Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Ψυχολογία Προσώπων  >Οργανωσιακή Ψυχολογία  >Ψυχολογία Δ.Β.Μάθησης  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Διανοητική, Συναισθηματική και Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργασία

 

της Ι.Ν.Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc Occ Psy

 

Αρνητικά συναισθήματα και ομαδική εργασία

Οι οργανισμοί είναι αντανάκλαση των ηγετών τους

Εσωστρέφεια και ηγεσία ομάδων

Εργασιακές δεξιότητες 2020

Οι σκοτεινές πλευρές της προσωπικότητας

Ψυχολογία και νέες τεχνολογίες

Ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας

IQ, EQ, AI και το μέλλον των επαγγελμάτων

Υγεία και ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας

 

Διαβάστε ακόμα:

 

Αρνητικά συναισθήματα και ομαδική εργασία

Τα αρνητικά συναισθήματα δεν είναι καταστροφικά στην ομαδική εργασία.
Οι ασυμφωνίες μεταξύ των μελών ομάδων στις διαδικασίες προκαλούν κυρίως συναισθήματα άγχους και θυμού.
Οι ασυμφωνίες μεταξύ των μελών ομάδων στα αποτελέσματα προκαλούν κυρίως συναισθήματα θλίψης και απογοήτευσης.
Τα συναισθήματα άγχους και θυμού οδηγούν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων μακριά ή κοντά τους συνεργάτες τους, ανάλογα με τη δύναμη της ομάδας. Τα συναισθήματα θλίψης και απογοήτευσης οδηγούν τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
κοντά στους συνεργάτες τους.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2041386619878837

Copyright, 8/10/19, I. N. T.

 

 

Οι οργανισμοί είναι αντανάκλαση των ηγετών τους

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, οι αξίες και τα κίνητρα των ηγετών, καθορίζουν τα επιχειρησιακά αποτελέσματα, με το διαμεσολαβητικό ρόλο της οργανωσιακής κουλτούρας και του οργανωσιακού κλίματος, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα στο Current Directions in Psychological Science.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963721417748397

Copyright, 25/6/18, I. N. T.

 

 

Εσωστρέφεια και ηγεσία ομάδων

Οι εσωστρεφείς υπερεκτιμούν πόσο στρεσογόνος μπορεί να είναι μια νέα εμπειρία ανάληψης ηγετικών καθηκόντων όταν χρειάζεται να ηγηθούν μιας ομάδας. Έτσι χάνουν ευκαιρίες τις οποίες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν καλύτερα από τους εξωστρεφείς λόγω των προσόντων τους και της προσωπικότητάς τους. Για αυτό οι ερευνητές προτείνουν την παροχή βοήθειας στους εσωστρεφείς ώστε να καταλάβουν ότι μπορεί να απολαύσουν την ηγεσία ομάδων περισσότερο από όσο αρχικά εκτιμούν.

Η έρευνα θα δημοσιευτεί στην αρχή του νέου έτους εδώ:

Spark Α., Stansmore Τ., Peter O'Connor (2018). The failure of introverts to emerge as leaders: The role of forecasted affect. Personality and Individual Differences, Volume 121, 15 January 2018, Pages 84-88.

Copyright, 19/10/17, I. N. T.

 

 

Εργασιακές δεξιότητες 2020

Το 2011 το Institute for the Future (for University of Phoenix Research Institute) προέβλεψε τις εργασιακές δεξιότητες για το έτος 2020.

Βαδίζοντας προς το τέλος των χρονικών ορίων της πρόβλεψης ας κρίνουμε πόσο ισχύει και πού βρισκόμαστε ως πρόσωπα σε σχέση με αυτή.

Ο ΚΟΣΜΟΣ:

Η μακροζωία αλλάζει τη φύση της εργασίας και της μάθησης.

Ο κόσμος γίνεται ένα προγραμματισμένο σύστημα.

Οι επιχειρήσεις αλλάζουν τον τρόπο παραγωγής δίνοντας έμφαση στη δημιουργικότητα.

Η ρομποτική παίρνει τη θέση του εργατικού δυναμικού.

Νέα εργαλεία επικοινωνίας χρειάζονται ψηφιακό γραμματισμό.

Η παγκοσμιοποίηση χρειάζεται τη διαφορετικότητα και την προσαρμοστικότητα.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Σχεδιαστικός τρόπος σκέψης

Εικονική συνεργασία

Διαπολιτισμική επάρκεια

Διαχείριση γνωστικής υπερφόρτωσης

Ψηφιακός γραμματισμός

Διαθεματικότητα-διεπιστημονικότητα

Κοινωνική ευφυία

Καινοφανής και ευέλικτη σκέψη

Κοινή λογική

Copyright, 4/10/17, I. N. T.

