Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Ψυχαναλυτική Θεραπεία - Psychoanalytic Therapy

> Θεραπεία βασισμένη στην Προσκόλληση - Attachment-based Therapy

 

 
Τύποι Θεραπείας - Types of Therapy

 

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την ψυχολογική θεραπεία της Ι.Ν.Τριπερίνα

 

 

 • Ψυχαναλυτική Θεραπεία

   

  Από τη συλλογή φωτογραφιών "Σύγχρονος Πολιτισμός" της Ι.Ν.Τριπερίνα. Enjoy the contemporary culture feeling!

   

  τι

  Η ψυχαναλυτική θεραπεία επικεντρώνεται στο πρόσωπο που λαμβάνει τη θεραπεία και τη σχέση του με την ψυχολόγο, καθώς και στη σχέση του προσώπου με τον εξωτερικό του κόσμο.
   

  πότε

  Για πρόσωπα με συναισθηματικές δυσκολίες, νευρωτικά μοτίβα συμπεριφοράς, διαταραχές προσωπικότητας, δυσκολίες στη διαμόρφωση ή διατήρηση προσωπικών σχέσεων.

  Για πρόσωπα που θέλουν να κατανοήσουν τα δικά τους κίνητρα και τη συμπεριφορά τους.

  Για πρόσωπα που έχουν χάσει το νόημα στη ζωή τους.

   

  πώς

  Η θεραπεία περιλαμβάνει την αναγνώριση, την επίγνωση, την κατανόηση, την έκφραση και την υπέρβαση των αρνητικών, αντιφατικών και καταπιεσμένων συναισθημάτων, προκειμένου να βελτιωθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις του προσώπου.

  Στόχος της είναι να φέρει το ασυνείδητο στο συνειδητό, ώστε το πρόσωπο να συνειδητοποιήσει και να εξετάσει πώς οι καταπιεσμένες πρώιμες εμπειρίες και συναισθήματα έχουν επηρεάσει τη σκέψη, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις του στην ενηλικίωση.

  Ο ελεύθερος συνειρμός, η μεταβίβαση και η αντιμεταβίβαση, η προσκόλληση μεταξύ βρέφους και γονέα, η ανάλυση ονείρου, η αντίσταση στην αλλαγή, είναι βασικά ψυχαναλυτικά μέσα.

   

  ποιος

  Η Ιωάννα Ν. Τριπερίνα (CV) είναι ψυχολόγος στο πρότυπο κέντρο ολοκληρωμένων ψυχολογικών υπηρεσιών CleverCareer.

  Στα πλαίσια της 20ετούς+ εμπειρίας της έχει ασχοληθεί με τη θεραπεία σε πρόσωπα, ζευγάρια, οικογένειες, παιδιά, εφήβους, ενηλίκους, ατομικά, σε ζεύγη, ομαδικά. Όσο μεγαλώνει η θεραπευτική εμπειρία, κάθε θεραπευτής γίνεται ψυχαναλυτής καθώς αναζητά και εισέρχεται σε μεγαλύτερο θεραπευτικό βάθος, εκεί από όπου πηγάζει το ασυνείδητο (έτσι τουλάχιστον το βιώνει η Ι.Ν.Τ.).

  Την ψυχανάλυση την έχει μελετήσει μέσα από την κλινική πράξη, διαβάζοντας ψυχαναλυτικούς συγγραφείς και μαθητεύοντας σε ψυχαναλυτές.

  Η πρακτική της άσκηση στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας και στην Παιδόπολη Αλίμου Άγιος Ανδρέας, για την απόκτηση του πτυχίου Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτέλεσε τη βάση της ψυχαναλυτικής της εμπειρίας, ενώ την ίδια περίοδο η πτυχιακή της εργασία με θέμα "Κοινωνικές Δεξιότητες και Προβλήματα Συμπεριφοράς Παιδιών σε χώρους παιδικής προστασίας" (η οποία βασίστηκε στην ψυχαναλυτική θεωρία της προσκόλλησης) αξιολογήθηκε με Άριστα. Το Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο που δημιούργησε ήταν μια προσέγγιση του αρχέγονου, του μύθου, της πόλης, άρα μια αναλυτική εργασία.

