Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

> Ψυχολογία: επιστήμη και επάγγελμα

 

Υπηρεσίες πρόληψης, υποστήριξης, αντιμετώπισης και ενδυνάμωσης που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα σε προσωπικό επίπεδο και την ψυχική ευημερία σε ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό και κοινοτικό επίπεδο.

 

  

 

Τι είναι η επιστήμη της Ψυχολογίας και ποιο είναι το επάγγελμα του Ψυχολόγου με τις αρχές δεοντολογίας του

Ψυχική ανθεκτικότητα και ψυχική ευημερία

Βασικές πληροφορίες για την ψυχολόγο

Θέματα που αναλαμβάνει η ψυχολόγος
Εξυπηρετούμενοι

Ψυχολογική Προσέγγιση

Ομάδες

psy_art by ioanna triperina 2014

 

 

Τι είναι η επιστήμη της Ψυχολογίας και ποιο είναι το επάγγελμα του ψυχολόγου με τις αρχές δεοντολογίας του;

 

Ψυχολογία

Η επιστήμη που ερευνά τις ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου με σκοπό την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς τόσο σε σχέση με το βιολογικό της υπόβαθρο όσο και με τις κοινωνικές της αλληλεπιδράσεις, την μελέτη των γενεσιουργών αιτιών της και την εξεύρεση μεθόδων και τεχνικών παρέμβασης με απώτερο στόχο την τροποποίηση της σε ανθρωπιστική κατεύθυνση (EFPA, 2001). Διεθνώς η επιστήμη της Ψυχολογίας αναπτύσσεται και διδάσκεται αποκλειστικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί τέσσερα αυτόνομα Πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας από το 1986 έως το 1992 (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Παντείου και Ρεθύμνου). Η μεταπτυχιακή εξειδίκευση που παίρνει ο κάθε ψυχολόγος είναι ένα επιπλέον προσόν, πέραν των προαπαιτούμενων για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Ψυχολόγος

Σύμφωνα με το ν.991/79, άρθρο 1, παρ. 2: «Ο ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της επιστήμης της ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή του». Στην χώρα μας επαγγελματίας ψυχολόγος είναι ο πτυχιούχος ελληνικού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημιακού Τμήματος Ψυχολογίας, ο οποίος διαθέτει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου, σύμφωνα με τους νόμους 991/79, 2646/98, Κ.Ο. 2005/36, που χορηγείται από την Νομαρχία. Με την άδεια αυτή ο κάτοχός της μπορεί να κάνει χρήση του τίτλου του ψυχολόγου και να ασκήσει ελεύθερα το επάγγελμα στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, σ΄ όλη την ελληνική επικράτεια. Οι ψυχολόγοι που εργάζονται ιδιωτικά απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (ν. 2873 ΦΕΚ 285/12.2000), διότι σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι ψυχολογικές υπηρεσίες θεωρούνται υπηρεσίες υγείας.

 

Η Οικουμενική Διακύρηξη των Αρχών Δεοντολογίας για τους Ψυχολόγους.

 

 

Ψυχική ανθεκτικότητα και ψυχική ευημερία

 

