Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> 1997-σήμερα: 20+ χρόνια εμπειρίας CleverCareer – Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

 

Η εμπειρία μας στην έρευνα και στην εκπαίδευση κι ανάπτυξη για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ)

 

 

Εδώ και 20 χρόνια διερευνούμε, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε, εφαρμόζουμε, αξιολογούμε και ανασχεδιάζουμε ολοκληρωμένα προγράμματα πρόληψης, υποστήριξης, παρέμβασης, εκπαίδευσης, αλλαγής και ανάπτυξης που προάγουν την ΑΥΕ, με έμφαση στην ψυχική και επαγγελματική ευημερία σε ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό και κοινοτικό επίπεδο, παρέχοντας ολοκληρωμένες επιστημονικές υπηρεσίες παροχής συμβουλών (consulting).

 

ΈΡΕΥΝΑ

- Έρευνες εργασιακού στρες και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης στρες (stress management programmes)

- Έρευνες επαγγελματικής ευημερίας και εφαρμογή ολοκληρωμένων προγραμμάτων προαγωγής επαγγελματικής ευημερίας

- Έρευνες συμπεριφορικής ασφάλειας

- Έρευνες αλληλεπίδρασης ανθρώπων - τεχνολογιών

- Έρευνες χαρακτηριστικών εργασίας

- Ανάλυση έργου και ανασχεδιασμό εργασίας

- Έρευνες οργανωσιακού κλίματος ή κουλτούρας

- Έρευνες εξυπηρέτησης/ικανοποίησης πελατών

- Παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του επαγγελματικού περιβάλλοντος, και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου

- Καθιέρωση πολιτικών πολυμορφίας και ισότητας

     Θετική εργασιακή κουλτούρα και οργανωσιακή δομή (φόρτος εργασίας, έλεγχος εργασίας, υποστήριξη εργασίας, σχέσεις, προσδιορισμός ρόλων, προσαρμογή στις αλλαγές, κίνητρα, κλπ.)

     Στυλ ηγεσίας και διοίκησης

     Επικοινωνία και σχέσεις

     Επιλογή και αξιολόγηση

     Εκπαίδευση και ανάπτυξη

     Εργασιακή ασφάλεια (αλλαγές και μείωση προσωπικού)

     Εξισορρόπηση επαγγελματικής και οικογενειακής/προσωπικής ζωής

     Συμβουλευτική, coaching και προγράμματα βοήθειας εργαζόμενων (employee assistance programmes - EAPs)

 

Από το βιβλίο "Διαχείριση Καριέρας και Απόδοσης", Ι. Ν. Τριπερίνα (2002),

εκδόσεις CleverCareer, σκίτσο Κ. Βαμβασάκη.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Έχουμε εκπαιδεύσει εκατοντάδες στελέχη παραγωγικών φορέων, στελέχη τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού, επαγγελματίες ΑΥΕ, και άλλους, σε θέματα ΑΥΕ και διαφορετικότητας.

 

Έχουμε παράσχει χιλιάδες ώρες ψυχολογικής συμβουλευτικής, ψυχολογικού coaching και ψυχοεκπαίδευσης σε πρόσωπα και ομάδες, είτε με πρωτοβουλία του οργανισμού τους, είτε με ιδιωτική πρωτοβουλία. Διενεργούμε ψυχολογικές εξετάσεις και αξιολογήσεις. Μεριμνούμε ολοκληρωμένα για την επαγγελματική και προσωπική υγεία και ασφάλεια.

 

Έχουμε οργανώσει δεκάδες δραστηριότητες και εκδηλώσεις ΑΥΕ: εκπαιδευτικές εκδρομές, ταξίδια κινήτρων, θεματικές εκδηλώσεις, εκδηλώσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κλπ.

 

Έχουμε πάρει μέρος σε συνέδρια και ημερίδες ΑΥΕ με παρουσιάσεις ερευνών και μελετών περιπτώσεων.

 

 

Healthy Workplaces Campaigns

Με το CleverCareer συμμετέχουμε στις καμπάνιες του European Agency for Safety and Health at Work για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με δημοσιεύσεις άρθρων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

https://healthy-workplaces.eu

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=176&v=FXdYMPqCfnw

Healthy Workplaces MANAGE DANGEROUS SUBSTANCES - Campaign 2018-19

 

https://www.youtube.com/watch?v=9bodWzkkcCU

Healthy Workplaces Healthy workplaces for all ages - Campaign 2016–17

 

https://www.youtube.com/watch?v=iBy4WaR14Bo

Healthy Workplaces Managing stress and psychosocial risks at work - Campaign 2014-2015

 

https://www.napofilm.net/el/napos-films/films

Οι ταινίες του Napo για θέματα ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.

 

 

επιστροφή στο portfoliο: 20+ χρόνια εμπειρίας CleverCareer

 

Oι υπηρεσίες μας Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου: πέντε ρόλοι για κάθε επιχείρηση

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018