Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Ψυχολόγος BSc MSc

αρ.αδείας: 3750/19.5.97

 

Βιογραφικό  |  Υπηρεσίες  |  Χάρτης  |  Επικοινωνία

 

 

Υπηρεσίες Ανάπτυξης Ομάδων

 

 

παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης ομάδων σε επιχειρήσεις / οργανώσεις:

 

 

για ιδιώτες και οργανισμούς

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης από Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων (Ψυχολόγο)

Ψυχοεκπαιδευτικά προγράμματα και Προγράμματα Coaching

Για ενηλίκους, νέους, φοιτητές, ακαδημαικούς, επιστήμονες, επαγγελματίες, στελέχη, εργαζόμενους κ.α.

Διά ζώσης ή Εξ αποστάσεως

 

3. Εργασία και Ζωή: μάθηση και ανάπτυξη

    3. 1. Όραμα Σταδιοδρομίας

    3. 2. Ανεργία και Επιχειρηματικότητα

    3. 3. Διαγενεακή Συνεργασία - Πέντε Γενιές Μαζί

    3. 4. Διαχείριση Καριέρας και Απόδοσης (το βιβλίο της Ι.Ν.Τριπερίνα - pdf)

    3. 5. Ψυχολογική Αποκατάσταση στη Χρόνια Ασθένεια

    3. 6. Συναισθηματική Ευφυία

    3. 7. Δημιουργική Ψυχολογική Γραφή

    3. 8. Ψυχοεκπαίδευση διά Αλληλογραφίας

    3. 8α. Ομαδική Ψυχοεκπαίδευση διά Αλληλογραφίας

    3. 9. Ψηφιακή Κουλτούρα

 

 

 

 

για επιχειρήσεις

Υπηρεσίες Παροχής Συμβουλών από Ειδικό Οργανωσιακής / Εργασιακής Ψυχολογίας

 

4. Οργάνωση και Εργασία

    4. 1. Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

    4. 2. Ψυχική Υγεία και Εργασία: η ψυχολογική αξιολόγηση

    4. 3. Υπηρεσίες Οργανωσιακού Ψυχολόγου για μικρές επιχειρήσεις

    4. 4. Συγγραφή Οδηγών και Αναφορών Στρες

 

 

 

 

για το κοινό / οργανώσεις / συμπράξεις

Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης στις Ανθρωπιστικές & Κοινωνικές Επιστήμες (Ψυχολογία)

 

Ανοιχτή Επιστήμη

 

Ευφυής Σταδιοδρομία: έρευνα, θεωρία και πράξη

 

Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων:

 

5. Ομάδα, Κοινότητα, Κοινωνία

    5. 1. Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο

            -  9muses9gifts on Instagram - xtourism

            - #clevercareer_psy_art on Instagram

    5. 2. Πολλαπλή Ευφυΐα και Κλιματική Αλλαγή

    5. 3. Ποιος είναι ο καλός πολίτης; Αποπροσανατολισμοί. Κοινωνικές Τάξεις.

    5. 4. Στερεότυπα, Προκαταλήψεις, Σφάλματα Αντίληψης

    5. 5. Πανδημία, Προστασία, Ψυχολογική Στήριξη

 

 

 

 

copyright 2000-2020, I.N.Τριπερίνα

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2020

 

 

Βιογραφικό  |  Υπηρεσίες  |  Χάρτης  |  Επικοινωνία

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας