Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc αρ. αδ. 3750/19.5.97

 

Βιογραφικό  |  Υπηρεσίες  |  Χάρτης  |  Επικοινωνία

 

 

Ευφυής Σταδιοδρομία

 

η ανοιχτή επιστήμη της Ι.Ν.Τριπερίνα, Ψυχολόγου BSc. MSc. (copyrighted 1990-σήμερα)

Science: Research, Theory and Practice

 

 

1.

 

Η «Ευφυής Σταδιοδρομία» (Clever Career) λαμβάνει χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, καλλιεργώντας τις υπαρξιακές, βιοσωματικές, συναισθηματικές, γνωστικές, συμπεριφορικές και κοινωνικές δυνατότητες του προσώπου, μέσα στις ομάδες που εγκρίνει ή απορρίπτει (ενσωματώνεται ή αποχωρεί) στα πλαίσια του πολιτισμού μας. Αξιοποιούμε τον όρο "ευφυΐα" με την έννοια της πληρότητας και της πλαστικότητας.

 

Με το θεωρητικό μοντέλο μας της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» και τις εφαρμογές του αποβλέπουμε στην πλήρη, ολοκληρωμένη, αρμονική και ισορροπημένη ανάπτυξη της ανθρώπινης οντότητας με σκοπό τη συνύπαρξη, πρεσβεύοντας τις αξίες της ειρήνης, της ελευθερίας, της κριτικής σκέψης, της αγάπης, της αλληλεγγύης, της φιλίας, της εκτίμησης και αξιοποίησης της διαφορετικότητας.

 

 

2.

 

Θεμελειώδης αρχή της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» είναι η φύση και καλλιέργεια (nature and nurture) με σκοπό την ψυχική υγεία και ευημερία ανθρώπων και κοινωνιών.

 

photo by Ioanna N. Triperina, July 2016

 

 

3.

 

Η «Ευφυής Σταδιοδρομία» δεν είναι στατική. «Κινείται» ανάμεσα σε δύο σημεία της περιφέρειας του κύκλου, αναζητώντας την ψυχική υγεία και ευημερία.

Κάπου ανάμεσα στα άκρα, στους δύο πόλους +/-, στην ταλάντωση του «εκκρεμούς» ανάμεσα στα δύο άκρα, βρίσκεται το μέτρο (όταν το ψάχνουμε).

Η χρυσή τομή δεν είναι ένα σημείο, είναι η ίδια η ταλάντωση. Αυτή είναι η σύνθεση, κι αυτή είναι η δική μας φιλοσοφική θεώρηση :-)

Εξαντλείται η ταλάντωση στα σημεία του "εκκρεμούς"; Ό,τι υπάρχει πάνω και πέρα από την ταλάντωση είναι η δημιουργικότητα, η έμπνευση, το ένστικτο, που εμπλουτίζει και ολοκληρώνει την θεωρία μας. Συνεπώς η "εικόνα" στη σύλληψή μας είναι τρισδιάστατη, και η ταλάντωση κάνει ολόκληρη περιφορά και έχει κίνηση προς τα πάνω. Σκεφτείτε τη διαφορά ανάμεσα στον κύκλο και στη σπείρα ;-)

 

 

 

4.

 

Η «Ευφυής Σταδιοδρομία» ως αλληγόρημα είναι μια σφαίρα, με κέντρο, ακτίνα, περιφέρεια και φόντο μέσα στο οποίο κινείται. Σκεφτείτε ότι η σφαίρα κινείται τόσο από μόνη της όσο και όταν την πετάει κανείς, είτε από πρόθεση, είτε τυχαία ;-)

 

Κέντρο: η μετα-επιστήμη που περιλαμβάνει την επιστημονική έρευνα, τη φιλοσοφία, τη θεολογία, τα μαθηματικά, τη μηχανική και την τεχνολογία. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις ερευνητικές μας δεξιότητες (σκέψεις).