 

 

Οι σκοτεινές πλευρές της προσωπικότητας

Ο ψυχολόγος καθηγητής Del Paulhus μελετά τις σκοτεινές πλευρές της προσωπικότητας, έχοντας εντοπίσει τρεις ευρέως πλέον αποδεκτούς χαρακτηριστικούς τύπους που είναι γνωστοί ως η "σκοτεινή τριάδα": τους ναρκισσιστές (εγωκεντρικούς), τους μη κλινικά ψυχοπαθείς (αντικοινωνικούς, μεγαλομανείς, παρορμητικούς), και τους χειριστικούς (που εκμεταλλεύονται και εξαπατούν).

Η σκοτεινή πλευρά της προσωπικότητας είναι το ασυνείδητο μέρος της, που δεν είναι άμεσα γνωστό στον άνθρωπο, αλλά μπορεί να γίνει γνωστό μέσα από την προσέγγιση της ψυχολογίας του βάθους (βλ. για παράδειγμα Οι σκοτεινές πλευρές της φιλανθρωπίας).

Αυτή η "σκοτεινή τριάδα" του Del Paulhus βρίσκουμε ότι έχει συνάφεια με τα πάθη της ψυχής, του 6ου μ. Χ. αιώνα, όπως αναφέρονται από τον Jean-Claude Larchet, Διδάκτωρα Φιλοσοφίας και Διδάκτωρα Θεολογίας του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, στα πατερικά κείμενα του Μάξιμου του Ομολογητή.

Τη θεωρία των σκοτεινών πλευρών της προσωπικότητας αξιοποιούν μεγάλοι πολυεθνικοί οίκοι εκδόσεων ψυχομετρικών εργαλείων (όπως η Hogan) που τα προμηθεύουν στις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων της Ελλάδας για να τα χρησιμοποιήσουν για την επιλογή, την αξιολόγηση, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και το coaching του ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων και οργανισμών. Στο χώρο των επιχειρήσεων αναμένεται ο άνθρωπος να φανερώσει τη σκοτεινή, χειρότερή του, πλευρά σε συνθήκες κρίσης και όταν το περιβάλλον δεν τον ευνοεί ή τον καταπιέζει (βλ. Ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας). Δύο ζητήματα αναδεικνύει αυτή η πραγματικότητα για να κρίνουμε:

Το ένα είναι εάν για αυτή τη σκοτεινή του πλευρά ο άνθρωπος των επιχειρήσεων θα "απορριφθεί" με κάποιον τρόπο, ή εάν θα διευκολυνθεί και υποστηριχθεί για να την αντιμετωπίσει (προσωπικά, ομαδικά, οργανωσιακά) να την αλλάξει προς το καλύτερο για το καλό το δικό του και των άλλων.

Το δεύτερο είναι ότι στην ψυχομετρία τα τέστ που μεταφράζονται από μια γλώσσα σε άλλη για να χρησιμοποιηθούν σε μια χώρα με διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο, κρίνονται για τη διαπολιτισμική εγκυρότητα και την εννοιολογική ισοτιμία, πράγμα που είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Για αυτό, ζητούμενο στην ψυχομετρία είναι εάν θα μεταφράσουμε και θα προσαρμόσουμε ένα τεστ, ή εάν θα κατασκευάσουμε ένα τεστ (βλ. κάποιες από τις προσπάθειες της Ι.Ν.Τριπερίνα με τα CleverTools).

Copyright, 20/4/17, I. N. T.

 

 

Ψυχολογία και νέες τεχνολογίες

Πληθαίνουν οι έρευνες για τις εφαρμογές της ψυχολογίας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε στο Journal of Counseling Psychology μια έρευνα που αναφέρει τρεις ερευνητικούς τομείς όπου η τεχνολογία είναι πιθανό να έχει σημαντικές επιπτώσεις: (1) στους μηχανισμούς και τις διαδικασίες, (2) στην κατάρτιση και την ανατροφοδότηση, και (3) στους τρόπους θεραπείας με τη μεσολάβηση της τεχνολογίας. Οι συγγραφείς του άρθρου περιγράφουν για κάθε τομέα τρέχοντα και επικείμενα παραδείγματα για το πώς οι νέες τεχνολογίες μπορούν να αλλάξουν τις καθιερωμένες εφαρμογές. Η ψυχοθεραπεία είναι στα πρόθυρα μιας επανάστασης εμπνευσμένης από την τεχνολογία που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητάς της. Η ψυχοθεραπεία είναι αναμφισβήτητα μια ανθρώπινη προσπάθεια, και ως εκ τούτου η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας για τη θεραπεία πρέπει να αξιοποιήσει και να ενισχύσει τις ανθρώπινες δυνατότητες των ψυχολόγων, των φοιτητών ψυχολογίας και των εποπτών ψυχολόγων επισημαίνουν οι συγγραφείς.