Ψυχική ανθεκτικότητα

"Το ζητούμενο στη ζωή των ανθρώπων είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Αυτό δεν σημαίνει να μην νιώθουμε πόνο και οδύνη, θλίψη και απογοήτευση. Και οπωσδήποτε δεν σημαίνει να μην μας επηρεάζει το παρελθόν μας, τα βιώματά μας, όσο τραυματικά κι αν ήταν. Σημαίνει όμως ότι δεν κυριαρχεί ο πόνος, η οδύνη, η θλίψη, η απογοήτευση, τα τραυματικά βιώματα στη ζωή μας, ότι δεν μας εξουσιάζουν, δεν μας καταδυναστεύουν. Σημαίνει ότι αναστοχαζόμαστε πάνω σε συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές που δεν λειτουργούν, κατανοούμε και αναθεωρούμε/επαναπροσδιορίζουμε την λειτουργικότητά τους, σπάζοντας τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και τους φαύλους κύκλους. Αυτή είναι μια διαδικασία απελευθέρωσης, από τη δυσλειτουργία προς τη λειτουργικότητα. Υπάρχει μια μοναδική λειτουργικότητα για κάθε άνθρωπο, δεν είναι η ίδια για όλους. Αυτή χρειάζεται να την προσδιορίσουμε ποια είναι στην προσπάθειά μας να χτίσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα. Η προσωπικότητά μας, τόσο ως γενετικό δυναμικό όσο και ως περιβαλλοντικές επιδράσεις στη διαμόρφωσή της, η οποία αποτελεί τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον (δηλαδή την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα), εκφράζεται με τη συμπεριφορά, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Την προσωπικότητά μας έχουμε να καλλιεργήσουμε ώστε να έχει ψυχική ανθεκτικότητα, κι αυτό είναι το έργο μου ως ψυχολόγου που συνεργάζεται μαζί σας."

© 2000-2018, Ι.Ν.Τριπερίνα

 

Ψυχική ευημερία

"Ψυχική ευημερία διαθέτει ο άνθρωπος που έχει επίγνωση του δυναμικού του (των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του),

που μπορεί να αντιμετωπίζει τις στρεσσογόνες καταστάσεις της ζωής,

που μπορεί να χτίζει και να διατηρεί λειτουργικές σχέσεις,

που μπορεί να εργάζεται δημιουργικά και αποτελεσματικά και

που μπορεί να συνεισφέρει στην κοινότητά του."

© 2000-2018, Ι.Ν.Τριπερίνα

 

 

Βασικές πληροφορίες για την ψυχολόγο (CV)

 

Προσόντα

Οικονομικά

Επιπλέον Πιστοποιητικά

Τοποθεσία

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc.

Υπεύθυνη του Πρότυπου Κέντρου Παροχής Ολοκληρωμένων Ψυχολογικών Υπηρεσιών για όλους "CleverCareer"

Διεύθυνση: Γληνού 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα

Βρείτε το στο χάρτη: https://goo.gl/maps/1bdE3

Τηλέφωνο: (+30) 2262302619, (+30) 6977702872

Ιστοσελίδα: www.clevercareer.gr

 

Επιπλέον Τοποθεσίες

 1. Ζαλοκώστα 44 και Κηφισίας, Χαλάνδρι (έναντι Νοσοκομείου Υγεία), Αθήνα, Αττικής

 2. Πρόδρομος (Χώστια), Θηβών, Βοιωτίας

Ειδικότητες
 • Εργασιακή Ψυχολογία

 • Παιδοψυχολογία

 • Ψυχοθεραπεία

Θρήσκευμα

 

Ελληνικό Ορθόδοξο Χριστιανικό

Οι ψυχολογικές μου υπηρεσίες ενσωματώνονται μέσα στην πίστη μου εξυπηρετώντας την κοινότητα.

My psychology services are integrated within my Greek Orthodox Christian faith in serving the community.

 

Θέματα που αναλαμβάνει η ψυχολόγος

 

Ψυχική Υγεία (διαταραχές διάθεσης, άγχος, κατάθλιψη), ανάπτυξη προσωπικότητας, ζητήματα σχέσεων

Αναλυτικά:

 

Για παιδιά:

Αλληλεπίδραση γονέων-παιδιών

Απώλεια

Διαζύγιο

Δικανικά ζητήματα

Διάσταση

Εκφοβισμός

Πένθος

 

Για εφήβους και προεφήβους:

Άγχος

Αδράνεια

Αλλαγές και κρίσεις (διαζύγιο, διάσταση, ασθένεια, απώλεια κ.α.)

Αλλαγές και μεταβάσεις

Αλλαγές συμπεριφοράς

Ανασφάλεια

Αυτοπεριοριστικές σκέψεις

Διαφορετικότητα (εθνικής και κοινωνικής προέλευσης, αναπηρίας, ειδικών αναγκών κ.α.)

