Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Δικανική Θεραπεία - Forensic Therapy

 

 
Τύποι Θεραπείας - Types of Therapy

 

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την ψυχολογική θεραπεία της Ι.Ν.Τριπερίνα

 

 

Από τη συλλογή φωτογραφιών "Σύγχρονος Πολιτισμός" της Ι.Ν.Τριπερίνα. Enjoy the contemporary culture feeling!

 •  

  Δικανική Θεραπεία

  τι

  Η δικανική θεραπεία περιλαμβάνει την ψυχολογική εξέταση και αξιολόγηση, την παρέμβαση και τη θεραπεία προσώπων που εμπλέκονται στο νομικό πλαίσιο και πλαίσιο της δικαιοσύνης (κατήγοροι, κατηγορούμενοι, κρατούμενοι, και οι οικογένειές τους κ.α.), δικαστικά και εξωδικαστικά.

  πότε

  Οι συνήθεις περιπτώσεις αφορούν την επιμέλεια των παιδιών και τη γονική μέριμνα, τις αξιολογήσεις ανηλίκων, την εκτίμηση κινδύνου σεξουαλικών παραπτωμάτων, την παιδική κακοποίηση και παραμέληση, την εκτίμηση κινδύνου βίας.

  Το δικονομικό δίκαιο προβλέπει σε ειδικές περιπτώσεις μαρτύρων την ανάγκη ψυχολογικής πραγματογνωμοσύνης από επαγγελματία ψυχολόγο.

   

  Η εξωδικαστική επίλυση των διαφορών σε πολλές περιπτώσεις αφορά ψυχολογικά αιτήματα. Οι δικηγόροι κάνουν παραπομπές των πελατών τους στον ψυχολόγο όταν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πελάτες τους είναι ζητήματα προσωπικότητας, συναισθημάτων, αντιλήψεων, συμπεριφοράς και σχέσεων. Η συνεργασία διαμεσολαβητών δικηγόρων και ψυχολόγων κρίνεται απαραίτητη για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.

   

  πώς

   

  Η Δικανική Θεραπεία ξεκινάει με

  Α. την ψυχολογική εξέταση-εκτίμηση

  και μπορεί να εξελιχθεί με τον προσδιορισμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης, και

  Β. την παροχή θεραπευτικών υπηρεσιών.

   

  Δικανική Θεραπεία μπορεί να ζητήσει

  - ένας δικηγόρος ή ένα δικαστήριο με σκοπό να διευκολύνουν τις νομικές διαδικασίες (προανάκριση, ανάκριση, κλπ), ή

  - ο ενδιαφερόμενος με δική του πρωτοβουλία (ή παραπομπή).

   

  Η Ανάλυση Λόγου Καταθέσεων (ερευνητική μεθοδολογία της κοινωνικής ψυχολογίας, στην οποία έχει εμπειρία η ψυχολόγος), συνεισφέρει τα μέγιστα στην ανακριτική διαδικασία, αποτελώντας μια δυνατότητα εξειδικευμένης εφαρμογής της δικανικής θεραπείας.

   

  Α.

  Ψυχολογική εκτίμηση και έκθεση αποτελεσμάτων

  Σκοπός της ψυχολογικής εξέτασης-εκτίμησης είναι η αξιολόγηση ενδοψυχικών δεδομένων, όπως η αντιληπτική ικανότητα και η ψυχική κατάσταση των εξεταζόμενων, για χρήση στο πλαίσιο της δικαιοσύνης.

  Ειδικά για ανηλίκους περιλαμβάνει επίσης την προετοιμασία τους για την εξέτασή τους ως μαρτύρων.

  Η ψυχολογική εξέταση καταλήγει στη σύνταξη μιας έκθεσης – αναφοράς των αποτελεσμάτων της.

  Η ψυχολογική εξέταση-εκτίμηση προηγείται για τον προσδιορισμό της θεραπευτικής αντιμετώπισης.

   

  Β.

