Ν.Τριπερίνα έχει εμπνευστεί, σχεδιάσει, οργανώσει, εφαρμόσει και αξιολογήσει εμπειρικά μοντέλα, μεθοδολογίες και συστήματα για καινοτόμα προγράμματα αλλαγής και ανάπτυξης όπως: «Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο™» για την καλλιέργεια της πολλαπλής ευφυίας, με εφαρμογές βιωματικής μάθησης, ανάπτυξης και βιωματικού τουρσιμού στη Βοιωτία, "ASTRA™" (Advanced Socio-Technical Restructuring Applications) για τη διαχείριση της αλλαγής, που περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των κοινωνικών-ανθρώπινων δομών της επιχείρησης, την αναδόμηση των μεθόδων εργασίας και την αναδιοργάνωση της τεχνολογίας, και "CleverBUSINESS 6-OE™" μοντέλο οργανωσιακής αποτελεσματικότητας έξι παραγόντων που συνίσταται από την απόδοση των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης στο σύνολό της (εσωτερική διάσταση) και την απόδοση της επιχείρησης στην αγορά (φήμη, κέρδος, ανταγωνιστικότητα - εξωτερική διάσταση).

     Έχει κάνει μελέτες οργανωσιακής συμπεριφοράς και ανθρωπίνων παραγόντων, όπως: το οργανωσιακό κλίμα της Αττικοβοιωτικής βιομηχανικής ζώνης (κλίμα επιχειρήσεων και ομάδων, κίνητρα, εργασιακή ικανοποίηση και δέσμευση), τα χαρακτηριστικά του εσωτερικού και ημιεσωτερικού μοντέλου ιδρυματικής περίθαλψης (όσον αφορά στις κοινωνικές δεξιότητες και τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών), το εργασιακό στρες των πληρωμάτων ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ – Σύλλογος Εργαζομένων), την υποστηριζόμενη από υπολογιστές συνεργασία μεταξύ ομάδων οργανώσεων (CSCW), και την πολυμορφία με ασφάλεια και υγεία σε οργανώσεις.

     Έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και δοκιμάσει δεκάδες καινοτόμα ψυχομετρικά εργαλεία, τα "CleverTOOLS", για τις δεξιότητες συμπεριφοράς (competencies), το στρες, τα κίνητρα κλπ. τα οποία αξιοποιούνται σε οργανωσιακές έρευνες δράσης και ανατροφοδότησης, με σκοπό την ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων για ανάληψη οργανωσιακών και προσωπικών δράσεων. Έχει πιστοποιηθεί για τη χορήγηση ψυχομετρικών τεστ από τη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία (BPS). Έχει συντάξει προτάσεις για ευρωπαικά και εθνικά προγράμματα όπως EQUAL, Άρθρο 6, FP6, κ.α.

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

     Ως επιστημονική συντάκτρια του κεντρικού δισέλιδου άρθρου του εβδομαδιαίου ένθετου ΕΡΓΑΣΙΑ της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ έγραφε για ένα έτος πρωτοποριακά θέματα, ενώ έχει αρθρογραφήσει επίσης στη Ναυτεμπορική και άλλες οικονομικές εφημερίδες. Έχει συγγράψει και εκδόσει το βιβλίο «Διαχείριση Καριέρας και Απόδοσης: Εφαρμόζοντας την Ψυχολογία στην Εργασία» (2002), ISBN 960-87278-0-4, εκδ. CleverCareer, το οποίο είχε μεγάλη απήχηση σε διευθυντές τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει συγγράψει ακόμα Οδηγούς Βιωματικής Εκπαίδευσης για εκπαιδευτικούς, Οδηγούς Επιχειρηματικότητας για φοιτητές, και Οδηγούς Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας για φοιτητές, σπουδαστές και μαθητές, στα πλαίσια έργων που της ανατέθηκαν από Πανεπιστημιακά (ΕΛΚΕ) και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το 2001 κυκλοφόρησε με δική της επιστημονική επιμέλεια από την CleverCareer το πρώτο διαδικτυακό περιοδικό για το ανθρώπινο δυναμικό στην ελληνική επικράτεια "e-HR/PersonalCoach". Από το 2000 έως σήμερα αρθρογραφεί στο προσωπικό της website.

 

ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

     Έχει πάρει μέρος με παρουσιάσεις σε Διεθνείς Οργανώσεις και Συνέδρια όπως (α) στο Ευρωπαικό Συμβούλιο για Πρόσφυγες και Εξόριστους (ECRE) στις Βρυξέλλες στην "Ευρωπαική συνάντηση για την ανάπτυξη μεθόδων ενσωμάτωσης ευαίσθητων ως προς το φύλο", (β) στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Νεότητας στο Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο στη Μεσογειακή Συνάντηση "Εκπαίδευση για την Ειρήνη", (γ) στο Πενελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού για τη διαφορετικότητα, (δ) στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης, (ε) στα International Best Buddies για την κοινωνικοποίηση ανθρώπων με νοητική καθυστέρηση, όπου διετέλεσε και πρόεδρος του Ελληνικού Παραρτήματος, (στ) στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Φοιτητών Ψυχολογίας. Ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 4ου Παγκόσμιου Συνεδρίου για την Ποιμαντική Διακονία στο Χώρο της Υγείας με θέμα την ελπίδα, Ρόδος 10-15 Οκτωβρίου 2017.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

     Γεννήθηκε στην Κοζάνη, μεγάλωσε στη Θήβα. Μετά από είκοσι χρόνια ζωής και εργασίας στην Αθήνα, το ορμητήριό της βρίσκεται στη Βοιωτία. Είναι ερασιτέχνης (εραστής της τέχνης) της περιήγησης, των ταξιδιών, της φωτογραφίας, των μικροκατασκευών. Η καινοτομία τη χαρακτηρίζει όσο και η επιχειρηματική ηθική και αριστεία.

