Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Μελέτες Περίπτωσης

 

αποδελτίωση της βιβιλιογραφίας,

της Ι.Ν.Τριπερίνα, Ψυχολόγου, MSc Occ Psy

 

Τύποι Θεραπείας - Types of Therapy της Ι.Ν.Τριπερίνα

 

Παιγνιοθεραπεία και ψυχοσωματικά συμπτώματα

Τριχοτιλλομανία και θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης

Άγχος, κάπνισμα, γνωσιακή θεραπεία

Έκθεση και παρεμπόδιση αντίδρασης σε ιδεοψυχαναγκασμό και κατάθλιψη

Θεραπευτική συμμαχία στις διαταραχές συναισθήματος

Θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης σε υπερήλικη

Σεξουαλική κακοποίηση και θεραπεία τραύματος

Συναλλακτική ανάλυση σε single μητέρα και τον νέο ενήλικο γιό της με διπολική διαταραχή

Σεξουαλική ταυτότητα, ταυτότητα φύλου, κοινωνικό άγχος, κατάθλιψη και ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία στην εφηβεία

Εντατική γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία σωματο-δυσμορφικής διαταραχής

Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία σε διαταραχή συσσώρευσης αγαθών και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

 

 

Παιγνιοθεραπεία και ψυχοσωματικά συμπτώματα

Πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη διερεύνησε την αποτελεσματικότητα της ψυχοδυναμικής παιγνιοθεραπείας με συμβουλευτική γονέων για τη θεραπεία σωματικών παραπόνων. Η Εύη υποβλήθηκε σε θεραπεία με 50 συνεδρίες ψυχοδυναμικής παιγνιοθεραπείας, η οποία συμπεριέλαβε τη συμβουλευτική γονέων. Η παρέμβαση περιελάμβανε άμεση συμβουλευτική των γονέων με στόχο τη βελτίωση της ασφαλούς προσκόλλησης γονέα-παιδιού παράλληλα με την οικοδόμηση μακροχρόνιας και ασφαλούς θεραπευτικής σχέσης με την Εύη. Οι μεταβλητές αξιολογήθηκαν πριν και μετά τη θεραπεία, χρησιμοποιώντας τον Δείκτη Αξιόπιστης Αλλαγής για να εξεταστούν στατιστικά σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων παρατηρήθηκε στη σωματοποίηση της Εύης. Σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε επίσης στους δείκτες σχέσης γονέα-παιδιού, συμπεριλαμβανομένων της σχεσιακής ματαίωσης και των πρακτικών πειθαρχίας. Δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην επικοινωνία, στην εμπιστοσύνη των γονέων, στην εμπλοκή ή στην προσκόλληση, στο τέλος της θεραπείας, αλλά παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην επαναξιολόγηση μετά από ένα τρίμηνο σε όλους τους τομείς. Τα αποτελέσματα εξετάζονται σε αυτή τη μελέτη από την άποψη της αποτελεσματικότητας των ψυχοδυναμικών θεραπευτικών προσεγγίσεων με παιδιά, ιδιαίτερα όσον αφορά το "sleeper effect" (ψυχολογικό φαινόμενο το οποίο περιγράφει την αρχική, άμεση και οξεία επίδραση από ένα μήνυμα -εδώ θεραπευτικό- η οποία επίδραση σταδιακά εξασθενεί μεσοπρόθεσμα, και μακροπρόθεσμα παύει να επηρεάζει, έχοντας όμως ήδη καθορίσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας).

Ενημερωθείτε για την Παιγνιοθεραπεία - Play Therapy και την Ψυχαναλυτική Θεραπεία - Psychoanalytic Therapy - από την Ι.Ν.Τριπερίνα

Copyright 16.9.19, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Τριχοτιλλομανία και θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης

Η τριχοτιλλομανία είναι το επαναλαμβανόμενο τράβηγμα των μαλλιών μέχρι το σημείο της απώλειάς τους, το οποίο συνοδεύεται από άγχος και δυσλειτουργικότητα.