  Ψυχολογική θεραπεία

  Σε κάποιες περιπτώσεις δικανικής θεραπείας, το «δικαστήριο» στέκεται αφορμή για έναρξη ψυχολογικής θεραπείας, η οποία παίρνει την κλασική της μορφή ανεξάρτητα από το «δικαστήριο».

  Στα πλαίσια της δικανικής θεραπείας, με αφορμή τον προσδιορισμό των γεγονότων μιας υπόθεσης, έμφαση δίνεται στον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του προσώπου και στην κατάστρωση του κατάλληλου θεραπευτικού σχεδίου, με γενικό θεραπευτικό στόχο την κατανόηση των κινήτρων και την ανάληψη της προσωπικής ευθύνης. Γενικά, η αυτογνωσία, η φύση και οι επιπτώσεις της παραβατικότητας στα πρόσωπα και στην κοινωνία, η αναγνώριση της δυνατότητας αλλαγής της σκέψης, των συναισθημάτων, της συμπεριφοράς και των σχέσεων, μπορεί να οδηγήσουν στην πρόληψη ή στην αλλαγή στάσεων ζωής.

   

  ποιος

   

  Η Ιωάννα Ν. Τριπερίνα (CV) είναι ψυχολόγος στο πρότυπο κέντρο ολοκληρωμένων ψυχολογικών υπηρεσιών CleverCareer.

  Στα πλαίσια της 20ετούς+ εμπειρίας της έχει ασχοληθεί με την επιμέλεια των παιδιών και τη γονική μέριμνα στο διαζύγιο, τις αξιολογήσεις ανηλίκων κυρίως σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης, την παιδική κακοποίηση, παραμέληση και ιδρυματική περίθαλψη, την ενδοοικογενειακή βία, την υιοθεσία κ.α.

  Έχει εργαστεί ως ψυχολόγος με κρατούμενες στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Γυναικείων Φυλακών Ελαιώνα Θηβών (2011-2016), είναι πραγματογνώμονας στα Δικαστήρια Θηβών (2016-σήμερα) και συνεργάζεται με νομικούς λειτουργούς και φορείς δια βίου μάθησης. Είναι επίσης πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων δια ζώσης και εξ αποστάσεως.

  Μελετά και συγγράφει για τη χρήση του λόγου (ανάλυση λόγου), την επικοινωνία και τις σχέσεις στη δικαιοσύνη και στο νομικό πλαίσιο, τα οποία αξιοποιεί στη δια βίου μάθηση των δικαστικών και νομικών λειτουργών, των σωφρονιστικών υπαλλήλων, των σωμάτων ασφαλείας κλπ.

   

  Μελέτες Περίπτωσης Δικανικής Θεραπείας

   

   

  Forensic Therapy

   

  what

  Forensic therapy includes the psychological assessment, evaluation, intervention, and treatment of persons who belong in the legal and justice system (accusers, accused, imprisoned, and their families, etc.), in-court and out-court.

   

  when

  Common cases include juvenile and adults evaluations, sexoffender risk assessment, child abuse and neglect, child custody and parental fitness, violence risk assessment.

   

  how

  A psychological assessment may be conducted for the purpose of determining a course of therapeutic treatment or simply to establish facts, such as mental competency and state, for use in the justice system.

  If an attorney or court requests forensic therapy to evaluate a person, the psychologist may evaluate the person's mental competence and state to help determine facts in a legal case (interrogation etc.), but further therapeutic treatment is not indicated. Especially for under-aged, the psychologist helps them to get prepared for the interrogation procedure.

  When forensic therapy is applied on the person for treatment, the emphasis is less on determining the facts of a case and more on identifying the person's problems and deciding on an appropriate treatment plan. The general therapeutic objective is to understand motives and to undertake personal responsibility. Specifically, self-awareness, the nature and impact of delinquency, recognition of the possibility to change thinking, emotional, behavioral and relational patterns may drive to prevention or change of attitudes.
   

   

   

  Copyright, 2.7.019, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

   

  © Copyright 2000-2019, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά.

   

   

   

  Κλείστε ένα ραντεβού