Δικανικά ζητήματα

Δυσκολίες στις αποφάσεις

Δυσκολίες στις σχέσεις (συνομηλίκων, γονείς-παιδιά, με το άλλο φύλο)

Επαγγελματικός προσανατολισμός και σταδιοδρομία

Θλίψη

Θυμός

Παραβατικότητα

Τραυματικές εμπειρίες (βία/κακοποίηση, ατυχήματα, κ.α.)

Υπαρξιακά ζητήματα

Φόβος

 

Για ενηλίκους:

Αναζήτηση συντρόφου

Ατύχημα, ασθένεια, αναπηρία

Βία και συγκρούσεις

Γάμος

Γερνάω!

Για πόσο, μόνος/η (single);

Διαζύγιο

Διάσταση

Διαχείριση στρες και άγχος, κατάθλιψη, αυτοάνοσα, χρόνια, μη μεταδιδόμενα νοσήματα

Εγκλεισμός και ιδρυματοποίηση

Εργένηδες-ισσες και συντοφικότητα

Ευαίσθητη προσωπικότητα

Θάνατος

Κληρονομικά

Κρίσεις και πανικός

Πένθος

Πολιτισμικό στρες

Σεξουαλικότητα

Σταδιοδρομία

Στρες των διακοπών και των γιορτών

Υπαρξιακό

Υπογονιμότητα

Φροντίδα γονέων

Χωρίζω!

Χωρίς δουλειά

Χωρίς παιδιά

Ψυχολογικές Διαταραχές

Διαταραγμένα Συναισθήματα: άγχος, πανικός, φοβίες, ιδεοψυχαναγκασμός, μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη, διπολικά, διασχιστική ταυτότητα, σωματομορφικά, ψυχοδιατροφικά, οριακά

Σκοτεινές Πλευρές Προσωπικότητας: ναρκισσισμός, αντικοινωνικότητα, μεγαλομανία, παρορμητικότητα, χειριστικότητα, σαδισμός

Υπαρξιακά ζητήματα

 

Για ζευγάρια και οικογένειες:

Άμβλωση

Ανατροφή παιδιών

Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη

Ανήλικη μητρότητα

Αποχωρισμός μητέρας

Απώλειες

Ατύχημα, ασθένεια, αναπηρία

Βία και συγκρούσεις

Εγκυμοσύνη

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εκφοβισμός και κακοποίηση

Θηλασμός

Ιδρυματοποίηση

Μαθησιακές δυσκολίες

Μητρότητα σε μεγάλη ηλικία

Παραβατικότητα

Προβλήματα συμπεριφοράς

Σεξουαλικότητα

Συναισθηματικά προβλήματα

Σχολική άρνηση

Τύποι οικογενειών: αλλοεθνείς, ανάδοχες, ανασυγκροτημένες, εκτεταμένες, εκτός γάμου, διεθνείς, θετές,  κοινοβιακές, μονογονεικές, ομόφυλες, παρένθετες, πυρηνικές, χωλές

Τοκετός

Υιοθεσία

Ψηφιακή τεχνολογία

 

Για υπερλίκους (65+ ετών):

Άνοιες

Απώλεια ομορφιάς και δύναμης

Ασθένειες

Ελεύθερος χρόνος

Κατάθλιψη

Στρες

Συνταξιοδότηση

Φροντίδα παιδιών και εγγονιών

 

Για επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων:

Αλλαγές και μεταβάσεις

Απόλυση και εθελούσια έξοδος

Αποτυχία

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία (ΑΥΕ) με έμφαση στην πολυμορφία του εργατικού δυναμικού

Εκπατρισμός

Εξισορρόπηση προσωπικής/οικογενειακής
     και επαγγελματικής ζωής

Επαγγελματική εξουθένωση (burn-out)

Επαγγελματικοί ρόλοι

Επιχειρηματικότητα

     Γυναικεία επιχειρηματικότητα

     Κοινωνική επιχειρηματικότητα

     Οικογενειακή επιχειρηματικότητα

     Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Εργασιακό στρες

Ηγεσία

Καριέρα

Κλίμα και κουλτούρα επιχείρησης

Ομαδική εργασία

Συγκρούσεις

Σχέσεις στο χώρο εργασίας

Τεχνοστρές

Χαρακτηριστικά εργασίας

Εμπειρία στους ακόλουθους κλάδους:

 • Βιομηχανία,

 • Εκπαίδευση,

 • Εμπόριο,

 • Δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα,

 • Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί,

 • Οικογενειακές επιχειρήσεις,

 • Πολιτισμός,

 • Τουρισμός,

 • Υγεία,

 • Υπηρεσίες,

 • Ψυχαγωγία.