Μέσα σε 14 μήνες έγιναν 32 συνεδρίες με 20χρονο κορίτσι, που μείωσαν σημαντικά τη συμπεριφορά του τραβήγματος των μαλλιών και το άγχος, ενώ αύξησαν τη συμμετοχή σε δραστηριότητες με αξία. Οι θεωρίες μάθησης εξηγούν την τριχοτιλλομανία όπως προκαλείται και συντηρείται από περιβαλλοντικά αίτια και συνέπειες σε αλληλεπίδραση με γενετικά δεδομένα.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534650119864440

Ενημερωθείτε για τη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης - Acceptance and Commitment Therapy - από την Ι.Ν.Τριπερίνα

Copyright 9.9.19, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Άγχος, κάπνισμα, γνωσιακή θεραπεία

Το κάπνισμα είναι μια δυσλειτουργική συμπεριφορά αναζήτησης ασφάλειας, συχνά στα πλαίσια της προσπάθειας να περιορίσει ο καπνιστής το γενικευμένο άγχος ή το κοινωνικό άγχος του. Η γνωσιακή θεραπεία που στοχεύει στον περιορισμό της συμπεριφοράς αναζήτησης ασφάλειας, η οποία μόνο βραχυπρόθεσμο όφελος έχει, ενώ μακροπρόθεσμα έχει μεγαλύτερο κόστος, βοηθά αποτελεσματικά στη διακοπή του καπνίσματος.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534650119859094

Ενημερωθείτε για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία - Cognitive Behavioural Therapy (CBT) - από την Ι.Ν.Τριπερίνα

Copyright 22.7.19, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Έκθεση και παρεμπόδιση αντίδρασης σε ιδεοψυχαναγκασμό και κατάθλιψη

Photo by oliver cole on Unsplash

Στον ιδεοψυχαναγκασμό σκέφτομαι: "Κινδυνεύω!", για αυτό φεύγω (αποφευκτική συμπεριφορά).
Με δέσμευση στην προσπάθεια να μην παραδοθώ στη συνηθισμένη ψυχαναγκαστική συμπεριφορά (παρεμπόδιση αντίδρασης στα πλαίσια της ψυχοθεραπευτικής συμμαχίας), αφού εκτεθώ στο στρεσσογόνο ερέθισμα, σκέφτομαι: "Μπορεί να κινδυνεύω", κι έτσι προσέχω (εφαρμόζοντας συμπεριφορές μάχης/αντιμετώπισης).

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534650119838628

Ενημερωθείτε για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία - Cognitive Behavioural Therapy (CBT) - από την Ι.Ν.Τριπερίνα

Copyright 2.5.19, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Θεραπευτική συμμαχία στις διαταραχές συναισθήματος

Photo by isabell winter on Unsplash

Η θεραπευτική συμμαχία είναι το κλειδί στη θεραπεία των διαταραχών της διάθεσης (άγχος, κατάθλιψη), και οι στρατηγικές ρύθμισης του συναισθήματος είναι οι δρόμοι να διαβεί όποιος ανοίγει την πόρτα της γνωσιακής θεραπείας, προσπαθώντας να φτάσει στην ψυχική ανθεκτικότητα και ευημερία.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534650119845503

Ενημερωθείτε για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία - Cognitive Behavioural Therapy (CBT) - από την Ι.Ν.Τριπερίνα

Copyright 1.5.19, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.


 

Θεραπεία αποδοχής και δέσμευσης σε υπερήλικη

Photo by aris sfakianakis on Unsplash

Η περίπτωση της θεραπείας αποδοχής και δέσμευσης σε υπερήλικη με κατάθλιψη και γενικευμένη αγχώδη διαταραχή: η αποδοχή του περιεχομένου των σκέψεων και των συναισθημάτων που δεν μπορούν να αλλάξουν και η δέσμευση στις αξίες που έχουν προσωπική σημασία με υιοθέτηση ανάλογων συμπεριφορών αποδείχτηκε ιδιαίτερα αποτελεσματική σχετικά με θέματα της ηλικίας (αλλαγές στη σωματική και πνευματική υγεία).

