Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy αρ. αδ. 3750/19.5.97

>Προσωπική Θεραπεία  >Οικογενειακή Θεραπεία  >Επιχειρησιακή Θεραπεία  >Βιογραφικό  >Blog  >Στοιχεία επικοινωνίας  >English  

 

> Ψυχολογία: επιστήμη και επάγγελμα

 

> Ψυχολογικές Υπηρεσίες για Ιδιώτες

 

Υπηρεσίες πρόληψης, υποστήριξης, αντιμετώπισης και ενδυνάμωσης που προάγουν την ψυχική ανθεκτικότητα σε προσωπικό επίπεδο και την ψυχική ευημερία σε ατομικό, ομαδικό, οργανωσιακό και κοινοτικό επίπεδο.

psy_art by ioanna triperina 2014

 

Ψυχική ανθεκτικότητα

"Το ζητούμενο στη ζωή των ανθρώπων είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Αυτό δεν σημαίνει να μην νιώθουμε πόνο και οδύνη, θλίψη και απογοήτευση. Και οπωσδήποτε δεν σημαίνει να μην μας επηρεάζει το παρελθόν μας, τα βιώματά μας, όσο τραυματικά κι αν ήταν. Σημαίνει όμως ότι δεν κυριαρχεί ο πόνος, η οδύνη, η θλίψη, η απογοήτευση, τα τραυματικά βιώματα στη ζωή μας, ότι δεν μας εξουσιάζουν, δεν μας καταδυναστεύουν. Σημαίνει ότι αναστοχαζόμαστε πάνω σε συναισθήματα, σκέψεις και συμπεριφορές που δεν λειτουργούν, κατανοούμε και αναθεωρούμε/επαναπροσδιορίζουμε την λειτουργικότητά τους, σπάζοντας τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και τους φαύλους κύκλους. Αυτή είναι μια διαδικασία απελευθέρωσης, από τη δυσλειτουργία προς τη λειτουργικότητα. Υπάρχει μια μοναδική λειτουργικότητα για κάθε άνθρωπο, δεν είναι η ίδια για όλους. Αυτή χρειάζεται να την προσδιορίσουμε ποια είναι στην προσπάθειά μας να χτίσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα. Η προσωπικότητά μας, τόσο ως γενετικό δυναμικό όσο και ως περιβαλλοντικές επιδράσεις στη διαμόρφωσή της, η οποία αποτελεί τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον (δηλαδή την οικογένεια, το σχολείο, την κοινότητα), εκφράζεται με τη συμπεριφορά, τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Την προσωπικότητά μας έχουμε να καλλιεργήσουμε ώστε να έχει ψυχική ανθεκτικότητα, κι αυτό είναι το έργο μου ως ψυχολόγου που συνεργάζεται μαζί σας."

© 2000-2018, Ι.Ν.Τριπερίνα

 

Ψυχική ευημερία

"Ψυχική ευημερία διαθέτει ο άνθρωπος που έχει επίγνωση του δυναμικού του (των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του),

που μπορεί να αντιμετωπίζει τις στρεσσογόνες καταστάσεις της ζωής,

που μπορεί να χτίζει και να διατηρεί λειτουργικές σχέσεις,

που μπορεί να εργάζεται δημιουργικά και αποτελεσματικά και

που μπορεί να συνεισφέρει στην κοινότητά του."

© 2000-2018, Ι.Ν.Τριπερίνα

 

 

Συχνές Ερωτήσεις - FAQ

 

Απαντά η Ι. Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc. Occ Psy, αριθμός αδείας 3750-19/5/97

 

Τι είναι η επιστήμη της Ψυχολογίας και ποιο είναι το επάγγελμα του ψυχολόγου με τις αρχές δεοντολογίας του;

 

Ποιες είναι οι επιστημονικές μέθοδοι της ψυχολογίας;

 

Σε ποιους απευθυνόμαστε με τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας;

 

Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει κρατική αποζημίωση της παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου;

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά;

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τους εφήβους;

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τους ενηλίκους;

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις τους;

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τις οικογένειες και τα ζευγάρια;

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τους ανθρώπους ηλικίας πάνω των 65 ετών;

 