Επιστημονικά επαγγελματικά ενδιαφέροντα: Προσωπικότητα και Συναισθηματική Ευφυΐα στον Ψηφιακό Πολιτισμό (συγκριτική θεώρηση τόσο σε βάθος χρόνου του ελληνικού πολιτισμού, όσο και μεταξύ του σύγχρονου δυτικού και ανατολικού πολιτισμού). Συστημική Ψυχολογία: πρόσωπο, ζευγάρι, οικογένεια, ομάδα, οργάνωση, κοινότητα. Ψηφιακή επιχειρηματικότητα. Δια βίου Βιωματική Ψυχολογία: από την προγεννητική έως την ύστερη ενήλικη ζωή (θάνατος). Διαγενεακές σχέσεις (BB, X, Y, Z).

 

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

     Αγγλικά και Γερμανικά.

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (BPS),

του Division of Occupational Psychology της BPS,

του Special Group in Coaching Psychology της BPS (ιδρυτικό μέλος),

του European Association of Work and Organizational Psychologists (EAWOP),

του European Network for Positive Psychology,

του Πανελλήνιου Συλλόγου Ψυχολόγων,

του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων,

της Ελληνικής Εταιρείας Σχολικών Ψυχολόγων (Ε.Σχο.Ψ.Ε.) (ιδρυτικό μέλος),

της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.),

του European Prison Education Association

του Δικτύου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στο Χώρο της Υγείας.

 

Psychologist | Organizational Psychologist | Innovative Projects Leader | Coach | Counselor | Life Long Educator | Consultant | Writer | Creative  Scientist

 

 

Σοφία Ν. Τριπερίνα

Σύμβουλος Οργάνωσης Δια Βίου Μάθησης

Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας

Μόνιμος Συνεργάτης της Ψυχολόγου

Σπούδασα Δημόσια Διοίκηση στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και συνέχισα κάνοντας τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Business School του University of Wales Cardiff στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσής μου έχω συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών, διαμεσολαβητών, μεντόρων και συμβούλων (FAS, Ιρλανδία).

Δραστηριοποιούμαι από το 1998 ως επιστημονικός και οργανωτικός υπεύθυνος Δια Βίου Μάθησης, σύμβουλος και εκπαιδεύτρια.

Παρέχω συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες coaching σε νέους επιχειρηματίες, και υπηρεσίες ανάπτυξης σταδιοδρομίας σε φοιτητές και μαθητές.

Επίσης παρέχω εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιχειρηματικότητας, διαχείρισης σταδιοδρομίας, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού κ.α., καθώς και υπηρεσίες consulting σε επιχειρήσεις / οργανισμούς.

Επιπλέον, είμαι εμψυχώτρια βιωματικών δραστηριοτήτων για παιδιά, εφήβους, ενηλίκους.

Από το 2013 είμαι στην ομάδα έργου του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης για τη συγκρότηση Kέντρων δια βίου Mάθησης στη Στερεά Ελλάδα και στο Νότιο Αιγαίο.

Έχω συγγράψει πολλά εκπαιδευτικά συγγράμματα.

Έχω προσφέρει εθελοντική εργασία σε πρόσφυγες, παιδιά με νοητική καθυστέρηση και ανθρώπους τρίτης ηλικίας.

Ασχολούμαι με το θέατρο, τις δραστηριότητες στη φύση, τον αθλητισμό και τα extreme sports.

Για μένα είναι πολύ σημαντικό να διευκολύνω άτομα, ομάδες, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις να βρίσκουν το δρόμο τους και να αναπτύσσονται.

 

 

Η φιλοσοφία μας

 

Ανάμεσα στην έλλειψη και την υπερβολή, βρίσκουμε το μέτρο ως ευέλικτο λίκνισμα, ξεπερνώντας διχοτομικές προσεγγίσεις και ανακαλύπτοντας την ενότητα, στον εαυτό μας, στους άλλους και στον κόσμο.

 

ΠαίΖΟΥΜΕ και μαθαίνουμε ελεύθερα, αξιοποιώντας την επιστήμη, έχοντας πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση, αναπτύσσοντας κριτική σκέψη, κάνοντας λάθη και διορθώνοντάς τα.

 

Αναγνωρίζουμε αυτό που αισθανόμαστε (σώμα), νιώθουμε (συναίσθημα), πιστεύουμε (σκέψη), πράττουμε (συμπεριφορά), κατανοώντας τη μεταξύ τους σχέση και ρυθμίζοντας αναλόγως την έκφραση και λειτουργικότητά τους.

 

Ζούμε σε ένα περιβάλλον ηρεμίας και ευγένειας διαμορφώνοντάς το, με εσωτερική δύναμη και δημιουργική κοινωνική δράση σε ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό και κοινοτικό επίπεδο, με τοπική, εθνική και παγκόσμια προοπτική.

 

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

Έδρα Ψυχολογικού Γραφείου CleverCareer: Γληνού 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018

 

 

Κλείστε ένα ραντεβού