Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc αρ. αδ. 3750/19.5.97

 

 

Για να αναθέσετε ένα έργο στην ψυχολόγο Ι.Ν.Τριπερίνα...

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες και τα έργα μας (ζητήστε μας το αναλυτικό φυλλάδιο) και συζητήστε μαζί μας τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

 

 

> Business Therapy =

   Business Management + Psychological Therapy

 

 

Υπηρεσίες για οικογενειακές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις: έναρξη, κρίση, διαδοχή

\\ Business Coach Psychologist on Crisis, Transfer and Start-ups

 

Υπηρεσίες για την υγεία και την ασφάλεια

\\ Organizational Psychologist - Crisis Management Consultant on Health and Safety Issues

 

Υπηρεσίες για μοναχικούς εργαζόμενους και τις εταιρείες τους

\\ Work Psychologist for Health and Safety of Lone Workers

 

Υπηρεσίες για ΑΕ - ανώνυμες εταιρείες

\\ Board Coach Psychologist

 

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις που μαθαίνουν, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κ.α.

\\ Business Seminars

\\ CrossGenerations Teambuilding

 

Υπηρεσίες για communications and marketing, events management, learning and development, digital solutions, etc.

\\ Experience Design

 

Υπηρεσίες για την ψυχική υγεία των επιχειρηματιών, των εργαζομένων των στελεχών,

ή ομάδων/κοινοτήτων (ψυχολόγοι, ιατροί, νομικοί, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι, δημιουργοί, εκδότες...)

Δυνατότητα παραπομπής των ανθρώπων σας στο χώρο μας (ή εξ αποστάσεως) ή παροχή των ψυχολογικών υπηρεσιών μας στην επιχείρησή σας

\\ Ψυχολογικές Υπηρεσίες

\\ Τύποι Θεραπείας

 

Υπηρεσίες για expatriated executives, families and organizations

In distance sessions (cyber-video, chat-channel, via e-mails, on phone) or face to face sessions

\\ XpatCoaching

 

 

 

 

Βιογραφικό σημείωμα της ψυχολόγου Ι.Ν.Τριπερίνα

 

 

copyright 4/1/20, I.N.Τριπερίνα

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2020

 

 

Συνδεθείτε μαζί μας