Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Ψυχολογία Προσώπων  >Οργανωσιακή Ψυχολογία  >Ψυχολογία Δ.Β.Μάθησης  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Tο ταλέντο μετράει!

 

 

 

Είτε είσαι ιδιώτης, είτε επιχείρηση, αναζητάς το ταλέντο σου. Αυτό που μπορείς να κάνεις καλά, επειδή το αγαπάς. Αυτό που μπορεί να σου προσφέρει την αξία που χρειάζεσαι για να εξελιχθείς.

 

 

Για επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις δώστε ευκαιρίες επαγγελματικής κατάρτισης στο προσωπικό σας!

- Οι επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν νέους εργαζόμενους δίνοντάς τους ευκαιρίες κατάρτισης, έτσι ώστε να διαθέτουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζονται,

- Και οι επιχειρήσεις που προσφέρουν στους εργαζόμενους που ήδη έχουν διαρκή κατάρτιση, επαγγελματική επιμόρφωση ή την ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή να τονώσουν τις επαγγελματικές δεξιότητες τους,

---- Απολαμβανουν τα εξής πλεονεκτήματα: Γίνονται πιο αποτελεσματικές και ανταγωνιστικές, καθώς το ικανοποιημένο και ικανό προσωπικό είναι πιθανότερο να παραμείνει πιστό, και έτσι εξοικονομούν χρήματα από τις δαπάνες πρόσληψης και ερευνών αγοράς.

Ενημερωθείτε από το CleverCareer για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει να γίνεται μια επιχείρηση που μαθαίνει, εξελίσσεται και προοδεύει!

 

 

Για ιδιώτες

Άνθρωποι κάθε ηλικίας που αναζητείτε νέες ή καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, καλύτερη ποιότητα ζωής και δραστήρια συμμετοχή στην κοινωνία, συμμετέχετε σε προγράμματα προσωπικής και επαγγελματικής υποστήριξης, ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης!

Οι μαθητείες, η μάθηση στο χώρο εργασίας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, η συμβουλευτική, η καθοδήγηση, μπορούν να σας προσφέρουν καλύτερες προοπτικές εργασίας και ζωής.

Ενημερωθείτε από το CleverCareer για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει.

 

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στις συνεδρίες μας οι ενδιαφερόμενοι διευκολύνονται τους να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να θέσουν κατάλληλους στόχους, λαμβάνοντας ανατροφοδότηση και τη δυνατότητα πρόσβασης στις κατάλληλες πηγές ενημέρωσης για να πάρουν τις καλύτερες αποφάσεις σχετικά με την ακαδημαική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Σκοπός μας είναι να αναδείξει ο ενδιαφερόμενος τα δυνατά του σημεία και να ξεπεράσει τις αδυναμίες του, οργανώνοντας τα σχέδιά του, σύμφωνα με τις προσωπικές διαθέσεις και τις δυνατότητές, αλλά και τις διαθέσιμες ευκαιρίες και τους περιορισμούς. Απώτερος στόχος μας είναι να αξιοποιήσει ο ενδιαφερόμενος το δυναμικό του, να νιώθει καλά με τις εκπαιδευτικές και/ή επαγγελματικές επιλογές του, στις οποίες να μπορεί αποδίδει τα μέγιστα, να έχει ένα αίσθημα πληρότητας, δημιουργικότητας και επίτευξης.

Αφορά ηλικίες άνω των 12 ετών - ανθρώπους κάθε ηλικίας χωρίς όριο. Περιλαμβάνεται διαδικασία διερεύνησης και εκτίμησης με χρήση επιστημονικών θεωριών και μεθόδων των ικανοτήτων, των προσωπικών χαρακτηριστικών, των ενδιαφερόντων, των κινήτρων, των κλίσεων, των δεξιοτήτων ενός προσώπου προκειμένου να καταλήξει στη σύνταξη έκθεσης / αναφοράς.

Ενημερωθείτε από το CleverCareer για τις ατομικές και τις ομαδικές συνεδρίες.

 

 

Erasmus+

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el

Το Erasmus+ προσφέρει δυνατότητες

- σε άτομα όλων των ηλικιών, βοηθώντας τα να αναπτύσσουν και να ανταλλάσσουν γνώσεις και εμπειρίες σε ιδρύματα και οργανισμούς που βρίσκονται σε διάφορες χώρες.

- σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών, όπως πανεπιστήμια, φορείς παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ομάδες προβληματισμού, ερευνητικά ιδρύματα και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ζητήστε τη σχετική υποστήριξη του CleverCareer.

 

 

Drop’pin@EURES

https://ec.europa.eu/eures/droppin/el/all-opportunities

Χώρος δημοσίευσης ευκαιριών για τους νέους της Ευρώπης:

Πρακτική άσκηση

Κατάρτιση

Μαθητεία

Στήριξη της κινητικότητας

Ηλεκτρονική μάθηση

Εκδηλώσεις

Επιχειρηματική υποστήριξη

Οικονομική υποστήριξη

Εθελοντισμός

Επαγγελματική καθοδήγηση

Εκπαίδευση σε ξένες γλώσσες

Ζητήστε τη σχετική υποστήριξη του CleverCareer.

 

 

Η πρώτη σου εργασία μέσω του EURES

https://ec.europa.eu/eures/public/el/your-first-eures-job-js

Η Πρώτη σου εργασία μέσω του EURES είναι ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κινητικότητας που βοηθάει τους νέους (18-35 ετών) να βρουν ευκαιρίες εργασίας, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σε κάποια άλλη χώρα της ΕΕ, στη Νορβηγία ή στην Ισλανδία, και τους εργοδότες να βρουν καταρτισμένο εργατικό δυναμικό.

Ζητήστε τη σχετική υποστήριξη του CleverCareer.

 

 

Δανειστική βιβλιοθήκη

Δανείζουμε το βιβλίο "Διαχείριση Καριέρας και Απόδοσης. Εφαρμόζοντας την ψυχολογία στην εργασία" και μια σειρά άλλων εξειδικευμένων βιβλίων. Επικοινωνήστε μαζί μας.

 

 

Έρευνες αγοράς και ειδικοί για το παρόν και το μέλλον των επαγγελμάτων

Εάν θέλεις να βρεις εργασία στην Ελλάδα του σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε πρόσφατα η Manpower στην Καθημερινή (15.12.16),

απόκτησε τεχνικές δεξιότητες:
α) στις επαγγελματικές πωλήσεις
β) στις υπηρεσίες ΙΤ
γ) ως εξειδικευμένος τεχνίτης (πχ. τεχνίτης εργαλειομηχανών),
φροντίζοντας παράλληλα την ανάπτυξη των προσωπικών σου δεξιοτήτων.

Διανοητικό το μέλλον των επαγγελμάτων: https://www.youtube.com/watch?v=8eP7nuZgNqU

Η δημιουργικότητα, η συναισθηματική νοημοσύνη και η γνωστική ευελιξία είναι οι απαραίτητες δεξιότητες για την αγορά εργασίας των επόμενων δύο ετών, σύμφωνα με έρευνα της Manpower Group (Φεβ. 2017) που έγινε με 18.000 εργοδότες σε 43 χώρες και δημοσιεύτηκε με τον τίτλο: The Skills Revolution, Digitization and Why Skills and Talent Matter (η επανάσταση των δεξιοτήτων, ψηφιοποίηση και γιατί οι δεξιότητες και το ταλέντο μετράνε).

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, το Cloud Computing, και το Big Data Analytics είναι οι τομείς του "επόμενου διαδικτύου" που δημιουργούν σημαντικές προκλήσεις στην εργασία, στην ιδιωτική ζωή και στο περιβάλλον. Stay connected and do more ή καλύτερα κάνε κάτι διαφορετικό!

 

 

Τροφή για σκέψη

 

© Copyright 5.12.16, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά.

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Ψυχολόγος | Εργασιακή και Οργανωσιακή Ψυχολόγος

Innovative Projects Leader

Coach | Counselor | Εκπαιδεύτρια Δια Βίου Μάθησης

Consultant | Συγγραφέας | Δημιουργικός Επιστήμονας

 

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

 

 

         

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2017, αριθμός αδείας ψυχολόγου 3750-19/5/97

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc. Occ Psy, T. +302262302619, K. +306977702872, skype: iotrip