Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

> Enjoy the Human Business Feeling!

 

psy_art by I.N.Triperina © 30.1.19 on www.instagram.com/clevercareer_you

"Business Therapy" είναι η εξειδικευμένη σειρά υπηρεσιών μας που προσφέρουμε εδώ και πάνω από 20 χρόνια σε επαγγελματίες και επιχειρηματίες: business management + psychological therapy = business therapy. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μετρήσεις, αξιολογήσεις, εκπαίδευση, coaching, consulting. Οι ανάγκες και οι στόχοι των προσώπων των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς του περιβάλλοντος που δρουν, καθοδηγούν τις παρεμβάσεις μας: Ενδοσκόπηση, έμπνευση και παρακίνηση, έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, ανάπτυξη επιχείρησης, καλλιέργεια επιχειρησιακής κουλτούρας, βελτίωση επικοινωνίας και σχέσεων, καλλιέργεια συναισθηματικής νοημοσύνης, προσαρμογή στις νέες ανάγκες, διαχείριση κρίσεων, αλλαγή καριέρας, πώληση επιχείρησης, συνταξιοδότηση, εξισορρόπηση προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής...

 

Περισσότερα by I.N.Triperina © 21.2.19 on www.instagram.com/clevercareer_you

 

 

© Copyright, 2000-2019, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

Έδρα Ψυχολογικού Γραφείου CleverCareer: Γληνού 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018

 

 

Κλείστε ένα ραντεβού