Εμείς στο CleverCareer αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες για την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών (βλ. e-Ψυχολόγος), εκπαιδευτικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως (long-distance training), για την έρευνα και ανάπτυξη, και για τον εμπλουτισμό κάθε συμβατικής εμπειρίας, πχ. στις κλασικές συνεδρίες. Έχοντας μελετήσει καλά το πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπων και υπολογιστών (HCI) και το πεδίο της υποστηριζόμενης από υπολογιστές συνεργασίας (CSCW) διαθέτουμε το επιστημονικό υπόβαθρο και την πρακτική εμπειρία τέτοιων εφαρμογών.

Technology-Enhanced Human Interaction in Psychotherapy.

Imel, Zac E.; Caperton, Derek D.; Tanana, Michael; Atkins, David C.

Journal of Counseling Psychology, Mar 20 , 2017.

Copyright, 3/4/17, I. N. T.

 

 

Ηθική παρενόχληση στο χώρο εργασίας

Η ηθική παρενόχληση (mobbing) είναι συνηθισμένο πλέον φαινόμενο στα εργασιακά περιβάλλοντα που επικρατεί η εργασιακή ανασφάλεια, το εργασιακό στρες, η επαγγελματική εξουθένωση, οι αρνητικές συνθήκες και χαρακτηριστικά εργασίας, ο ανταγωνισμός, το αντισυναδελφικό πνεύμα. Οι συνέπειες είναι μεγάλες τόσο για την ψυχική υγεία του θύματος, όσο και για το κλίμα του οργανισμού.

Αναγνωρίστε ποιες είναι οι εκφοβιστικές ενέργειες που κάνει ο θύτης προς το θύμα για να αξιολογήσετε την κατάσταση, να αναλάβετε δράση ή να ζητήσετε υποστήριξη:

Απόρριψη, περιθωριοποίηση, απομόνωση και μόλυνση των σχέσεων του θύματος με συναδέλφους ή εξυπηρετούμενους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως πληροφοριοδότες του θύτη.

Προσβολή της αξιοπρέπειας και της επαγγελματικής επάρκειας του θύματος με ψευδείς κατηγορίες μέσω συκοφαντικών παρατηρήσεων για το χαρακτήρα του και τις επαγγελματικές του ικανότητες, που στιγματίζουν τη φήμη του στο εργασιακό περιβάλλον. Ο θύτης επανειλημμένως κατακρίνει το θύμα για ασήμαντα λάθη, επιβαρύνει το θύμα με υπερβολικά ή υποτιμητικά καθήκοντα, λογοκρίνει ή υποκλέπτει τις εργασίες του θύματος, ενώ αντιμετωπίζει με δυσμένεια τις αιτήσεις του θύματος για άδεια

Τα κίνητρα και ο τύπος του θύτη, το τύπος του θύματος και των παρατηρητών έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα τα μοιραστούμε μαζί σας εν καιρώ.

Copyright, 25/2/17, I. N. T.

 

 

IQ, EQ και AI το μέλλον των επαγγελμάτων

Διανοητικό το μέλλον των επαγγελμάτων: https://www.youtube.com/watch?v=8eP7nuZgNqU

Η δημιουργικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη και η γνωστική ευελιξία είναι οι απαραίτητες δεξιότητες για την αγορά εργασίας των επόμενων δύο ετών, σύμφωνα με έρευνα της Manpower Group (Φεβ. 2017) που έγινε με 18.000 εργοδότες σε 43 χώρες και δημοσιεύτηκε με τον τίτλο: The Skills Revolution, Digitization and Why Skills and Talent Matter (η επανάσταση των δεξιοτήτων, ψηφιοποίηση και γιατί οι δεξιότητες και το ταλέντο μετράνε).

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το Cloud Computing, και το Big Data Analytics είναι οι τομείς του "επόμενου διαδικτύου" που δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις στην εργασία, στην ιδιωτική ζωή και στο περιβάλλον.

Copyright, 2/2/17, I. N. T.

 

 

Υγεία και ασφάλεια στο περιβάλλον εργασίας

Healthy Workplaces Campaigns

 

https://healthy-workplaces.eu

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=176&v=FXdYMPqCfnw

Healthy Workplaces MANAGE DANGEROUS SUBSTANCES - Campaign 2018-19

 

https://www.youtube.com/watch?v=9bodWzkkcCU

Healthy Workplaces Healthy workplaces for all ages - Campaign 2016–17

 

https://www.youtube.com/watch?v=iBy4WaR14Bo

Healthy Workplaces Managing stress and psychosocial risks at work - Campaign 2014-2015

 

https://www.napofilm.net/el/napos-films/films

Οι ταινίες του Napo για θέματα ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.

 

Copyright, 2018, I. N. T.

 

 

Ενημερωθείτε για τις Ψυχολογικές Υπηρεσίες μας

 

 

Εάν έχετε απορίες ή σχόλια, θα χαρώ για την επικοινωνία.

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018