 

Ακτίνα: οι ανθρώπινες δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η συνεργασία, η επικοινωνία, η καινοτομία, η ευελιξία και προσαρμοστικότητα, οι διαπολιτισμικές δεξιότητες. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις συναισθηματικές και τις κοινωνικές μας δεξιότητες (συναίσθημα, σχέσεις), στις οποίες βασίζονται οι σχέσεις μας.

 

Περιφέρεια: οι τέχνες (ως πολυδιάστατες μορφές έκφρασης που είναι σε θέση να συλλαμβάνουν και να αποδίδουν τα σύγχρονα πολυεπίπεδα χαρακτηριστικά και μηνύματα του κόσμου μας) που περιλαμβάνουν το λόγο, την εικόνα, τον ήχο, την κίνηση, το παιχνίδι. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις πολλαπλές εκφραστικές μας δεξιότητες (συμπεριφορά). Προσεγγίζουμε την τέχνη ως τρόπο έκφρασης και όχι ως καλλιτεχνία.

 

Φόντο: ο πολιτισμός, η φύση, ο κόσμος. Η ευημερία του ανθρώπου εξαρτάται από την ευημερία του πλανήτη (κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα, διαθεσιμότητα νερού κλπ.), η οποία βασίζεται στον πολιτισμό του. Με το μοντέλο μας καλλιεργούμε τις υπαρξιακές και φυσιοκρατικές μας δεξιότητες (σημασία, σώμα). Το νόημα της ύπαρξης συγκροτείται από το συνειδητό και το ασυνείδητο - συλλαμβάνεται στην επιφάνεια, αλλά αποκαλύπτεται σε όλο του το βάθος μετά από εσωτερική διερεύνηση.

 

 

 

5.

 

Στην «Ευφυή Σταδιοδρομία» έμφαση δίνουμε στη συνεργασία των πέντε γενεών:

Γενιά του Πολέμου - War Generation: γεννήθηκαν μεταξύ 1926 και 1945.

Γενιά Μπέιμπι Μπουμ - Baby boom Generation: γεννήθηκαν μεταξύ 1946 και 1965.

Γενιά Χ - Generation X: γεννήθηκαν μεταξύ 1966 και 1985.

Γενιά Υ - Generation Υ / Millennials: γεννήθηκαν μεταξύ 1986 και 2005.

Γενιά Ζ - Generation Z: γεννήθηκαν από το 2006 και θα γεννηθούν έως το 2025.

 

copyright 3.10.18, I.N.T.

 

 

6.

 

6σ για «Ευφυή Σταδιοδρομία»

 

RESEEN: Research, Emotions, Society, Expression, Existence, Nature

γνωστικός, συναισθηματικός, κοινωνικός, συμπεριφορικός, υπαρξιακός, βιοσωματικός τομέας

 

Βιοσωματικό (σώμα-αισθήματα)

Συναισθηματικό (συναισθήματα)

Γνωστικό (σκέψεις-λογική)

Συμπεριφορικό (συμπεριφορές)

Κοινωνικό (σχέσεις-αλληλεπιδράσεις: διαπροσωπικές, ομαδικές, διομαδικές, επιχειρησιακές, διεπιχειρησιακές, κοινοτικές, παγκόσμιες)

Υπαρξιακό (σημασία-νόημα-αξίες-κίνητρα-σκοπός)

 

copyright 2010, I.N.T.

 

Τη δομή της ανθρώπινης οντότητας συνιστούν

το σώμα

το συναίσθημα, η σκέψη, η συμπεριφορά (ψυχή)

οι σχέσεις (το πλαίσιο)

η σημασία

Όλα αυτά μαζί (=), συνολικά και συνθετικά, αποτελούν τους τομείς των δυνατοτήτων του (βιοσωματικές, γνωστικές, συναισθηματικές, συμπεριφορικές, κοινωνικές και υπαρξιακές) που μπορεί να καλλιεργεί ισότιμα για να έχει ψυχική ισορροπία και ευημερία.