   

  Μελέτες Περίπτωσης Ψυχαναλυτικού Τύπου

   

   

  Psychoanalytic Therapy

   

  what

  Psychoanalytic therapy is focused on the person receiving therapy and the therapist relationship, as well as on the person's relationship with his or her external world.
   

  when

  For persons with emotional difficulties, neurotic behavior patterns, personality disorders, difficulties in forming or maintaining personal relationships.

  For persons who want to be able to understand their own motives and behavior.

  For persons who have lost meaning in their lives.

   

  how

  Therapy includes a focus on recognizing, acknowledging, understanding, expressing, and overcoming negative, contradictory and repressed emotions in order to improve the person’s interpersonal relationships. 

  It aims to bring unconscious to the conscious mind so as to realize and examine how repressed early experiences and emotions have affected the person’s thinking, behavior, and relationships in adulthood.

  Free association, transference and countertransference, attachment between infant and parent, dream analysis, resistance to change, are basic psychoanalytic means.

   

  who

  Ioanna N. Triperina (CV) is a psychologist at the CleverCareer Center for Integrated Psychological Services.

  In the context of her 20+ years of experience, she has worked with experiential therapy on individuals, couples, families, children, adolescents, adults, individually, in pairs, in groups.

  As therapeutic experience grows, each therapist becomes a psychoanalyst, as she searches for and enters a greater therapeutic depth, where the unconscious originates (at least so does I.N.T.). She has studied psychoanalysis through clinical practice, and by reading psychoanalytic writers and being in practice with psychoanalysts.

 • Her internship at the Pediatric Mental Health Center of Athens and at Paidopolis of Alimos Agios Andreas, for obtaining a degree in Psychology from the University of Athens, formed the basis of her psychoanalytic experience, while at the same time her undergraduate thesis on "Social Comptencies and Behavior Problems of Children in Child Protection" (which was based on the psychoanalytic attachment theory) was rated Excellent. Her "Emotional Playschool" has been an approach of archetypes, myths and polis, that is an analytical work.

    

   

   

  Θεραπεία βασισμένη στην Προσκόλληση

   

  Από τη συλλογή φωτογραφιών "Σύγχρονος Πολιτισμός" της Ι.Ν.Τριπερίνα. Enjoy the contemporary culture feeling!

   

  τι

  Η θεραπεία που βασίζεται την προσκόλληση επικεντρώνεται στην έκφραση συναισθημάτων και στοχεύει στην οικοδόμηση εκ θεμελίων ή την αναδόμηση (επιδιώρθωση) μιας σχέσης εμπιστοσύνης και υποστήριξης, η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην πρόληψη ή θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης.
   

  πότε

  Εκείνοι που μπορούν να επωφεληθούν από τη βασισμένη στην προσκόλληση θεραπεία είναι υιοθετημένα παιδιά, παιδιά σε αναδοχή, παιδιά που μεγάλωσαν σε χώρους παιδικής προστασίας, παιδιά καταθλιπτικών μητέρων, έφηβοι, νέοι και ενήλικες που έχουν κατάθλιψη ή / και αυτοκτονικό ιδεασμό, και θύματα τραυμάτων όπως παιδιά διαζευγμένων γονέων ή παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση, σεξουαλικά ή με άλλο τρόπο, ιδιαίτερα από τον φροντιστή τους.
   

  πώς

  Η ψυχολόγος εργάζεται με όλη την οικογένεια ώστε να οικοδομήσει και να ενισχύσει τον δεσμό γονέα-παιδιού και να βοηθήσει το παιδί να εξελιχθεί σε έναν ανεξάρτητο, αυτοδύναμο ενήλικα.

  Με τους μεμονωμένους ενήλικες, εφήβους ή νέους, η ψυχολόγος επιδιώκει να βοηθήσει το πρόσωπο να ξεπεράσει τις συνέπειες των πρώιμων αρνητικών βιωμάτων προσκόλλησης δημιουργώντας έναν ασφαλή δεσμό μεταξύ του προσώπου και της ψυχολόγου.

