Υπηρεσίες Οργανωσιακού Ψυχολόγου για μικρές επιχειρήσεις

 

της Ιωάννας Ν. Τριπερίνα
Ψυχολόγου BSc MSc

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

 

 

Οργανωσιακός Ανασχεδιασμός (Organizational Redesign)

 

 

 

 

Καθώς ο κόσμος γύρω μας αλλάζει, είναι ζωτικής σημασίας οι επιχειρήσεις να παρακολουθούν και να προσαρμόζουν τον τρόπο οργάνωσής τους.
 

Μια επιχείρηση που διατηρείται αναλοίωτη στο χρόνο, ανεξάρτητα από τις εσωτερικές (προσωπικές) και εξωτερικές (αγορά, περιβάλλον) αλλαγές, αντιμετωπίζει κάποια από τα ακόλουθα μειονεκτήματα:

1. Χαμηλό ηθικό.

2. Μειωμένη αποτελεσματικότητα.

3. Αναποτελεσματική επίλυση προβλημάτων.

4. Χαμένο χρόνο.

5. Έλλειψη συντονισμού μεταξύ εργαζόμενων.

6. Χαμηλή ποιότητα εργασίας.

7. Αποτυχίες νομικής συμμόρφωσης.

8. Κακή φήμη.
 

Αλλάζοντας η επιχείρηση τον τρόπο οργάνωσής της σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις νεότερες ανάγκες, έχει την ευκαιρία να πετύχει:

1. Περισσότερο ευτυχισμένους, υγιείς και παρακινημένους εργαζόμενους.

2. Ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας.

3. Καλύτερες σχέσεις με τους πελάτες.

4. Βελτιωμένη ποιότητα προιόντων και υπηρεσιών.

5. Αυξημένη απόδοση.

6. Υψηλότερα κέρδη.

7. Ταχύτερη και πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

8. Μεγαλύτερη ετοιμότητα για μελλοντικές προκλήσεις.
 

 

Τι κάνουν οι επιχειρήσεις που τα καταφέρνουν καλύτερα;

 

1. Φροντίζουν την υγεία και ασφάλεια (διαδικασίες)

2. Αναπτύσσονται προσωπικά (επίγνωση, βελτίωση)

3. Καλλιεργούν τη δημιουργικότητα (πολλαπλή ευφυία)

4. Οργανώνονται (συνειδητότητα)

5. Επικεντρώνονται (σχέδιο δράσης)

6. Μένουν σε διαδικτυακή επαφή (οικειότητα)

7. Κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί (διεκδικητικότητα)

8. Δικτυώνονται και ζήτουν ό,τι χρειάζονται (διαπραγμάτευση)

 

 

Τα Εργαλεία μας CleverTOOLS για Επιχειρήσεις

 

Διαγνωστικό Εργαλείο Επιχειρήσεων "CleverDIAGNOSIS"

Ταξινομεί, συστηματοποιεί και οργανώνει την κατάσταση ή τα προβλήματα της επιχείρησής σας, με βάση το μοντέλο των έξι παραγόντων της CleverCareer, για τη διαχείριση της απόδοσης (στόχοι, εσωτερικές διαδικασίες, εργασιακό περιβάλλον, εργασιακές σχέσεις, ανοιχτά συστήματα, προσωπικοί παράγοντες), μέσα από το πρίσμα των δυνατοτήτων, αδυναμιών, ευκαιριών και περιορισμών. Χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις που θέλουν να εντοπίσουν τις ανάγκες για δομικές, λειτουργικές και/ή συμπεριφορικές αλλαγές.

Σύστημα για τη διαχείριση της αλλαγής "ASTRA™" (Advanced Socio-Technical Restructuring Applications)

Περιλαμβάνει τον ανασχεδιασμό των κοινωνικών-ανθρώπινων δομών της επιχείρησης, την αναδόμηση των μεθόδων εργασίας και την αναδιοργάνωση της τεχνολογίας. Στόχος είναι η αριστοποίηση της σχέσης ανάμεσα στα κοινωνικά ή ανθρώπινα συστήματα της επιχείρησης και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται από την επιχείρηση ώστε να παράγεται υψηλό αποτέλεσμα. Τα οφέλη που απορρέουν είναι η βελτίωση της εργασιακής απόδοσης και η αναβάθμιση της ποιότητας της εργασιακής ζωής.