 

Η ψυχή (mind & soul), το σώμα (body) και το πνεύμα (spirit) αποτελούν την τρισυπόστατη φύση του ανθρώπου.

 

Ο άνθρωπος έχει πολλές επιμέρους δυνατότητες τις οποίες μπορεί να καλλιεργήσει, αλλά και αδυναμίες που μπορεί να τις μεταχειριστεί με καλούς και κακούς τρόπους. Ο καθένας έχει τις δικές του δυνατότητες και αδυναμίες, πράγμα που τον κάνει ξεχωριστό και συνιστά την ιδιαίτερη αξία του, αλλά και τον οδηγεί στη συμπληρωματικότητα με τους άλλους. Από εδώ ξεκινάει το παιχνίδι της ζωής που έχει τόσο περιορισμούς και εμπόδια, όσο και ευκαιρίες. Ο άνθρωπος έχει την προσωπική ελευθερία ή ευθύνη να αξιοποιήσει τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες για το καλό το δικό του, των άλλων και του κόσμου.

 

 

7.

 

Η θεωρία και οι εφαρμογές της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα στην Ψυχολογία από το 1990 στην Αθήνα και άρχισαν να συστηματοποιούνται σε αυτό το πλαίσιο που διαβάζετε τώρα (1-9) από το έτος 2010 στη Θήβα του Νομού Βοιωτίας της Στερεάς Ελλάδας. Περιδιαβαίνοντας τους επτά λόφους της πόλης των Θηβών εμπνευστήκαμε συνδυάζοντας το τοπικό με το παγκόσμιο, το αρχέγονο με το σύγχρονο, το τωρινό με το αιώνιο.

 

Ζωγραφική της Ι. Ν. Τριπερίνα + Μίλτα, copyright 2014, I.N.T.

 

 

8.

 

Αξιοποιώντας το θεωρητικό μοντέλο της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας» κάνουμε εφαρμογές της ψυχολογίας με σκοπό την ανάπτυξη, την αλλαγή, την προσαρμογή και τη βελτίωση του προσώπου, ως μέλους ομάδων και συντελεστή πολιτισμού. Οι εφαρμογές της ψυχολογίας έχουν στόχο να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια και την ικανοποίηση, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, είτε προληπτικά, είτε σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Βασίζονται στη διαμόρφωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του ψυχολόγου και ενός προσώπου, μιας ομάδας (ζεύγος, οικογένεια, φιλική, εκπαιδευτική, επαγγελματική, τοπική και κάθε είδος κοινότητας), και στην αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών που απορρέουν από την επιστήμη της ψυχολογίας.

 

Οι ψυχολογικές εφαρμογές μας:

  1. Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία

  2. Ψυχολογικό coaching

  3. Ψυχολογικό counseling

  4. Ψυχο-εκπαίδευση

  5. Δια βίου μάθηση

  6. Σχεδιασμός εμπειρίας - e-content (e-learning, e-health, e-safety, e-freedom, digital culture)

  7. Consulting (research/survey, design, manage, implement, evaluate, feedback)

  8. Επιστημονική δημιουργικότητα

copyright 2018, I.N.T.

 

9.

 

9muses9gifts

Η φωτεινή πλευρά της ψυχής:

Οι εννέα μούσες, τα εννέα χαρίσματα και οι εννέα ευφυΐες αποτελούν τους τομείς του ερευνητικού μας ενδιαφέροντος από το οποίο πηγάζουν οι εφαρμογές μας.

Στις μελέτες μας διαφαίνονται εννέα είδη νοημοσύνης, σε συνάφεια με ένα στάδιο της θεωρίας της Πολλαπλής Νοημοσύνης του Gardner (1983), καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Harvard, σε συνάφεια με τις Εννέα Μούσες της αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας και τις χάρες που διέθετε η κάθε μία, καθώς και σε συνάφεια με τις χάρες που αναφέρονται στην Α' προς Κορινθίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου (ιβ:8-10) ως οι Εννέα Χάρες του Πνεύματος (πβ. και Τρεις Ιεράρχες, ως σύμβολο σύζευξης Ελληνισμού και Χριστιανισμού, ισότητας και ενότητας).

