Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> 1997-2017: 20 χρόνια εμπειρίας CleverCareer – Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

 

Εξισορρόπηση προσωπικής και επιχειρησιακής ευημερίας

 

 

Στην εποχή της επανάστασης της επικοινωνίας και της πληροφορίας οι αλλαγές που συμβαίνουν διαρκώς επηρεάζουν τους ανθρώπους και τις οργανώσεις. Η διαρκής προσαρμογή της συμπεριφοράς, της στρατηγικής, των διαδικασιών και των μεθόδων είναι μόνιμη ανάγκη των οργανώσεων που ενδιαφέρονται για την αποτελεσματικότητα, την υψηλή απόδοση, την εργασιακή ικανοποίηση, την αριστεία. Άνθρωποι και οργανώσεις μπορούν να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους, να εκπληρώσουν τις προσδοκίες τους, και να πετύχουν αποτελέσματα, με την κατάλληλη ενδυνάμωση και διευκόλυνση. Για αυτό παρεμβαίνουμε συνολικά και ολοκληρωμένα, για να πετύχουμε την κάλυψη ιδιαίτερων αναγκών προσαρμογής και βελτίωσης που προκύπτουν από κάθε είδους αλλαγές.

Συνεργαζόμαστε με όλους τους τομείς / κλάδους επιχειρήσεων για να πετύχουμε τους εξής στόχους:

·      βελτίωση της απόδοσης και της προσαρμογής των ατόμων, των ομάδων και των επιχειρήσεων/οργανώσεων

·      αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών / διαδικασιών / εργασίας

·      αύξηση της ικανοποίησης από την εργασία

·      δημόσια και κοινωνική εταιρική αναγνώριση

·      αύξηση της οργανωσιακής υπευθυνότητας ως προς τον τελικό πελάτη, το περιβάλλον, την τοπική κοινότητα και ευημερία, την υγεία και ασφάλεια

·      επίτευξη οργανωσιακών στόχων σε ισορροπία με προσωπικούς στόχους

·      βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής-προσωπικής ζωής.

 

Το σημείο εκκίνησής μας είναι το επιστημονικό μας υπόβαθρο σε συνδυασμό με την 20ετή επαγγελματική εμπειρία μας και τις αξίες μας:

 

"Ψυχική ευημερία διαθέτει ο άνθρωπος που έχει επίγνωση του δυναμικού του (των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του),

που μπορεί να αντιμετωπίζει τις στρεσσογόνες καταστάσεις της ζωής,

που μπορεί να εργάζεται δημιουργικά και αποτελεσματικά και

που μπορεί να συνεισφέρει στην κοινότητά του."

 

"Επαγγελματική ευημερία είναι η ασφαλής, υγιής και παραγωγική εργασία

που αποδίδουν επιδέξιοι εργαζόμενοι σε καλά οργανωμένες επιχειρήσεις,

οι οποίες μεριμνούν για την πρόληψη των ατυχημάτων, των απουσιών, των λαθών,

των παραπόνων, των συγκρούσεων, της διαρροής (turnover), ενώ προάγουν

την παροχή κινήτρων και διαρκούς υποστήριξης για υψηλό ηθικό και

παραγωγικότητα, θετικό κλίμα, καλή εξυπηρέτηση πελατών και καλή φήμη."

 

επιστροφή στο portfoliο: 20+ χρόνια εμπειρίας CleverCareer

 

Oι υπηρεσίες μας Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου: πέντε ρόλοι για κάθε επιχείρηση

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018