Μοντέλο οργανωσιακής αποτελεσματικότητας των έξι παραγόντων "CleverBUSINESS 6-OE™"

Το μοντέλο μας συνίσταται από την απόδοση των ατόμων, των ομάδων και της επιχείρησης στο σύνολό της (εσωτερική διάσταση) και την απόδοση της επιχείρησης στην αγορά (φήμη, κέρδος, ανταγωνιστικότητα - εξωτερική διάσταση). Το μοντέλο "CleverBUSINESS 6-OE™" ενσωματώνεται στη λειτουργία και στη στρατηγική μιας επιχείρησης, βοηθώντας την επιχείρηση να οργανώσει (να βελτιώσει ή να αλλάξει) τις καίριες παραμέτρους της αποτελεσματικότητάς της (εργασιακό περιβάλλον, εσωτερικές διαδικασίες, στόχοι, εργασιακές σχέσεις, προσωπικοί παράγοντες, ανοιχτά συστήματα).

 

Καλέστε μας να τα αξιοποιήσουμε για εσάς.

Η πανδημία της νόσου του κορoνoϊού 2019 (COVID-19) δημιούργησε μια νέα κατάσταση με επιχειρησιακούς κινδύνους που καλούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις σε προσαρμογή. Ο συνδυασμός επιχειρησιακής και ψυχολογικής θεραπείας είναι ιδανικός για αλλαγή, προσαρμογή και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην νέα πραγματικότητα.

Επιχειρησιακοί κίνδυνοι

Οι επιχειρησιακοί κίνδυνοι είναι αναρίθμητοι και μπορεί να οφείλονται σε φυσικά αίτια και καταστροφές, στις αγορές, σε χρηματοπιστωτικές αλλαγές, σε ατυχήματα, σε σκόπιμες ενέργειες ανταγωνιστών, σε αστοχίες έργων και αποφάσεων, σε ανθρώπινα λάθη, σε προσωπικές ή οικογενειακές αλλαγές, ή/και σε απρόβλεπτες αιτίες, τις οποίες ο επιχειρηματίας χρειάζεται να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί.

 

Τρόπος συνεργασίας

Coaching

Το coaching πραγματοποιείται στο χώρο της επιχείρησης, ή στο χώρο της ψυχολόγου, σε συνεδρίες πρόσωπο με πρόσωπο, διάρκειας μίας έως δύο ωρών, σε συχνότητα μία έως δύο φορές την εβδομάδα, για συνολική διάρκεια που ποικίλει από τον ένα μήνα έως τον ένα χρόνο, όσο χρειάζεται κατά περίπτωση.

Consulting

Το έργο που αναλαμβάνουμε με τη μορφή μελέτης (survey ή συλλογή δεδομένων με τα εξειδικευμένα εργαλεία μας) και εξαγωγής συμπερασμάτων (report), με προτάσεις για εφαρμογή από την επιχείρηση (και αξιολόγηση από εμάς), χρεώνεται ανάλογα με το είδος και τη διάρκειά του.

 

 

Ο επιχειρηματίας

Ο επιχειρηματίας, ειδικά σε περιόδους ρευστών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη λήψη δύσκολων αποφάσεων, την ανάγκη άμεσης επίλυσης προβλημάτων (ζωής, σχέσεων, ιδεών, πεποιθήσεων, στάσεων), την πρόληψη ή αξιοποίηση της αποτυχίας και της ματαίωσης, τη διαχείριση απαιτητικών διαπροσωπικών σχέσεων, την αντιμετώπιση των συναισθημάτων της απογοήτευσης, της θλίψης, της απελπισίας, της μοναξιάς, της αγωνίας, του άγχους, του φόβου, του θυμού, της απόρριψης, της ανεπάρκειας, της υπερεκτίμησης, ακόμα και με την αναμέτρηση με την ασθένεια, την αναπηρία, το θάνατο.

 

Η Οργανωσιακή Ψυχολόγος

Η Οργανωσιακή Ψυχολόγος, σε ρόλο Coach, Consultant και Συμβούλου, αναλαμβάνει την υπεύθυνη εργασία να βοηθήσει τον επιχειρηματία να αναλάβει την προσωπική του ευθύνη να αναγνωρίσει αυτά που θέλει και μπορεί και να επιλέξει ελεύθερα, με κριτική σκέψη, την κατεύθυνση που θα πάρει για την υλοποίηση αυτού που θέλει και μπορεί, ιεραρχώντας του στόχους του και εξισορροπώντας αυτούς τους στόχους με τους στόχους των σημαντικών άλλων και της επιχείρησής του, μέσα στο επιχειρηματικό περιβάλλον που δρα, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς του.

 

 

 

Αντικείμενο της συνεργασίας επιχειρηματία και οργανωσιακού ψυχολόγου, και αναμενόμενα οφέλη

 

Ανασχεδιασμός των κοινωνικών και ανθρώπινων δομών της επιχείρησης, αναδόμηση των μεθόδων εργασίας και αναδιοργάνωση της τεχνολογίας.

 

Καθιέρωση διαδικασιών υγείας και ασφάλειας της εργασίας.

 

Εντοπισμός δυνατοτήτων, αδυναμιών, ευκαιριών και εμποδίων που υπάρχουν στο σχεδιασμό της στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης.

 

Μέτρηση της απόδοσης ατόμων, ομάδων και επιχείρησης με ανάλυση προσώπων, ανάλυση έργου και ανάλυση επιχείρησης [εργασιακό περιβάλλον (υγεία, ασφάλεια), εσωτερικές διαδικασίες (παρακολούθηση, αποχώρηση, απόλυση, ποιότητα, αλλαγές), στόχοι (απόδοση), εργασιακές σχέσεις (ηθικό), προσωπικοί παράγοντες (δυνατότητες, αδυναμίες, κίνητρα), ανοιχτά συστήματα (κέρδος, φήμη, ανταγωνιστικότητα)] σε συνδυασμό με επιχειρησιακούς στόχους.

 

Ανάπτυξη στυλ ηγεσίας που εμπνέει το όραμα της επιχείρησης, όχι απλά τη διοικεί.

 

Ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος εργασίας και επικοινωνίας με τον εσωτερικό πελάτη.

 

Ανάπτυξη ποιοτικής εξυπηρέτησης των πελατών και αύξηση της εμπιστοσύνης και της ικανοποίησής τους.

 

Καθιέρωση στρατηγικής διαχείρισης του κινδύνου και αντιμετώπισης κρίσεων (αποτροπή, προετοιμασία, αναγνώριση, αποδοχή, αντιμετώπιση, μάθηση, αλλαγή κι ανάπτυξη).

 

Θέσπιση διαδικασιών διαδοχής σε οικογενειακές επιχειρήσεις: κατανομή των ρόλων των μελών της οικογένειας μέσα στην επιχείρηση, διαχείριση των οικογενειακών συγκρούσεων, ετοιμασία του πλάνου διαδοχής, διαχείριση των κινδύνων και των κρίσεων, ανάπτυξη των μελών της οικογένειας, προετοιμασία της ομαλής μετάβασης στη διάδοχη κατάσταση.
 

Ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων και συμβουλευτική στήριξη start-ups.
 

Καθιέρωση επιχειρησιακών διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής, αξιολόγησης και ανατροφοδότησης. Καθιέρωση κουλτούρας πρόληψης και βελτίωσης.

 

Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών.

 

Καλλιέργεια συναισθηματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων συμπεριφοράς: Ανθεκτικότητα σε συνθήκες πίεσης, Διεκδικητική συμπεριφορά στην αντιμετώπιση δυσκολιών, εμποδίων και προκλήσεων, Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία, Επικοινωνία, Επίλυση προβλημάτων, Διαχείριση συγκρούσεων, Εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση, κ.α..

 

 

 

_______________

 

Healthy Workplaces Campaigns

 

Με το CleverCareer συμμετέχουμε στις καμπάνιες του European Agency for Safety and Health at Work για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία με δημοσιεύσεις άρθρων για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας.

 

Healthy Workplaces MANAGE DANGEROUS SUBSTANCES - Campaign 2018-19

 

Healthy Workplaces Healthy workplaces for all ages - Campaign 2016–17

 

Healthy Workplaces Managing stress and psychosocial risks at work - Campaign 2014-2015

 

Οι ταινίες του Napo για θέματα ασφάλειας στο περιβάλλον εργασίας.

 

Πέντε έγγραφα συζήτησης του EU-OSHA και περισσότερα σχετικά με COVID-19

COVID-19 outbreak and workplace safety and health by EU-OSHA

 

 

Copyright, 1/9/2000, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά.

 

 

_______________

Πρόσωπα επικοινωνίας

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα

Ψυχολόγος BSc MSc Occupational Psychology

 

Σοφία Ν. Τριπερίνα

Σύμβουλος Οργάνωσης Μικρών Επιχειρήσεων

_______________

 

 

 

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος BSc MSc

Έδρα CleverCareer: Γληνού Δημ. 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

gmail: ioannatriperina

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 2000-2022

 

 

Υπηρεσίες | Βιογραφικό | ΆρθραΕπικοινωνία

 

 

Χαιρόμαστε να συνδεθούμε μαζί σας