Η σκοτεινή πλευρά της ψυχής:

Στις μελέτες μας δεν παραλείπουμε να ρίχνουμε φως και στο σκοτάδι της ψυχής, μιας και το ένα είναι η άλλη πλευρά του άλλου. Η "σκοτεινή τριάδα" της προσωπικότητας του Del Paulhus (1998), καθηγητή στο Πανεπιστήμιο British Columbia, έχουμε παρατηρήσει ότι έχει συνάφεια με τις τρεις σκοτεινές θεότητες της αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας, την Εκάτη, την Άρτεμη και την Περσεφόνη, καθώς και με τα πάθη της ψυχής, όπως περιγράφονται στα πατερικά κείμενα του Μάξιμου του Ομολογητή τον 6ο μ. Χ. αιώνα.
Στην εποχή μας η Ψυχολογική Αναγέννηση του Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος και του Ορθόδοξου Χριστιανικού Πνεύματος έχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για τους τομείς της ψυχοθεραπείας, της εξελικτικής, της παιδαγωγικής και άλλων κλάδων της ψυχολογίας, και με αυτό ασχολούμαστε από το 2010 ως σήμερα (Ι. Ν. Τριπερίνα).

 

Ζωγραφική της Ι. Ν. Τριπερίνα + Μίλτα, copyright Μάρτιος 2013, I.N.T.

 

 

 

 

 

 

 

Έρευνα, Θεωρία και Πράξη της «Ευφυούς Σταδιοδρομίας»

 

Η τεχνολογική πρόοδος είναι πολύ μεγάλη στο πέρασμα των αιώνων και οι αλλαγές θεαματικές. Σταθερά όμως και με παρόμοιο τρόπο στο διάβα των αιώνων απασχολούν τον άνθρωπο: η αγάπη και η ελευθερία, η φιλαυτία και η αυτοαπόρριψη, η ηδονή και η οδύνη, και τον απασχολούν συναισθηματικά, γνωσιακά, συμπεριφορικά, τόσο ενδοπροσωπικά όσο και διαπροσωπικά.

Ο άνθρωπος, από την αντίληψη της γης ως επίπεδης μέχρι τα διαγαλαξιακά ταξίδια, συνεχίζει να ταλαιπωρείται (φλέγεται, δροσίζεται, γκρεμίζεται, αιωρείται) από την ηδονή της ελευθερίας και την οδύνη της αγάπης, άλλοτε φιλάρεσκα, άλλοτε αυτοκαταστροφικά, σε όλους τους δυνατούς συνδυασμούς των έξι λέξεων.

Η ψυχολόγος Ι.Ν.Τριπερίνα συντονίζει την έρευνα του CleverCareer σχετικά με τις παραπάνω έννοιες (ήθος), ως χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των ανθρώπων μέσα στον πολιτισμό μας (ψηφιακός πολιτισμός). Επιχειρείται συγκριτική θεώρηση τόσο σε βάθος χρόνου του πολιτισμού, όσο και μεταξύ του σύγχρονου δυτικού και ανατολικού πολιτισμού.

 

Ερευνητικά ερωτήματα που μελετούμε σε πέντε επίπεδα (πρόσωπο, ομάδα, οργάνωση, τοπική κοινότητα, παγκόσμια κοινότητα) στο επιστημονικό εργαστήρι ψυχολογικής έρευνας του CleverCareer:

Πώς αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι την εξέλιξη του πολιτισμού; (υπερπληθυσμός, υπερκατανάλωση, μόλυνση περιβάλλοντος, κλιματικές αλλαγές, φυσικές καταστροφές, ένοπλες συρράξεις, κλπ.).

