Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

 

> Τύποι Θεραπείας - Types of Therapy

 

psy_art by ioanna triperina 2014

Καθώς επισκέπτεστε τους συνδέσμους, μπορείτε να απολαύσετε το αίσθημα του σύγχρονου πολιτισμού μας, όπως το συνέδεσε με τις σύγχρονες θεραπείες η ψυχολόγος Ι.Ν.Τριπερίνα - psy_art.

Enjoy the contemporary culture feeling, interrelated to contemporary therapies by I.N.Triperina, psychologist - psy_art.

 

 

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα CV

 

 

Στην ιδιωτική μου πρακτική, αξιοποιώ μια ποικιλία τύπων θεραπείας (είτε συνθετικά, ή εκλεκτικά), στις οποίες έχω εκπαιδευτεί μέσω της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσής μου (συστηματικών διαδικασιών αυτομάθησης, εκπαίδευσης από συναδέλφους και από προσωπική εκπαιδευτική ψυχοθεραπεία), και τις οποίες έχω δοκιμάσει όπως αναδύθηκαν από μέσα μου, με την καθοδήγηση των αναγκών των εξυπηρετούμενών μου, κατά τη διάρκεια των εφαρμογών μου.

 

 

In private practice, I use a variety of types of therapy (either integratively, or eclectically), on which I have been trained through formal & informal education (self-learning, peer-to-peer learning and personal educational psychotherapy), and which I have tested as they emerged by myself (driven by my clients needs) during my applications.

 

 

Γενική Ψυχοθεραπευτική Προσέγγιση:

Συνθετική Θεραπεία

 

 

Γνωσιακές Ψυχοθεραπείες - Cognitive Therapies:

Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία - Cognitive Behaviour Therapy

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς - Applied Behaviour Analysis

Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης - Acceptance and Commitment Therapy

Γνωσιακή Θεραπεία Επεξεργασίας

Διαλεκτική Θεραπεία Συμπεριφοράς

Θεραπεία Έκθεσης

 

 

Ψυχοθεραπείες Πλαισίου:

Δικανική Θεραπείa - Forensic Therapy

Θεραπεία Ζεύγους

Οικογενειακή Συστημική Θεραπεία

Παιγνιοθεραπεία

Ψυχολογική Εξέταση και Αξιολόγηση

Ψυχολογικό Coaching / Θετική Ψυχολογία - Psychological Coaching / Positive Psychology

Θεραπεία βασισμένη σε Δυνατότητες

Θεραπεία ευαίσθητη ως προς την Κουλτούρα

Παρακινητική Συνέντευξη

 

 

Ψυχοθεραπείες Βάθους:

Βιωματική Θεραπεία - Experiential Therapy

Ψυχαναλυτική Θεραπεία - Psychoanalytic Therapy

Θεραπεία βασισμένη στην Προσκόλληση - Attachment-based Therapy

Υπαρξιακή Θεραπεία

 

 

e-Ψυχολόγος: οι υπηρεσίες μας διαδικτυακά

 

Μελέτες Περίπτωσης

 

 

Copyright, 24.6.019, Ιωάννα Ν. Τριπερίνα. Μόνο με την έγγραφη άδεια της συγγραφέως επιτρέπεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου με οποιοδήποτε τρόπο - έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό ή οπτικό - ή μορφή - τμηματικά ή περιληπτικά. 

 

 

Κλείστε ένα ραντεβού