Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Ψυχολογική Εξέταση και Αξιολόγηση

 

 
Τύποι Θεραπείας - Types of Therapy

 

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για την ψυχολογική θεραπεία της Ι.Ν.Τριπερίνα

 

 

Από τη συλλογή φωτογραφιών "Σύγχρονος Πολιτισμός" της Ι.Ν.Τριπερίνα. Enjoy the contemporary culture feeling!

 

 

 • Ψυχολογική Εξέταση και Αξιολόγηση

   

  Ψυχολογική εξέταση

   

  Συνεδρία με τον ενδιαφερόμενο διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας (συνήθως 45 λεπτών) όπου η ψυχολόγος καταγράφει το ζήτημα, παίρνει σύντομο ιστορικό, εκτιμά την ψυχολογική διάσταση του ζητήματος και προτείνει την κατάλληλη ψυχολογική παρέμβαση ή παραπέμπει σε άλλον ειδικό.

    

   

  Ψυχολογική αξιολόγηση

   

  Διαδικασία διερεύνησης και εκτίμησης με χρήση επιστημονικών θεωριών και μεθόδων των ικανοτήτων, της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των κινήτρων, των κλίσεων, των δεξιοτήτων και της λειτουργικότητας ενός προσώπου (στους τομείς γνωστικό, συναισθηματικό, συμπεριφοράς, κοινωνικό, βιοσωματικό, υπαρξιακό) προκειμένου να καταλήξει στη σύνταξη ψυχολογικής έκθεσης / αναφοράς, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει στη διάγνωση, την παρέμβαση, την αξιοποίηση, την ανάπτυξη, ή τη θεραπεία του αξιολογούμενου, σε πλαίσια όπως

  - σχολεία και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς,

  - νοσοκομεία και άλλους φορείς υγείας,

  - δικαστήρια και άλλους φορείς δικαιοσύνης,

  - επιχειρήσεις / εταιρείες / οργανισμούς / οργανώσεις και άλλους επαγγελματικούς φορείς

  - κ.α.

  Eπιστημονικές ερευνητικές μέθοδοι που αξιοποιώ, ευρύτερα αποδεκτοί στην επιστημονική και επαγγελματική κοινότητα των ψυχολόγων: έρευνα αρχείων (πραγματικών δεδομένων-life record data), μελέτη περίπτωσης, ανάλυση περιεχομένου, δομημένη ή ημιδομημένη συνέντευξη, παρατήρηση, ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς, λίστες κριτηρίων.

  Διάρκεια: χρόνος διερεύνησης και εκτίμησης, χρόνος εξαγωγής αποτελεσμάτων, χρόνος συγγραφής έκθεσης (σύνολο τουλάχιστον 3 ώρες).

  Η ψυχολογική αξιολόγηση μπορεί να αφορά όχι μόνο ένα πρόσωπο, αλλά και ένα ζεύγος, μια οικογένεια ή μία ομάδα.

   

  ποιος

  Η Ιωάννα Ν. Τριπερίνα (CV) είναι ψυχολόγος στο πρότυπο κέντρο ολοκληρωμένων ψυχολογικών υπηρεσιών CleverCareer.

  Έχει εκπαιδευτεί στην ψυχολογική εξέταση και αξιολόγηση από τη Βρετανική Ψυχολογική Εταιρεία (BPS, 1998).

   

   

  Διαβάστε ακόμα:

   

  Ψυχολογική Εξέταση, Αξιολόγηση και Παρέμβαση

   

  Τα Ψυχομετρικά Εργαλεία CleverTOOLS

   

   

  Copyright, 6.7.16, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

   

   

  Κλείστε ένα ραντεβού