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534650115589754?journalCode=ccsa

Ενημερωθείτε για τη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης - Acceptance and Commitment Therapy - από την Ι.Ν.Τριπερίνα

Copyright 29.9.18, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Σεξουαλική κακοποίηση και θεραπεία τραύματος

Photo by lesly juarez on Unsplash

Αντιμετώπιση ενός 16χρονου κοριτσιού που υπέστη σεξουαλική κακοποίηση με τη χρήση γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας επικεντρωμένης στο τραύμα και νομικής παρέμβασης.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534650118800809?journalCode=ccsa

Ενημερωθείτε για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία - Cognitive Behavioural Therapy (CBT) και τη Δικανική Θεραπεία - Forensic Therapy - από την Ι.Ν.Τριπερίνα

Για το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης, την πρόληψη της κακοποίησης και την προαγωγή της σεξουαλικής υγείας, διαβάστε εδώ:

http://www.clevercareer.gr/blog/sexualharassment.htm

Copyright 23.9.18, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Συναλλακτική ανάλυση σε single μητέρα και τον νέο ενήλικο γιό της με διπολική διαταραχή

Photo by taylor-bryant n Unsplash

Μελετήσαμε ένα case study που περιγράφει ένα μοντέλο συναλλακτικής ανάλυσης το οποίο εφαρμόστηκε ψυχοθεραπευτικά σε μια single μητέρα και στον νέο ενήλικο γιο της που πάσχει από διπολική διαταραχή τύπου Ι. Στη μελέτη παρουσιάζεται η θεραπευτική εμπειρία 16-συνεδριών με τον γιο και την μητέρα του. Στα πλαίσια της μελέτης περίπτωσης χορηγήθηκε το ερωτηματολόγιο των 16 παραγόντων προσωπικότητας (16PF) κατά τη διάρκεια της 2ης και της 16ης συνεδρίας. Υπήρξε μια σημαντική μεταβολή από την πρώτη έως τη δεύτερη μέτρηση στα ακόλουθα αποτελέσματα: συναισθηματική σταθερότητα από 2 (εξαιρετικά χαμηλή) έως 4 (μέση), ευσυνειδησία ​​κανόνων από 1 (εξαιρετικά χαμηλή) έως 3 (μέτρια χαμηλή), άνοιγμα σε αλλαγές από 6 (μέση) έως 8 (μέτρια υψηλή), και αυτοέλεγχος από 1 (εξαιρετικά χαμηλή) έως 4 (μέση). Οι μειωμένες βαθμολογίες περιελάμβαναν την ανησυχία από 9 (εξαιρετικά υψηλή) έως 7 (μέση) και ένταση από 6 (μέση) έως 3 (μέτρια χαμηλή). Οι αλλαγές συμπεριφοράς στο follow-up ένα μήνα μετά περιέλαβαν τη λήψη του λεωφορείου για να εγγραφεί σε μια σχολή, τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες, την ανάληψη εργασίας μερικής απασχόλησης, και την ανάπτυξη ενός προϋπολογισμού για τη διαχείριση των χρημάτων από την αναπηρική σύνταξη.

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1534650118790811

Ενημερωθείτε για την Ψυχαναλυτική Θεραπεία - Psychoanalytic Therapy - από την Ι.Ν.Τριπερίνα

Copyright 31.7.18, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Σεξουαλική ταυτότητα, ταυτότητα φύλου, κοινωνικό άγχος, κατάθλιψη και ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία στην εφηβεία

Photo by claudia soraya n Unsplash

Η εφηβεία είναι μια εποχή σημαντικών αλλαγών με κοινωνικές, γνωστικές και συναισθηματικές εναλλαγές και ανάπτυξη της αυτονομίας και της ταυτότητας. Μελετήσαμε ένα case study που χρησιμοποίησε μακροχρόνια ψυχοδυναμική ψυχοθεραπεία σε μια έφηβη που διαγνώστηκε με συννοσηρότητα κοινωνικού άγχους και επίμονης κατάθλιψης. Η θεραπεία αρχικά επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση της αυτοεκτίμησης της εφήβου, της τελειοθηρίας και της αυτοκριτικής. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας αποκαλύφθηκε ότι η σεξουαλική ταυτότητα και η ταυτότητα του φύλου της εφήβου συνέβαλαν στο κοινωνικό άγχος και τα καταθλιπτικά συμπτώματα και στην θεραπεία έγινε αντιληπτός ο ρόλος αυτών των ταυτοτήτων και η συμβολή τους στην κοινωνική ταλαιπωρία που διαιωνίζει τα συμπτώματα της κατάθλιψης. Μέσω της αποδοχής της σεξουαλικής ταυτότητας και της ταυτότητας του φύλου, η έφηβος με επιτυχία έγινε πιο άνετη σε κοινωνικά περιβάλλοντα πράγμα που τελικά ανακούφισε τα καταθλιπτικά συμπτώματα. Αυτή η θεραπεία υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας με έναν έφηβο εκτός της σεξουαλικής μειονότητας και της μειονότητας των φύλων και πώς αυτές οι ταυτότητες συνέβαλαν στην εμπειρία του κοινωνικού άγχους και της κατάθλιψης.

