Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Υπηρεσίες Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου για Επιχειρήσεις

 

Για οικογενειακές επιχειρήσεις

Business Coach Psychologist on Crisis, Transfer and Start-ups

 

 

Business Coaching

Με σκοπό τη Διαχείριση Κρίσεων, τη Διαδοχή Οικογενειακών Επιχειρήσεων και την καινοφυή επιχειρηματικότητα

 

 

Οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι είναι αναρίθμητοι και μπορεί να οφείλονται στις αγορές, σε αστοχίες έργων και αποφάσεων, σε ανθρώπινα λάθη, σε χρηματοπιστωτικές αλλαγές, σε ατυχήματα, σε φυσικά αίτια και καταστροφές, σε σκόπιμες ενέργειες ανταγωνιστών, σε προσωπικές ή οικογενειακές αλλαγές, ή σε απρόβλεπτες αιτίες.

 

Ο επιχειρηματίας, ειδικά σε περιόδους ρευστών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη λήψη δύσκολων αποφάσεων, την ανάγκη άμεσης επίλυσης προβλημάτων (ζωής, σχέσεων, ιδεών, πεποιθήσεων, στάσεων), την πρόληψη ή αξιοποίηση της αποτυχίας και της ματαίωσης, τη διαχείριση απαιτητικών διαπροσωπικών σχέσεων, την αντιμετώπιση των συναισθημάτων της απογοήτευσης, της θλίψης, της απελπισίας, της μοναξιάς, της αγωνίας, του άγχους, του φόβου, του θυμού, της απόρριψης, της ανεπάρκειας, της υπερεκτίμησης, ακόμα και με την αναμέτρηση με την ασθένεια, την αναπηρία, το θάνατο.

 

Η Οργανωσιακή Ψυχολόγος, σε ρόλο Coach, αναλαμβάνει την υπεύθυνη εργασία να βοηθήσει τον επιχειρηματία να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη να αναγνωρίσει αυτά που θέλει και μπορεί και να επιλέξει ελεύθερα, με κριτική σκέψη, την κατεύθυνση που θα πάρει για την υλοποίηση αυτού που θέλει και μπορεί, ιεραρχώντας του στόχους του και εξισορροπώντας αυτούς τους στόχους με τους στόχους των σημαντικών άλλων και της επιχείρησής του.

 

Αντικείμενο της συνεργασίας επιχειρηματία και οργανωσιακού ψυχολόγου, και αναμενόμενα οφέλη:

 

Εντοπισμός δυνατοτήτων, αδυναμιών, ευκαιριών και εμποδίων που υπάρχουν στο σχεδιασμό της στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης.

 

Μέτρηση της απόδοσης ατόμων, ομάδων και επιχείρησης με ανάλυση προσώπων, ανάλυση έργου και ανάλυση επιχείρησης [εργασιακό περιβάλλον (υγεία, ασφάλεια), εσωτερικές διαδικασίες (παρακολούθηση, αποχώρηση, απόλυση, ποιότητα, αλλαγές), στόχοι (απόδοση), εργασιακές σχέσεις (ηθικό), προσωπικοί παράγοντες (δυνατότητες, αδυναμίες, κίνητρα), ανοιχτά συστήματα (κέρδος, φήμη, ανταγωνιστικότητα)] σε συνδυασμό με επιχειρησιακούς στόχους.

 

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών.

 

Ανάπτυξη στυλ ηγεσίας που εμπνέει το όραμα της επιχείρησης, όχι απλά τη διοικεί.

 

Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος εργασίας και επικοινωνίας με τον εσωτερικό πελάτη.

 

Ανάπτυξη ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών και αύξηση της εμπιστοσύνης και της ικανοποίησής τους.

 

Ανασχεδιασμός των κοινωνικών και ανθρώπινων δομών της επιχείρησης, αναδόμηση των μεθόδων εργασίας και αναδιοργάνωση της τεχνολογίας.

 

Καθιέρωση στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου (πρόβλεψη για το πότε αποφεύγεται, πότε αναλαμβάνεται, πότε μοιράζεται, πότε ανατίθεται σε τρίτους), σύνταξη εγχειριδίου διαχείρισης κρίσεων και καθιέρωση στρατηγικής αντιμετώπισης κρίσεων (αποτροπή, προετοιμασία, αναγνώριση, αποδοχή, αντιμετώπιση, μάθηση, αλλαγή κι ανάπτυξη).

 

Θέσπιση διαδικασιών διαδοχής σε οικογενειακές επιχειρήσεις: κατανομή των ρόλων των μελών της οικογένειας μέσα στην επιχείρηση, διαχείριση των οικογενειακών συγκρούσεων, ετοιμασία του πλάνου διαδοχής, διαχείριση των κινδύνων και των κρίσεων, ανάπτυξη των μελών της οικογένειας, προετοιμασία της ομαλής μετάβασης στη διάδοχη κατάσταση.
 

Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και συμβουλευτική στήριξη start-ups.
 

Καθιέρωση επιχειρησιακών διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Καθιέρωση κουλτούρας πρόληψης και βελτίωσης.

 

Συναισθηματικές δεξιότητες και δεξιότητες συμπεριφοράς που καλλιεργούνται μέσα από βιωματικά προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων: Ανθεκτικότητα σε συνθήκες πίεσης, Διεκδικητική συμπεριφορά στην αντιμετώπιση δυσκολιών, εμποδίων και προκλήσεων, Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία, Επικοινωνία, Επίλυση προβλημάτων, Διαχείριση συγκρούσεων, Εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, κ.α..

 

Το coaching πραγματοποιείται στο χώρο της επιχείρησης, ή στο χώρο της ψυχολόγου, σε συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο, διάρκειας μίας έως δύο ωρών, σε συχνότητα μία έως δύο φορές την εβδομάδα, για συνολική διάρκεια που ποικίλει από τον ένα μήνα έως τον ένα χρόνο.

 

επιστροφή στις υπηρεσίες Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου για επιχειρήσεις

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018