Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Υπηρεσίες Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου για Επιχειρήσεις

 

Για μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις

Organizational Psychologist

Crisis Management Consultant on Health and Safety Issues

 

 

Υπηρεσίες Οργανωσιακής Ψυχολογίας για τη διαχείριση των κρίσεων που σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

 

 

Ποια ειναι η κατάσταση γύρω από την υγεία και ασφάλεια στην εργασία:

 

Η εντατικοποίηση της εργασίας, οι τεχνολογικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τη φύση της εργασίας ιδιαίτερα κάποιων επαγγελμάτων, η παρατεταμένη εργασιακή ανασφάλεια, οι απολύσεις και η ανεργία ως γενικευμένα κοινωνικά φαινόμενα που έχουν εξουθενώσει το εργατικό δυναμικό, αλλά και η μείωση των κονδυλίων για τη λήψη τόσο μέτρων ασφάλειας από πλευράς επιχειρήσεων όσο και ελέγχων από την πλευρά της πολιτείας στους χώρους εργασίας, επηρεάζουν καθοριστικά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή έχει συνδεθεί με: Κατακόρυφη αύξηση του στρες, σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout), κατάθλιψη, αύξηση ψυχιατρικής νοσηρότητας, αύξηση αυτοκτονιών, αύξηση επισκέψεων στους γενικούς γιατρούς, και αύξηση περιστατικών υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου και μυοσκελετικών παθήσεων.

 

Τα διοικητικά συμβούλια, τα στελέχη, οι επιχειρηματίες, ειδικά σε περιόδους ρευστών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών σαν την τρέχουσα, βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με διαφόρων τύπων κρίσεις που συνδέονται με την ανάγκη λήψης δύσκολων αποφάσεων, την ανάγκη άμεσης επίλυσης προβλημάτων (οργάνωσης, σχέσεων, ιδεών, πεποιθήσεων, συμπεριφοράς, στάσεων), την πρόληψη ή αξιοποίηση της αποτυχίας και της ματαίωσης, τη διαχείριση απαιτητικών διαπροσωπικών σχέσεων, ακόμα και με την αναμέτρηση με την ασθένεια, την αναπηρία, το θάνατο.

 

 

Οι υπηρεσίες Οργανωσιακής Ψυχολογίας και τα οφέλη της αποτελεσματικότητάς τους:

 

Η στρατηγική μας στη διαχείριση κρίσεων υγείας και ασφάλειας βασίζεται στην ανάπτυξη επιχειρησιακών διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης, με καθιέρωση επιχειρησιακής κουλτούρας πρόληψης και βελτίωσης:

- Ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου (πρόβλεψη για το πότε αποφεύγεται, πότε αναλαμβάνεται, πότε μοιράζεται, πότε ανατίθεται σε τρίτους).

- Σύνταξη εγχειριδίου διαχείρισης κρίσεων.

- Καθιέρωση στρατηγικής αντιμετώπισης κρίσεων (αποτροπή, προετοιμασία, αναγνώριση, αποδοχή, αντιμετώπιση, μάθηση, αλλαγή κι ανάπτυξη).

 

Από μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, επιλέγονται εκείνες που ταιριάζουν κατά περίπτωση, ανάλογα με τις εξατομικευμένες επιχειρησιακές, ομαδικές και προσωπικές ανάγκες, και παρέχονται σύμφωνα με τους διεθνείς κώδικες δεοντολογίας των ψυχολόγων με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα απορρήτου, εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

 

Συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων για την αναγνώριση των κινδύνων: Μέτρηση της απόδοσης ατόμων, ομάδων και επιχείρησης από ανάλυση προσώπων, ανάλυση έργου και ανάλυση επιχείρησης [εργασιακό περιβάλλον (υγεία, ασφάλεια), εσωτερικές διαδικασίες (παρακολούθηση, αποχώρηση, απόλυση, ποιότητα, αλλαγές), στόχοι (απόδοση), εργασιακές σχέσεις (ηθικό), προσωπικοί παράγοντες (δυνατότητες, αδυναμίες, κίνητρα), ανοιχτά συστήματα (κέρδος, φήμη, ανταγωνιστικότητα)] σε συνδυασμό με επιχειρησιακούς στόχους.

 

Σύνταξη εκθέσεων των αποτελεσμάτων, τα οποία αξιοποιούνται σε ομαδικές συνεδρίες ανατροφοδότησης, ή παραδίδονται στην επιχείρηση με τη μορφή προτάσεων ανάληψης δράσης, ή παρουσιάζονται στα πλαίσια διαφόρων εκπαιδευτικών ευκαιριών, όπως εταιρικά συνέδρια και κάθε είδους μορφωτικές / ενημερωτικές / παρακινητικές συναντήσεις.

Πιθανοί τομείς ανάληψης δράσης:

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών.

Ανάπτυξη στυλ ηγεσίας που εμπνέει.

Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος εργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας.

Ανάπτυξη ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών και αύξηση της εμπιστοσύνης και της ικανοποίησής τους.

Ανάπτυξη επικοινωνίας με την τοπική κοινότητα και με την παγκόσμια κοινότητα με κοινωνική και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Ανασχεδιασμός των κοινωνικών και ανθρώπινων δομών της επιχείρησης, αναδόμηση των μεθόδων εργασίας και αναδιοργάνωση της τεχνολογίας.

Εξυπηρέτηση προσωπικών και επαγγελματικών αναγκών, στα πλαίσια συνεδριών πρόσωπο με πρόσωπο ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, ψυχολογικής θεραπείας, ψυχοεκπαίδευσης, ψυχολογικού coaching, executive coaching, αλλά και στα πλαίσια ομαδικών συνεδριών, όπου εξυπηρετούνται ομαδοποιημένες ανάγκες προληπτικά, εκπαιδευτικά ή θεραπευτικά. Συνήθως αντιμετωπίζονται προβλήματα σχέσεων στο χώρο εργασίας (συγκρούσεις, σεξουαλική παρενόχληση, ηθική παρενόχληση, εκφοβισμός, εξαπάτηση, κ.α.) ή ζητήματα ανάπτυξης δεξιοτήτων (Ανθεκτικότητα σε συνθήκες πίεσης, Διεκδικητική συμπεριφορά στην αντιμετώπιση δυσκολιών, εμποδίων και προκλήσεων, Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία, Επικοινωνία, Επίλυση προβλημάτων, Διαχείριση συγκρούσεων, Εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, Συναισθηματική ευφυία και Γνωστική ευελιξία, Διαχείριση στρες, κ.α..)

 

Ψυχολογικές υπηρεσίες για στελέχη, εργαζόμενους και μέλη των οικογενειών τους, στα πλαίσια Employee Assistance Programs (EAP) ή ως κοινωνική παροχή στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας. Οι υπηρεσίες του Ψυχολόγου είναι ένα «δώρο» που θα εκτιμηθεί από τον εργαζόμενο και η επιχείρηση θα έχει ανταποδοτικά οφέλη, ως προς την απόδοση και τη δέσμευση του εργαζόμενου ή του στελέχους και φυσικά ως προς τη μείωση του κόστους που θα έχει η επιχείρηση μη αφήνοντας στην τύχη τους προβλήματα που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση οικογένειας και εργασίας (οικογενειακές αλλαγές όπως διαζύγιο, ασθένειες, αναπηρίες, πένθος, κ.α.).

 

 

Πώς υλοποιείται η συνεργασία:

 

Η εξωτερική συνεργασία της οργανωσιακής ψυχολόγου με τις επιχειρήσεις/οργανισμούς αποδεικνύεται καταλληλότερη για την καθιέρωση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους εξυπηρετούμενους, καθώς η ψυχολόγος δεν αποτελεί μέρος του συστήματος της επιχείρησης, ενώ συγχρόνως είναι εξειδικευμένη να μεριμνά για την εξισορρόπηση προσωπικών και επιχειρησιακών στόχων.

 

Η Οργανωσιακή Ψυχολόγος - σε ρόλο Researcher, Consultant, Coach, Counselor, Trainer - αναλαμβάνει projects ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν ή διατηρεί μια σταθερή σχέση με την επιχείρηση/οργανισμό που διαρκεί ορισμένο χρονικό διάστημα και πραγματοποιείται με επισκέψεις / συναντήσεις στο χώρο της επιχείρησης, ή στα γραφεία της ψυχολόγου.

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

 

Ψυχολογία, Οργανωσιακή, Συστημική, Βιωματική, Οικουμενική, Διαχείριση Κρίσεων, Υγεία και Ασφάλεια, Πολυμορφία, Οργανωσιακή Αλλαγή και Ανάπτυξη, Ψυχομετρικά Εργαλεία, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Διαχείριση Ποιότητας, Κοινωνική Ευθύνη, Ηγεσία, Συνεργασία, Επικοινωνία, Εξυπηρέτηση, Consulting, Coaching, Training, Counseling, Έρευνα και Καινοτομία.

 

επιστροφή στις υπηρεσίες Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου για επιχειρήσεις

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018