   

  ποιος

  Η Ιωάννα Ν. Τριπερίνα (CV) είναι ψυχολόγος στο πρότυπο κέντρο ολοκληρωμένων ψυχολογικών υπηρεσιών CleverCareer.

  Στα πλαίσια της 20ετούς+ εμπειρίας της έχει ασχοληθεί με τη θεραπεία σε πρόσωπα, ζευγάρια, οικογένειες, παιδιά, εφήβους, ενηλίκους, ατομικά, σε ζεύγη, ομαδικά. Όσο μεγαλώνει η θεραπευτική εμπειρία, κάθε θεραπευτής γίνεται ψυχαναλυτής καθώς αναζητά και εισέρχεται σε μεγαλύτερο θεραπευτικό βάθος, εκεί από όπου πηγάζει το ασυνείδητο (έτσι τουλάχιστον το βιώνει η Ι.Ν.Τ.).

  Την ψυχανάλυση την έχει μελετήσει μέσα από την κλινική πράξη, διαβάζοντας ψυχαναλυτικούς συγγραφείς και μαθητεύοντας σε ψυχαναλυτές.

  Η πρακτική της άσκηση στο Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής Αθήνας και στην Παιδόπολη Αλίμου Άγιος Ανδρέας, για την απόκτηση του πτυχίου Ψυχολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτέλεσε τη βάση της ψυχαναλυτικής της εμπειρίας, ενώ την ίδια περίοδο η πτυχιακή της εργασία με θέμα "Κοινωνικές Δεξιότητες και Προβλήματα Συμπεριφοράς Παιδιών σε χώρους παιδικής προστασίας" (η οποία βασίστηκε στην ψυχαναλυτική θεωρία της προσκόλλησης) αξιολογήθηκε με Άριστα. Το Συναισθηματικό Παιχνιδοσχολείο που δημιούργησε ήταν μια προσέγγιση του αρχέγονου, του μύθου, της πόλης, άρα μια αναλυτική εργασία.

   

  Μελέτες Περίπτωσης Ψυχαναλυτικού Τύπου

   

   

  Attachment-based Therapy

   

  what

  Attachment-based therapy centers on expressing emotions and aims to build or rebuild a trusting, supportive relationship that will help decisively prevent or treat anxiety and depression.
   

  when

  Those who may benefit from attachment-based therapy include adoptees, children in foster care, children of depressed mothers, adolescents, young or adults who are depressed and/or thinking about suicide, and victims of trauma such as children of divorced parents or children who have been abused, sexually or otherwise, particularly at the hands of a caregiver. 
   

  how

  The psychologist works with the whole family to build and strengthen the parent-child bond and help the child to develop into an independent, self-sufficient adult.

  With individual adults, young or adolescents, the psychologist aims to help the client overcome the effects of negative early attachment issues by establishing a secure bond between the client and the psychologist.
   

  who

  Ioanna N. Triperina (CV) is a psychologist at the CleverCareer Center for Integrated Psychological Services.

  In the context of her 20+ years of experience, she has worked with experiential therapy on individuals, couples, families, children, adolescents, adults, individually, in pairs, in groups.

  As therapeutic experience grows, each therapist becomes a psychoanalyst, as she searches for and enters a greater therapeutic depth, where the unconscious originates (at least so does I.N.T.). She has studied psychoanalysis through clinical practice, and by reading psychoanalytic writers and being in practice with psychoanalysts.

  Her internship at the Pediatric Mental Health Center of Athens and at Paidopolis of Alimos Agios Andreas, for obtaining a degree in Psychology from the University of Athens, formed the basis of her psychoanalytic experience, while at the same time her undergraduate thesis on "Social Comptencies and Behavior Problems of Children in Child Protection" (which was based on the psychoanalytic attachment theory) was rated Excellent. Her "Emotional Playschool" has been an approach of archetypes, myths and polis, that is an analytical work.

   

   

  Copyright, 30.7.19, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

   

   

   

  © Copyright 2000-2019, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά.

   

   

   

  Κλείστε ένα ραντεβού