 

Εξυπηρετούμενοι
 
Ηλικίες
 • Βρέφη, νήπια, παιδιά

 • Προεφήβοι, έφηβοι

 • Ενήλικοι

 • Υπερήλικοι (65+)

Κοινότητες
 • ΑΜΕΑ

 • Εκπατρισμένοι

 • Κρατούμενες και αποφυλακισμένες

 • LBGTQI+

 • Μετανάστες

 • Παιδιά στο δικαστήριο (κυρίως λόγω σεξουαλικής κακοποίησης)

 • Πρόσφυγες

 • Στελέχη επιχειρήσεων

 • Χρόνιοι ασθενείς (καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνος, διαβήτης, αναπνευστικά νοσήματα, δερματολογικά νοσήματα, ρευματικές παθήσεις, αιματολογικές παθήσεις, παραπληγίες, επιληψία, παχυσαρκία, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, νοητική στέρηση, φάσμα αυτισμού, άνοιες κ.α., συμπεριλαμβανομένων των λεγόμενων κληρονομικών, γενετικών ασθενειών)

 • Φοιτητές και απόφοιτοι

 

Ψυχολογική Προσέγγιση

 

Μέθοδοι
 • Ψυχολογική θεραπεία

 • Ψυχολογική υποστήριξη

 • Ψυχολογική συμβουλευτική-counseling

 • Ψυχολογική καθοδήγηση-coaching

 • Ψυχο-εκπαίδευση και διά βίου μάθηση με εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο και e-content: e-learning, e-health, e-safety, digital culture)

 • Παροχή συμβουλών-consulting (research/survey, design, manage, implement, evaluate, feedback)

 • Επιστημονική δημιουργικότητα

Τύπος Θεραπείας

Στην ιδιωτική μου πρακτική, αξιοποιώ μια ποικιλία τύπων θεραπείας (είτε συνθετικά, ή εκλεκτικά), στις οποίες έχω εκπαιδευτεί μέσω συστηματικών διαδικασιών αυτομάθησης, εκπαίδευσης από συναδέλφους και από προσωπική εκπαιδευτική ψυχοθεραπεία, και της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσής μου, και τις οποίες έχω δοκιμάσει όπως αναδύθηκαν από μέσα μου, με την καθοδήγηση των αναγκών των εξυπηρετούμενών μου, κατά τη διάρκεια των εφαρμογών μου:

 •  

  Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες:

  Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία - Cognitive Behaviour Therapy

  Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς - Applied Behaviour Analysis

  Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης - Acceptance and Commitment Therapy

  Γνωσιακή Θεραπεία Επεξεργασίας

  Διαλεκτική Θεραπεία Συμπεριφοράς

  Θεραπεία Έκθεσης

   

  Ψυχοθεραπείες Πλαισίου:

  Δικανική Θεραπείa - Forensic Therapy

  Θεραπεία Ζεύγους

  Οικογενειακή Συστημική Θεραπεία

  Παιγνιοθεραπεία

  Ψυχολογική Εξέταση και Αξιολόγηση

  Ψυχολογικό Coaching / Θετική Ψυχολογία - Psychological Coaching / Positive Psychology

  Θεραπεία βασισμένη σε Δυνατότητες

  Θεραπεία ευαίσθητη ως προς την Κουλτούρα

  Παρακινητική Συνέντευξη

   

  Ψυχοθεραπείες Βάθους:

