Μαθαίνοντας Πώς Μαθαίνουμε

 

της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα
Ψυχολόγου BSc MSc

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

 

Η Ψυχολόγος Ι. Ν. Τριπερίνα παρέχει ολοκληρωμένες ψυχολογικές υπηρεσίες.

 

 

 

Μαθαίνοντας πώς μαθαίνουμε στην εποχή της παθητικής κατανάλωσης εικόνων.
 

 


Όλοι είμαστε μαθητευόμενοι σε κάτι διά βίου.


 

 

1. Η μάθηση προϋποθέτει διάθεση για διερεύνηση, προσοχή, παρατήρηση, κατανόηση, θέσπιση στόχων (σε συνάφεια με τα ενδιαφέροντα και τους μελλοντικούς στόχους) και ανάληψη ευθύνης για την ίδια τη μαθησιακή διαδικασία (με έναρξη από την επιλογή του τι θα μάθουμε και πώς θα το μάθουμε, αφού δεν έχουμε όλοι τα ίδια ενδιαφέροντα και δεν μαθαίνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο). Όλες οι παραπάνω γνωστικές δραστηριότητες δεν είναι δυνατές χωρίς την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή στη μάθηση. Κανείς δεν θα μας μάθει κάτι. Εμείς μαθαίνουμε και μάλιστα με τον δικό μας ξεχωριστό τρόπο.

 

 

 

 

2. Η μάθηση είναι πρωτίστως μια κοινωνική δραστηριότητα, για αυτό η συμμετοχή στην κοινωνική ζωή είναι βασική για να υπάρξει μάθηση. Μαθαίνουμε εσωτερικεύοντας δραστηριότητες, συνήθειες, λεξιλόγιο και ιδέες των μελών της κοινότητας στην οποία μεγαλώνουμε. Όσο πιο ανώριμοι είμαστε τόσο τα απορροφούμε αυτά αδιάκριτα, ενώ όσο ωριμάζουμε τόσο διακρίνουμε τι κρατάμε και τι αφήνουμε, αν και όχι πάντα με επίγνωση, ή χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις.

 

 

 

 

3. Μαθαίνουμε όταν συμμετέχουμε σε δραστηριότητες που βγάζουν νόημα, γιατί είναι χρήσιμες στη ζωή μας, γιατί βλέπουμε την αμεσότητα της εφαρμογής τους, γιατί εντάσσονται στην τρέχουσα καθημερινότητα, γιατί ανήκουν στο πολιτισμικό μας πλαίσιο.
Μαθαίνουμε από αγάπη όχι από καθήκον.
Και επειδή τα πράγματα μπορεί και να εξελιχθούν διαφορετικά από ό,τι είχαμε προβλέψει, μαθαίνουμε να είμαστε σε θέση να αλλάζουμε. Αυτή τη δυνατότητα της αλλαγής έχει η αγάπη, που δεν την έχει τo καθήκον. Γιατί η αγάπη δίνει κίνητρο και νόημα, ενώ η υποχρέωση το αφαιρεί.

 

 

Copyright, 19/9/23, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος.

 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

αρ.αδείας: 3750/19.5.97

 

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr

 

copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2022

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | Άρθρα | Επικοινωνία

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας