Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> 1997-σήμερα: 20+ χρόνια εμπειρίας CleverCareer – Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

 

 

·         Εξισορρόπηση προσωπικής και επιχειρησιακής ευημερίας

·         Η εμπειρία μας στην έρευνα και στην εκπαίδευση κι ανάπτυξη για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ)

·         Η εμπειρία μας όσον αφορά στην Πολυμορφία στην Εργασία

·         Η εμπειρία μας σε έργα Οργανωσιακής Αλλαγής και Ανάπτυξης

·         Η εμπειρία μας στην κατασκευή Ψυχομετρικών Εργαλείων

·         Η εμπειρία μας στην παροχή υπηρεσιών Ψυχολογικού Coaching και Συμβουλευτικής

·         Η εμπειρία μας σε υπηρεσίες Οργανωσιακής Mάθησης και Ανάπτυξης

 

Οι υπηρεσίες μας: Εργασιακού και Οργανωσιακού Ψυχολόγου: πέντε ρόλοι για κάθε επιχείρηση

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

 

Κλείστε ένα ραντεβού

 

 

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018