Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Παροχή Επιστημονικών Συμβουλών Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανάλυση αναγκών, σχεδιασμός, (αναδι)οργάνωση, στελέχωση, εφαρμογή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης μέσα στο πνεύμα της φιλοσοφίας του Νέου Σχολείου

          Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

          Συμβουλευτικές υπηρεσίες (ψυχολογικές και σταδιοδρομίας)

          Συμβουλευτική και εκπαίδευση γονέων

          Συμβουλευτική και εκπαίδευση παιδιών σε κίνδυνο

          Διαπολιτισμική συμβουλευτική και εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών

          Καινοτομία Συναισθηματικού Παιχνιδοσχολείου

          Βιωματικός τουρισμός και βιωματική εκπαίδευση στη Στερεά Ελλάδα (εκπαιδευτικές εκδρομές, περιβαλλοντική εκπαίδευση και δράσεις)

          Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (οργάνωση πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτικών επισκέψεων κ.α.)

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Ανάλυση αναγκών, σχεδιασμός, (αναδι)οργάνωση, στελέχωση, εφαρμογή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, για το γενικό πληθυσμό και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες

          Ανάλυση έργου για την πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων

          Αναλυση έργου και αναγκών για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

          Εκπαίδευση εκπαιδευτών και συμβούλων

          Συμβουλευτικές υπηρεσίες (ψυχολογικές, σταδιοδρομίας)

          Δια βίου μάθηση ανθρώπων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

          Δια βίου μάθηση κρατούμενων και αποφυλακισμένων

          Διαπολιτισμική συμβουλευτική και δια βίου μάθηση προσφύγων και μεταναστών

          Σύνδεση της δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας (οργάνωση πρακτικής άσκησης, εκπαιδευτικών επισκέψεων κ.α.)

          Βιωματικός τουρισμός και δια βίου μάθηση στη Στερεά Ελλάδα (εταιρικές συναντήσεις, city breaks και εκδηλώσεις)

 

Βιωματική εκπαίδευση στελεχών, ΑΒ Βασιλόπουλος, Carrefour, Γρηγόρης Μικρογεύματα,

Ελληνική Τράπεζα, HENKEL-ECOLAB, ΜΕΤΑΞΑ, ORIFLAME, Piaggio, Schwarzkopf-Rilken,

Universal Life Insurance, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Executive MBA, Σιβιτανίδειος Σχολή κ.α.

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

(δημιουργική απασχόληση, εναλλακτική εκπαίδευση)

Ανάλυση αναγκών, σχεδιασμός, (αναδι)οργάνωση, στελέχωση, εφαρμογή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατασκηνώσεων, camp, δημιουργικής απασχόλησης, θερινών σχολείων, σχολείων/εργαστηρίων ευάλωτων ομάδων και συναφών δραστηριοτήτων

          Εκπαίδευση στελεχών και εργαζόμενων

          Συμβουλευτικές υπηρεσίες (ψυχολογικές και σταδιοδρομίας, επιχειρηματικότητας)

          Βιωματικός τουρισμός και βιωματική μάθηση στη Στερεά Ελλάδα (εκπαιδευτικές εκδρομές και δράσεις)

Σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου ή ηλεκτρονικού

Έρευνα και ανάπτυξη καινοτομίας

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάριά μας:

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

 

 

Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης: νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, επαγγελματική εκπαίδευση, ειδική αγωγή, τριτοβάθμια εκπαίδευση, προσφυγικό και εκπαίδευση, δια βίου μάθηση, κατάρτιση, κ.α.

Τοπική αυτοδιοίκηση: Δήμους και Περιφέρειες

Κοινωνικούς Εταίρους

ΜΚΟ

 

Οργανισμούς και εταιρείς που ασχολούνται με Ευρωπαικά Προγραμμάτα (ΕΣΠΑ, ERASMUS+ κ.α.), στα οποία κάνουμε καινοτόμες προτάσεις ή συμμετέχουμε σε συνέργειες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ευπαθείς ομάδες: ΑΜΕΑ | Κρατούμενοι | Αποφυλακισμένοι | Πρόσφυγες | Μετανάστες | Παιδιά σε κίνδυνο

 

Σε μικρή κλίμακα απευθυνόμαστε σε ιδιώτες, στους οποίους παρέχουμε πιλοτικά προγράμματα υψηλών προδιαγραφών

 

<<Με έδρα τη Θήβα, για την Στερεά Ελλάδα, για όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ομογένεια, και για την Ευρώπη>>

 

 

Portfolio των υπηρεσιών μας για επιχειρήσεις

 

Οι υπηρεσίες μας Εργασιακού-Οργανωσιακού Ψυχολόγου: πέντε ρόλοι για κάθε επιχείρηση

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018