Πώς συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και τους ανθρώπους τους;

 

Με ποιον τρόπο συμμετέχουμε στην κοινότητα;

 

 

Τι είναι η επιστήμη της Ψυχολογίας και ποιο είναι το επάγγελμα του ψυχολόγου με τις αρχές δεοντολογίας του;

 

Ψυχολογία

Η επιστήμη που ερευνά τις ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου με σκοπό την κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς τόσο σε σχέση με το βιολογικό της υπόβαθρο όσο και με τις κοινωνικές της αλληλεπιδράσεις, την μελέτη των γενεσιουργών αιτιών της και την εξεύρεση μεθόδων και τεχνικών παρέμβασης με απώτερο στόχο την τροποποίηση της σε ανθρωπιστική κατεύθυνση (EFPA, 2001). Διεθνώς η επιστήμη της Ψυχολογίας αναπτύσσεται και διδάσκεται αποκλειστικά στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί τέσσερα αυτόνομα Πανεπιστημιακά Τμήματα Ψυχολογίας από το 1986 έως το 1992 (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Παντείου και Ρεθύμνου). Η μεταπτυχιακή εξειδίκευση που παίρνει ο κάθε ψυχολόγος είναι ένα επιπλέον προσόν, πέραν των προαπαιτούμενων για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

 

Ψυχολόγος

Σύμφωνα με το ν.991/79, άρθρο 1, παρ. 2: «Ο ψυχολόγος στην άσκηση του επαγγέλματός του ερευνά και αξιολογεί την προσωπικότητα και την συμπεριφορά του ανθρώπου και εργάζεται με τις καθιερωμένες αρχές και μεθόδους της επιστήμης της ψυχολογίας για την αξιοποίηση και βελτίωσή του». Στην χώρα μας επαγγελματίας ψυχολόγος είναι ο πτυχιούχος ελληνικού ή αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημιακού Τμήματος Ψυχολογίας, ο οποίος διαθέτει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου, σύμφωνα με τους νόμους 991/79, 2646/98, Κ.Ο. 2005/36, που χορηγείται από την Νομαρχία. Με την άδεια αυτή ο κάτοχός της μπορεί να κάνει χρήση του τίτλου του ψυχολόγου και να ασκήσει ελεύθερα το επάγγελμα στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, σ΄ όλη την ελληνική επικράτεια. Οι ψυχολόγοι που εργάζονται ιδιωτικά απαλλάσσονται από το ΦΠΑ (ν. 2873 ΦΕΚ 285/12.2000), διότι σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου οι ψυχολογικές υπηρεσίες θεωρούνται υπηρεσίες υγείας.

 

Εξυπηρετούμενος

Ενήλικος, έφηβος, παιδί, γονεϊκό ζεύγος όταν πρόκειται για ζήτημα του τέκνου τους, ζεύγος όταν πρόκειται για διαφυλικό/συντροφικό ζήτημα, οικογένεια, ομάδα, οργανισμός/οργάνωση/επιχείρηση.

 

Η Οικουμενική Διακύρηξη των Αρχών Δεοντολογίας για τους Ψυχολόγους.

 

 

Ποιες είναι οι επιστημονικές μέθοδοι της ψυχολογίας;

Η προσέγγισή μας είναι συστημική: πρόσωπο, ομάδα, οργανισμός, κοινότητα και αντιμετωπίζουμε τον άνθρωπο ως ενιαία οντότητα: σώμα, ψυχή, πνεύμα.

 

Στις συνεδρίες μας συνηθίζουμε να παρέχουμε, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες:

 

Σε ποιους απευθυνόμαστε με τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας;

 

Σε όλες τις ηλικίες

Άντρες | Γυναίκες | Έγκυες | Μητέρες | Πατέρες | Γονείς | Ζευγάρια | Εργένηδες | Μαθητές | Σπουδαστές | Φοιτητές | Επαγγελματίες όλων των κλάδων | Εργαζόμενοι | Επιχειρηματίες

 

Σε οργανισμούς / επιχειρήσεις

 

Στην κοινότητα

 

σε καινοτόμα έργα,

σε ατομικές συνεδρίες

και σε ομάδες,

είτε με πρωτοβουλία των ίδιων των ανθρώπων,

είτε με πρωτοβουλία των οργανισμών που ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους τους.