  Βιωματική Θεραπεία - Experiential Therapy

  Διαπροσωπική Θεραπεία

  Ενδοπροσωπική Θεραπεία

  Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονιού-Παιδιού

  Θεραπεία βασισμένη στην Προσκόλληση

  Σχεσιοδυναμική Θεραπεία

  Υπαρξιακή Θεραπεία

  Ψυχαναλυτική Θεραπεία

  Ψυχοδυναμική Θεραπεία

   

  Γενική Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση:

  Εκλεκτική Θεραπεία

  Συνθετική Θεραπεία

   
  Τρόπος παρέμβασης
  • Ατομικές συνεδρίες

  • Συνεδρίες Ζεύγους

  • Συνεδρίες Οικογένειας

  • Ομαδικές Συνεδρίες

  • Συνεδρίες Οργανώσεων

  • Κοινοτική Προσέγγιση

  Video/Skype
  • Online sessions / εξ αποστάσεως συνεδρίες

  Αλληλογραφία (στα Ελληνικά και στα Αγγλικά)
  • Γραπτή επικοινωνία μέσω email (ασύγχρονη) / εξ αποστάσεως συνεδρίες

  • Γραπτή επικοινωνία μέσω chat (σύγχρονη) / εξ αποστάσεως συνεδρίες

  Σύνδεση με επαγγελματίες

 •  

  Πρωτοπρεσβύτερος Σταύρος Κοφινάς, Κλινικός Ψυχολόγος, Ψυχοθεραπευτής
  Γενικός Συντονιστής του Δικτύου Ποιμαντικής Διακονίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Χώρο της Υγείας
  Διεύθυνση: Λυκίας 3, 171 24,  Νέα Σμύρνη. Τηλέφωνο: 6944573625. Fax: 210-9374217
  Ιστοσελίδα : www.pastoralhealth-ep.com

   

   

  Ομάδες

   

  Ομαδικές Συνεδρίες Για Όλες τις Γενεές

   

  Ενδοεπιχειρησιακά Σεμινάρια

   

   

  Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει κρατική αποζημίωση της παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου;

  ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  ΑΡΘΡΟ 17

  Ειδική αγωγή

  Σε περιπτώσεις παιδιών μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών χορηγούνται με γνωμάτευση Δ/ντή κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ειδικότητας (Παιδοψυχιάτρου, Ψυχιάτρου, Νευρολόγου, Αναπτυξιολόγου) ή νομίμου αναπληρωτή αυτού, ισχύος ενός (1) έτους, ως κατωτέρω:

  Α. Η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται σε δέκα πέντε (15) €.

  Β. Σε σοβαρά, αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα καθώς και σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή−Αυτισμός, εγκρίνεται λογοθεραπεία – εργοθεραπεία – ειδική διαπαιδαγώγηση έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, καθώς και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία − ή θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική γονέων μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα. Μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζονται τα τετρακόσια σαράντα (440 €) το μήνα.

  Γ. Επίσης για τις παρακάτω παιδοψυχιατρικές διαταραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), διαταραχές της άρθρωσης, βαρηκοΐα, τραυλισμό εγκρίνονται έως τέσσερα (4) είδη πράξεων θεραπείας (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, ψυχοθεραπείας, θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες το μήνα και συμβουλευτική γονέων έως (4) συνεδρίες το μήνα), με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα διακόσια πενήντα 250 € το μήνα.

  Δ. Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών, καθώς και νευρολογικών προβλημάτων (εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία, παραπληγία) όπως ορίζεται ανωτέρω (περιπτώσεις Α και Β) με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα πεντακόσια ενενήντα (590 €).

  Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και μικτά περιστατικά (εκτός των αναφερομένων στην περίπτωση Γ) δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας 1έτους) από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή των ιατρών των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της αναγκαιότητας συνέχισης αυτών.

  Όλες οι ανωτέρω παροχές δύνανται να αποζημιώνονται απ’ ευθείας σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

  Αναζητήστε από τα ταμεία και τους ασφαλιστικούς φορείς σας (δημόσια ή ιδιωτικά) περισσότερες πληροφορίες.

   

   

  Copyright, 25.6.019, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

   

   

  Κλείστε ένα ραντεβού