Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> 1997-σήμερα: 20+ χρόνια εμπειρίας CleverCareer – Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

 

Η εμπειρία μας σε έργα Οργανωσιακής Αλλαγής και Ανάπτυξης

 

Μελέτες και παρεμβάσεις: Υπηρεσίες Κοινωνικής Έρευνας (surveys), Στατιστικής, Σύνταξης Εκθέσεων, και Παροχής Συμβουλών (survey feedback) με σκοπό την οργάνωση, αλλαγή και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού:

-         Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις διαχείρισης κρίσεων για υγεία και ασφάλεια στην εργασία

-         Μελέτη, Σχεδιασμός και Οργάνωση Βιωματικού Οινικού Οδοιπορικού στους Δρόμους του Κρασιού της Βοιωτίας, με συστημική προσέγγιση για την ενοποίηση όλων των μορφών τουρισμού

-         Προετοιμασία και υποστήριξη διαδοχής σε οικογενειακές επιχειρήσεις

-         Νέα μοντέλα εργασίας: mobile working και κοινωνική επιχειρηματικότητα

-         Διερεύνηση των αιτιών και των συνεπειών του εργασιακού στρες των πληρωμάτων ασθενοφόρων και ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων της έρευνας στο Σωματείο Εργαζόμενων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ)

-         Αξιολόγηση προγραμμάτων βιωματικής εκπαίδευσης και συμβουλευτικού έργου  σε θερινά σχολεία επιχειρηματικότητας στη Στερεά Ελλάδα και Εύβοια

-         Αξιολόγηση προγράμματος διαπολιτισμικής συμβουλευτικής προσφύγων και αιτούντων άσυλο

-         Οργανωσιακό κλίμα και δέσμευση των εργαζόμενων στην ελληνική κατασκευαστική βιομηχανία

-         Κοινωνικές δεξιότητες και προβλήματα συμπεριφοράς παιδιών ιδρυματικής περίθαλψης (εσωτερικό και ημιεσωτερικό μοντέλο)

 

επιστροφή στο portfoliο: 20+ χρόνια εμπειρίας CleverCareer

 

Oι υπηρεσίες μας Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου: πέντε ρόλοι για κάθε επιχείρηση

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018