 

οι ΗΛΙΚΙΕΣ στις οποίες απευθυνόμαστε

για το παιδί

για τον έφηβο

για τον ενήλικο

για τις ηλικίες 65+

σε ατομικές συνεδρίες

και σε ομάδες,

 

 

Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει κρατική αποζημίωση της παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου;

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Ειδική αγωγή

Σε περιπτώσεις παιδιών μέχρι δέκα οκτώ (18) ετών χορηγούνται με γνωμάτευση Δ/ντή κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ειδικότητας (Παιδοψυχιάτρου, Ψυχιάτρου, Νευρολόγου, Αναπτυξιολόγου) ή νομίμου αναπληρωτή αυτού, ισχύος ενός (1) έτους, ως κατωτέρω:

Α. Η αποζημίωση ανά συνεδρία ορίζεται σε δέκα πέντε (15) €.

Β. Σε σοβαρά, αμιγή νοητικά, ψυχιατρικά και ψυχολογικά προβλήματα καθώς και σε παιδιά με Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή−Αυτισμός, εγκρίνεται λογοθεραπεία – εργοθεραπεία – ειδική διαπαιδαγώγηση έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, καθώς και ομαδική ή ατομική ψυχοθεραπεία − ή θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες ανά είδος το μήνα και συμβουλευτική γονέων μέχρι τέσσερις (4) συνεδρίες το μήνα. Μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό για τις παραπάνω περιπτώσεις ορίζονται τα τετρακόσια σαράντα (440 €) το μήνα.

Γ. Επίσης για τις παρακάτω παιδοψυχιατρικές διαταραχές, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, υπερκινητικότητα (ΔΕΠΥ), διαταραχές της άρθρωσης, βαρηκοΐα, τραυλισμό εγκρίνονται έως τέσσερα (4) είδη πράξεων θεραπείας (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής διαπαιδαγώγησης έως δέκα πέντε (15) συνεδρίες ανά είδος το μήνα, ψυχοθεραπείας, θεραπεία συμπεριφοράς έως (8) συνεδρίες το μήνα και συμβουλευτική γονέων έως (4) συνεδρίες το μήνα), με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα διακόσια πενήντα 250 € το μήνα.

Δ. Σε μικτά περιστατικά κινητικών και νοητικών, καθώς και νευρολογικών προβλημάτων (εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία, παραπληγία) όπως ορίζεται ανωτέρω (περιπτώσεις Α και Β) με μέγιστο συνολικά αποδιδόμενο ποσό τα πεντακόσια ενενήντα (590 €).

Σε περιπτώσεις ασφαλισμένων άνω των δέκα οκτώ (18) ετών με σοβαρά κινητικά, νοητικά, ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα, καθώς και μικτά περιστατικά (εκτός των αναφερομένων στην περίπτωση Γ) δύναται να παρατείνεται η χορήγηση των ανωτέρω παροχών κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης (διάρκειας 1έτους) από ιατρούς αντίστοιχης ειδικότητας Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή των ιατρών των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μετά από επανεκτίμηση και επιστημονική αξιολόγηση της εξέλιξης του περιστατικού και της αναγκαιότητας συνέχισης αυτών.

Όλες οι ανωτέρω παροχές δύνανται να αποζημιώνονται απ’ ευθείας σε ασφαλισμένους με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως αυτά ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες, όπως επίσης και για άλλα ταμεία, δημόσια ή ιδιωτικά.

 

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τα παιδιά;

Τα παιδιά χρειάζονται να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να κάνουν φίλους, να αντιμετωπίζουν τη σύγκρουση και τις αλλαγές, αναπτύσσοντας καλή ψυχική υγεία από τη παιδική τους ηλικία και για όλη τους τη ζωή. Βοηθάμε τα παιδιά να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να αντιμετωπίζουν τα άγχη και τις δυσκολίες τους (απώλεια, πένθος, διαζύγιο, διάσταση, εκφοβισμός) και να αναπτύσσουν συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες για μια ζωή. Όχι μόνο οι δυσκολίες της ζωής, αλλά και οι δύσκολες προσωπικότητες μπορεί να κάνουν απαραίτητη την ψυχολογική παρέμβαση. Συγχρόνως υποστηρίζουμε τους γονείς να καταλάβουν και να διευκολύνουν τα παιδιά τους προάγοντας την ψυχική τους υγεία και τη συναισθηματική τους ευημερία.

Διαβάστε θέματα για την οικογένεια και το παιδί στο blog μας.

 

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τους εφήβους;

Άγχος | Θλίψη | Θυμός | Φόβος | Ανασφάλεια | Αδράνεια | Αλλαγές και κρίσεις (διαζύγιο, διάσταση, ασθένεια, απώλεια κ.α.) | Αλλαγές και μεταβάσεις | Αυτοπεριοριστικές σκέψεις | Αλλαγές συμπεριφοράς | Δυσκολίες στις σχέσεις (συνομηλίκων, γονείς-παιδιά, με το άλλο φύλο) | Τραυματικές εμπειρίες (βία/κακοποίηση, ατυχήματα, κ.α.) | Δυσκολίες στις αποφάσεις | Διαφορετικότητα (εθνικής και κοινωνικής προέλευσης, αναπηρίας, ειδικών αναγκών κ.α.) | Παραβατικότητα | Υπαρξιακά ζητήματα

Διαβάστε θέματα για την οικογένεια, τον έφηβο/προέφηβο/μετέφηβο και την πρώτη νεότητα στο blog μας.

 

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τους ενηλίκους;

Αναζήτηση συντρόφου

Ατύχημα, ασθένεια, αναπηρία

Βία και συγκρούσεις

Γάμος

Γερνάω!

Γηροκόμηση γονέων

Για πόσο, μόνος/η (single);

Διαζύγιο

Διάσταση

Διαχείριση στρες και άγχος, κατάθλιψη, αυτοάνοσα, χρόνια, μη μεταδιδόμενα νοσήματα

Εγκλεισμός και ιδρυματοποίηση

Εργένηδες-ισσες και συντοφικότητα

Ευαίσθητη προσωπικότητα

Θάνατος

Κληρονομικά

Κρίσεις και πανικός

Πένθος

Πολιτισμικό στρες

Σεξουαλικότητα

Σταδιοδρομία

Στρες των διακοπών και των γιορτών

Υπαρξιακό

Υπογονιμότητα

Χωρίζω!

Χωρίς δουλειά

Χωρίς παιδιά

Ψυχολογικές Διαταραχές

Διαταραγμένα Συναισθήματα: άγχος, πανικός, φοβίες, ιδεοψυχαναγκασμός, μετατραυματικό στρες, κατάθλιψη, διπολικά, διασχιστική ταυτότητα, σωματομορφικά, ψυχοδιατροφικά, οριακά

Σκοτεινές Πλευρές Προσωπικότητας: ναρκισσισμός, αντικοινωνικότητα, μεγαλομανία, παρορμητικότητα, χειριστικότητα, σαδισμός

Υπαρξιακά ζητήματα

Διαβάστε θέματα για ενηλίκους στο blog μας.

 

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις τους;

Αλλαγές και μεταβάσεις

Απόλυση και εθελούσια έξοδος

Αποτυχία

Εκπατρισμός

Εξισορρόπηση προσωπικής/οικογενειακής
     και επαγγελματικής ζωής

Επαγγελματική εξουθένωση (burn-out)

Επαγγελματικοί ρόλοι

Επιχειρηματικότητα

     Γυναικεία επιχειρηματικότητα

     Κοινωνική επιχειρηματικότητα

     Οικογενειακή επιχειρηματικότητα

     Νεοφυής επιχειρηματικότητα

Εργασιακό στρες

Ηγεσία

Καριέρα

Κλίμα και κουλτούρα επιχείρησης

Ομαδική εργασία

Συγκρούσεις

Σχέσεις στο χώρο εργασίας

Τεχνοστρές

Χαρακτηριστικά εργασίας

Διαβάστε θέματα για επιχειρήσεις, στελέχη και εργαζόμενους στο blog μας.

 

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τις οικογένειες και τα ζευγάρια;

Άμβλωση

Ανατροφή παιδιών

Ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη

Ανήλικη μητρότητα

Αποχωρισμός μητέρας

Απώλειες

Ατύχημα, ασθένεια, αναπηρία

Βία και συγκρούσεις

Εγκυμοσύνη

Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εκφοβισμός και κακοποίηση

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Θηλασμός

Ιδρυματοποίηση

Μαθησιακές δυσκολίες

Μητρότητα σε μεγάλη ηλικία

Παραβατικότητα

Προβλήματα συμπεριφοράς

Σεξουαλικότητα

Συναισθηματικά προβλήματα

Σχολική άρνηση

Τύποι οικογενειών: αλλοεθνείς, ανάδοχες, ανασυγκροτημένες, εκτεταμένες, εκτός γάμου, διεθνείς, θετές,  κοινοβιακές, μονογονεικές, ομόφυλες, παρένθετες, πυρηνικές, χωλές

Τοκετός

Υιοθεσία

Ψηφιακή τεχνολογία

Διαβάστε στο blog μας θέματα για την οικογένεια και τα ζευγάρια εδώ.

 

 

Ποια είναι τα συνηθέστερα ζητήματα που απασχολούν τους ανθρώπους ηλικίας πάνω των 65 ετών;

Πάνω από την ηλικία των 65 ετών το σώμα, το πνεύμα και η ψυχή μπορεί να χάσουν ένα μέρος της ενέργειάς τους και της συνηθισμένης λειτουργικότητάς τους. Πολλοί αναρωτιούνται τι να κάνουν για να προλάβουν την άνοια που εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή του Αλτσχάιμερ. Άλλοι φοβούνται την γεροντική κατάθλιψη. Άλλοι νοιάζονται για την απώλεια των δυνάμεών τους και της ομορφιάς τους. Από ψυχολογική σκοπιά προτείνονται κάποιες δυνατότητες που διεγείρουν τις νοητικές λειτουργίες, επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο σκέψης, ενδυναμώνουν το συναίσθημα, προλαμβάνουν ή αντιμετωπίζουν το στρες, ενθαρρύνουν την κοινωνική ζωή και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, με το σώμα, το μυαλό και την καρδιά.

Διαβάστε θέματα για υπερηλίκους στο blog μας.

 

 

Πώς συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και τους ανθρώπους τους;

  

Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και επιχειρήσεις, μεγάλες, μεσαίες, μικρές, οικογενειακές, για να παρέχουμε τις ψυχολογικές μας υπηρεσίες στους ανθρώπους τους, είτε ατομικά, είτε ομαδικά, και για να τους προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και υγείας στην εργασία (ΑΥΕ) με έμφαση στην πολυμορφία του εργατικού δυναμικού.

Η εμπειρία μας προέρχεται από τους ακόλουθους κλάδους:

είτε με πρωτοβουλία των ίδιων των ανθρώπων,

είτε με πρωτοβουλία των οργανισμών που ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους τους.

Διαβάστε θέματα για επιχειρήσεις, στελέχη και εργαζόμενους στο blog μας.

 

 

Με ποιον τρόπο συμμετέχουμε στην κοινότητα

Απευθυνόμαστε προς την κοινότητα μέσω αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων με προφανές κοινωνικό όφελος, και μέσω επιδοτούμενων Ευρωπαικών Προγραμμάτων, στα οποία κάνουμε καινοτόμες προτάσεις ή συμμετέχουμε σε συνέργειες, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις ευπαθείς ομάδες: ΑΜΕΑ | Κρατούμενοι | Αποφυλακισμένοι | Πρόσφυγες | Μετανάστες | Παιδιά σε κίνδυνο.

Διαβάστε θέματα που αφορούν την κοινότητα και τις ομάδες στο blog μας.

 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας

Ιωάννα Ν. Τριπερίνα, Ψυχολόγος MSc Occ Psy

Έδρα Ψυχολογικού Γραφείου CleverCareer: Γληνού 38, 32200 Θήβα, Βοιωτία, Ελλάδα | T. +302262302619 | K. +306977702872

www.clevercareer.gr, copyright Ι.Ν.Τ, 1997-2018

 

 

Κλείστε ένα ραντεβού