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534650118788668

Ενημερωθείτε για την Ψυχαναλυτική Θεραπεία - Psychoanalytic Therapy - από την Ι.Ν.Τριπερίνα

Για ζητήματα φύλου και σεξουαλικότητας διαβάστε εδώ:

https://www.clevercareer.gr/blog/gendersex.htm

Copyright 19.7.18, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Εντατική γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία σωματο-δυσμορφικής διαταραχής

Photo by cassidy kelley on Unsplash

Μελετήσαμε ένα case study που περιγράφει την εντατική προσέγγιση της θεραπείας που χρησιμοποιήθηκε σε μια έφηβο ηλικίας 14 ετών που διαγνώστηκε με σωματο-δυσμορφική διαταραχή (ΣΔΔ). Η ΣΔΔ επηρεάζει το 2,4% του ενήλικου πληθυσμού των ΗΠΑ, με την πλέον κοινή ηλικία εμφάνισης μεταξύ 12 και 13 ετών. Ωστόσο, η έρευνα στον τομέα των εφήβων με ΣΔΔ είναι ελάχιστη. Η θεραπεία περιελάμβανε εξατομικευμένη πορεία γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας και πρόληψη έκθεσης και ανταπόκρισης. Τα συμπτώματα ΣΔΔ μειώθηκαν μετά από 27 συνεδρίες πλήρους ημέρας σε κλινική εξωτερικών ασθενών. Επιπλέον, μειώθηκαν τα γενικά επίπεδα άγχους και αυξήθηκε το επίπεδο λειτουργικότητας. Η εξατομικευμένη θεραπεία και η χρήση αναπτυξιακά κατάλληλων τεχνικών ήταν σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία της θεραπείας της εφήβου.

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534650118782439

Ενημερωθείτε για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία - Cognitive Behavioural Therapy (CBT) - από την Ι.Ν.Τριπερίνα

Copyright 12.7.18, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία σε διαταραχή συσσώρευσης αγαθών και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή

Μελετήσαμε ένα case study που περιγράφει τη χρήση της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας (CBT) για τη θεραπεία μιας 11χρονης προεφήβου, με διαταραχή συσσώρευσης αγαθών και ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η έφηβος συμμετείχε σε θεραπεία που περιελάμβανε συνεδρίες CBT και πρόληψη έκθεσης και ανταπόκρισης, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα λογισμικού γνωστικής αποκατάστασης που σχεδιάστηκε για τη γνωστική δυσλειτουργία. Μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, η έφηβος δεν εμφάνιζε πλέον συμπεριφορές συμβατές με τη διάγνωση συσσώρευσης και τη διάγνωσης της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής και κατέδειξε αξιοσημείωτες βελτιώσεις στα προβλήματά της (διανοητικά τελετουργικά, συσσώρευση αντικειμένων για σκοπούς μαγικής σκέψης).

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1534650118782652

Ενημερωθείτε για τη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία - Cognitive Behavioural Therapy (CBT) - από την Ι.Ν.Τριπερίνα

Copyright 21.6.18, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα.

 

 

Copyright, 2018-2019, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο στην Αθήνα, στη Θήβα και εξ αποστάσεως (online e-Ψυχολόγος).

 

 

Ενημερωθείτε για τις Ψυχολογικές Υπηρεσίες μας

 

Το θεραπευτικό μου προφίλ στο Instagram. Εγκαινιάστηκε το Νοέμβριο του 2018 και τρέχει ακόμα. Ακολουθήστε με.

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

Έδρα Ψυχολογικού Γραφείου CleverCareer: Γληνού 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2019

 

 

Κλείστε ένα ραντεβού