Πώς νιώθουν; (ψυχική υγεία, συναισθήματα, προσωπικότητα, ψυχολογικοί παράγοντες: αντίληψη του κινδύνου, στρες, συναισθηματικές αντιδράσεις, επιθετικότητα, αλλαγές στην κουλτούρα, αντίσταση στην αλλαγή, κλπ.).

Πώς συμπεριφέρονται; (α.υγεία, ευημερία, σεξουαλικότητα, β. σχέσεις: ενδοομαδικές, διομαδικές, διαφυλικές, διαγενεακές, ενδοοικογενειακές, γ. ψηφιακή επικοινωνία, δ. ιδρυματισμός/οργανώσεις, ε. οργάνωση και εργασία στον τόπο και στο χρόνο, στ. διομαδικές εντάσεις και συγκρούσεις, κλπ.).

Μεθοδολογία έρευνας: Παρατήρηση στο φυσικό χώρο, Συγκέντρωση ιστοριών ζωής και προσωπικών εμπειριών, Ανάλυση περιεχομένου οπτικοακουστικού υλικού

(η συλλογή του υλικού έχει ξεκινήσει από το 2010 αλλά συλλέγω δεδομένα ήδη από το μακρινό 1972, ακόμα και από τις αρχές του 20ου αιώνα).

Σκοπός έρευνας: Καταγραφή και κατανόηση της κατάστασης σε επίπεδο προσώπων, ομάδων, οργανώσεων και κοινότητας, ψυχολογική ενδυνάμωση, διευκόλυνση προσαρμογής στις αλλαγές, προαγωγή της συνεργασίας των γενεών, των συζύγων, της οικογένειας και άλλων ομάδων, στρατηγική αναδιοργάνωση της παραγωγής και της εργασίας (διαδοχή επιχειρήσεων, μετάβαση στις ψηφιακές επιχειρήσεις, οργάνωση χωρίς οργανώσεις, καινοτόμος επιχειρηματικότητα, νεανική επιχειρηματικότητα, τοπική βιώσιμη επιχειρηματικότητα κλπ.).

 

Η διαπολιτισμική διάσταση της έρευνας:

Ταυτότητα και ετερότητα. Ομοιότητα και διαφορετικότητα. Πόσο μοιάζουμε και πόσο διαφέρουμε οι άνθρωποι που ανήκουμε σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, πολιτισμούς, θρησκείες;

Βασικοί τομείς που εντοπίζουμε διαφορές και ομοιότητες:

-τι είναι οικογένεια, πώς οργανώνεται, πώς είναι οι σχέσεις συγγένειας και οι σχέσεις φιλίας

-τι είναι εργασία και πώς εργάζονται οι άνθρωποι

-τι είναι ελεύθερος χρόνος, τι διασκέδαση και σχόλη, και τι περιλαμβάνουν

-τι είναι τέχνη, τι πολιτισμός, και ποιος ο τρόπος ζωής

-τι είναι ιδιοκτησία και ποιοι κατέχουν τη γη και τα εργαλεία

-τι είναι εξουσία, ποιοι την κατέχουν και πώς τη χρησιμοποιούν

-τι είναι ζωή και θάνατος, και ποιο το νόημα της ζωής και του θανάτου.

Η διαπολιτισμική εκπαίδευση αφορά ανηλίκους και ενηλίκους, στην προσωπική, στην κοινωνική και στην επαγγελματική ζωή και έχει πολλά να μας μάθει...

Με τον όρο «Διαπολιτισμική Επάρκεια» εννοούνται οι ικανότητες ενός ατόμου να δρα «αποτελεσματικά και κατάλληλα όταν αλληλεπιδρά με άλλους, οι οποίοι είναι γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικοί από τον ίδιο», όπως ορίζουν οι Fantini & Tirmizi (Fantini & Tirmizi, 2006) και είναι αποδεκτό από την UNESCO.

Fantini, A., & Tirmizi, A, (2006). Exploring and assessing intercultural competence. World Learning Publications.

Copyright, 25/1/17, I. N. T.

 

Οι δημοσιευμένες έρευνες της Ι.Ν.Τριπερίνα

 

Research and publications:

(statistical methodology/research design: structural equation modeling)

From competencies in action (ΔΕΝΔΡΑ, Greece and Cyprus 1997-2009) to emotional play-school (Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο, Viotia 2010-2017): experiential learning and development in the cultural and geophysical landscape for the cultivation of multiple intelligence (PSMA, 2017).
Experiential training assessment "entrepreneurship competencies" in summer schools in Attica (2007-2008).

Assessment of a counselling programme for career development of students at trades and vocations in Athens (2003).

Causes and effects of ambulance crew work stress (2001).

Cross-cultural counseling (refugees - asylum seekers): description and evaluation for social and job market integration in Greece (1999).

Organizational climate and commitment in the Greek manufacturing industry (1998).

Gender differentiations in sexuality perception (1996).

Social competencies and behavior problems of children in child protection institutions (1995).

 

Research proposals and applications:

Erasmus +: FORINER etc.

EQUAL: Women overcoming the ceiling glass

FP6-IST (Information Society Technologies): various

FP6: "The CARiMan project": CleverCareer's contribution with Computer Supported Cooperative Work

EPEAEK II: various entrepreneurship projects

European Project Β3-4113: Refugee integration

YOUTH: “ΕΥGΕ-ΝΕΤ: Young Entrepreneurs Development”

NOW: IT Women

AVANZA: Job Club for women

LEONARDO DA VINCI: “WEPY: Work Experience for Youth” etc.

YOUTHSTART: Job Club for young people

ADAPT: ECO-Management Project

 

Άρθρα:

Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο της Ι.Ν.Τριπερίνα.

Η επιστημονική έρευνα, η κατασκευή ψυχομετρικών εργαλείων cleverTOOLS, η σύνταξη εγχειριδίων και οδηγών της Ι.Ν.Τριπερίνα.

Ψηφιακός πολιτισμός και προσωπικότητα της Ι.Ν.Τριπερίνα.

Συναισθηματική ευφυΐα και συναισθηματική αστάθεια (νευρωτισμός) της Ι.Ν.Τριπερίνα.

Διαγενεακή συνεργασία - Πέντε γενιές μαζί της Ι.Ν.Τριπερίνα.

Κλιματική αλλαγή και οικοψυχολογία της Ι.Ν.Τριπερίνα.

Αντιθέσεις και Διαλεκτική - Dialectic, της Ι.Ν.Τριπερίνα

 

Ψυχολογική Πράξη:

Η συνθετική προσέγγιση της "Ευφυούς Σταδιοδρομίας" αξιοποιείται στην θεραπευτική εργασία με παιδιά, εφήβους και ενηλίκους, σε πρόσωπο με πρόσωπο, ζεύγους ή ομαδικές συνεδρίες, για τη θεραπεία ψυχολογικών ζητημάτων και διαταραχών (κατάθλιψης, άγχους, προσωπικότητας...), χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένες από την επιστημονική έρευνα θεραπευτικές τεχνικές και παρεμβάσεις.

Στην ιδιωτική πρακτική η Ιωάννα Ν. Τριπερίνα αξιοποιεί συνθετικά ή εκλεκτικά μια ποικιλία τύπων θεραπείας, στις οποίες έχει εκπαιδευτεί μέσω της τυπικής (βλ. CV) και άτυπης εκπαίδευσης.

Στην άτυπη ενδεικτικά συγκαταλέγονται: συστηματικές διαδικασίες αυτομάθησης, εκπαίδευση από συναδέλφους και προσωπική εκπαιδευτική ψυχοθεραπεία.

 

 

 

Copyright, 24.6.2019, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

___________

 

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2020

 

 

Βιογραφικό  |  Υπηρεσίες  |  Χάρτης  |  Επικοινωνία

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας